Ngày đăng  

13/02/2024, 22:05

Xả niệm chống đối hệ phái

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:08:46

NỘI DUNG MÔ TẢ

Thầy chỉ là người triển khai chánh pháp để cho chúng ta trở thành người gương mẫu, giúp cho bên hệ phái phát triển có gì sai người ta nhìn vào mà sửa đổi, đó là cái lòng thương yêu của Thầy sau khi tu xong. Chứ mình đừng có nói chuyện chống phá họ này kia thì hoàn toàn Thầy không chấp nhận, vì nó do tâm tham, sân, si của các con thúc đẩy. Các con phải lo tu để tự cứu mình thì cái đức hạnh đó sẽ giúp cho các hệ phái trở nên tốt đẹp.

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” để nghe toàn bộ pháp âm bài giảng này

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Hậu quả thiện ác

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mọi vật sinh ra đều do duyên hợp tạo thành, mà đã duyên hợp tạo thành thì không thể nào ra khỏi quy luật sinh diệt của nhân quả. Do đó, mọi vật đều phải theo quy luật: thành, trụ, hoại, không của nhân quả. Không có một vật gì thường hằng vĩnh viễn trên hành tinh này. Cho nên, nhân quả thiện ác là một bi hài kịch đang diễn xuất theo quy luật vận hành sinh diệt của vũ trụ, vì không hiểu chúng ta lầm chấp cái ta nên bị luân hồi mãi mãi.

Lớp Chánh Kiến

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bát Chánh Đạo

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.
5.0
Tổng 8 lượt bình luận

Ban biên tập

10:18 13 Th2 2024
0

“Bây giờ mấy con nói cũng dựa Thầy mà nói thôi, như vậy là tự mấy con đã làm khổ Thầy thêm, bởi vì những bậc đó là bậc thầy tổ của Thầy mà, mấy con không được đụng chạm đến.

Còn Thầy nói kinh sách Đại thừa sai để Thầy chấn chỉnh lần lần, làm cho quý thầy, các huynh đệ đều thức tỉnh biết được cái đúng cái sai mà hướng về sự tu tập. Đó là lòng thương yêu của Thầy khi mà Thầy tu xong. Còn bây giờ các con chưa tu xong, lòng bồng bột của mấy con do tâm tham, sân, si thúc đẩy, chứ mấy con đã hết tham, sân, si chưa? Chưa! Cho nên, cái chuyện con nói ở đây là cái chuyện bỉ thử rồi. Đừng có làm chuyện đó, dẹp xuống đi. Thầy cấm bặt, không được làm chuyện đó nữa, không được nói động chạm ai hết.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:17 13 Th2 2024
0

“Bây giờ mình thương họ chứ tại sao mình lại chống họ làm gì? Mình nói nặng nói nhẹ họ thì họ đủ khả năng họ quét mình chứ đâu phải không đủ khả năng. Cái khối của họ rất lớn. Mình có bao nhiêu người mà mình chọc họ thì mình đỡ nổi không?

Mấy con điên, mấy con đừng có nghĩ tư tưởng đó, Thầy bảo mấy con hãy dẹp cái tư tưởng đó đi, tư tưởng đó không phải đâu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:17 13 Th2 2024
0

“Cho nên, mấy con đừng nghĩ tưởng chuyện quá tầm thường. Mình chẳng có gì đâu, mấy con nói không có ký lô gì đâu, tiếng nói của mấy con không có trọng lượng gì đâu. Không được nói cái gì động chạm đến các bậc Tôn túc đó hết. Thầy nói thật sự, mấy con nói là Thầy không chấp nhận. Họ là những bậc thầy tổ, họ chỉ bây giờ tu sai là không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết thôi, họ không biết phương pháp, cách thức. Ở đây Thầy triển khai đường lối như vậy thì mấy con thấy mới có thể làm chủ được. Còn họ dạy như vậy thì họ bị thiền ức chế cho nên họ không làm chủ được. Con hiểu không?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:17 13 Th2 2024
0

“Cho nên, Thầy chỉ là người triển khai lại để làm cho chúng ta trở thành người gương mẫu, để giúp cho bên Đại thừa có gì sai người ta nhìn mà sửa lại thôi. Chứ mình đừng có nói chuyện chống phá họ này kia thì hoàn toàn Thầy không chấp nhận điều đó đâu.

Quý Thầy toàn là những bậc thầy như Thầy Nhất Hạnh, hoặc Thầy Thanh Từ, hoặc là những bậc Tôn túc như Thầy Từ Thông… đều là bậc thầy hết. Họ dạy biết bao nhiêu người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:17 13 Th2 2024
0

“Đại thừa người ta dạy như vậy đó, dạy bốn cuốn Luật Trường Hàng, bắt tu sĩ phải học thuộc làu, nghĩa là cũng như mấy con đọc Tâm Kinh Bát Nhã vậy, nhưng vì người ta không dạy áp dụng. Nếu mà người ta dạy áp dụng đúng cách thì oai nghi tế hạnh của các nhà Đại thừa như thế nào, con biết không? Mình khâm phục chứ đâu phải không.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:17 13 Th2 2024
0

“Bây giờ nói về Thiên Chúa, đế quốc La Mã dùng tôn giáo đó cai trị người ta, nó muốn giết ai thì giết, ghê gớm lắm. Nó giết hàng loạt, vậy mà người ta còn không dám nói gì hết. Con biết không?

Còn bây giờ trái lại, Đại thừa rất là tốt. Thầy nói nó rất tốt, nếu không có Đại thừa làm sao có Thầy? Mà Thầy tu được mục đích là chấn chỉnh lại cái tốt để cho quý thầy đang tu bên Đại thừa người ta biết đường đi: à mình tu như vậy mà không được giải thoát, còn bây giờ ông Thông Lạc tu được giải thoát, ông làm chủ sướng quá. Làm cho người ta sáng suốt, người ta tu hành ai cũng muốn mình giải thoát chứ. Con thấy chưa?

Đừng có nghĩ như vậy, phải phá cái tư tưởng đó đi. Bây giờ mình phải lo cứu mình, mình muốn cho Đại thừa tốt là cái hành động tu, cái đức hạnh của mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:17 13 Th2 2024
0

“Mình tu chưa có được gì hết, sống đời sống Phạm hạnh cũng chưa có gì hết, thì các con cũng nên nghĩ rằng mình chưa xứng đáng gì đối với các bậc Tôn túc, các bậc Hòa thượng. Họ quá tuyệt vời họ mới xiển dương hai ngàn mấy trăm năm nay từ khi Đức Phật tịch, họ vẫn duy trì, kéo dài được từ nước này đến nước khác, thì các con biết, phải có cái gì người ta mới duy trì được chứ đâu phải dễ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:16 13 Th2 2024
0

“Mình có khả năng gì mình chống Đại thừa? Đừng có nghĩ vấn đề đó. Bây giờ con phải suy luận như thế này nè:

Khi mình muốn cho Đại thừa không sống như vậy thì mình phải tu cho được làm chủ sanh, già, bệnh, chết là chứng minh cho các nhà Đại thừa thấy các ông tu không có làm chủ được, còn tôi làm chủ được. Đó là mình đem lại cái tốt lành cho nhau, chứ mình chống họ, nói họ sai để làm gì?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Tuệ Hạnh

 • Album

  Xả tâm

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  18/1/2006

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone