Ngày đăng  

24/04/2024, 08:22

Lớp Chánh Kiến – Buổi 8: Nhân quả thảo mộc

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
03:20:11

MỤC LỤC

 • 1. Giới luật 00:00:50
 • 2. Cô Liễu Châu trình pháp 00:17:48
 • 3. Áp dụng bài học vào đời sống 00:28:07
 • 4. Vấn đạo nhân quả thảo mộc 00:34:47
 • 5. Thầy nhắc nhở giữ gìn giới luật 00:41:19
 • 6. Nhận xét bài làm nhân quả thảo mộc 01:10:45
 • 7. Vấn đạo về hạnh độc cư 01:22:33
 • 8. Tư duy nhân quả thảo mộc 01:34:41
 • 9. Sách tấn tu hành 01:51:44
 • 10. Chuẩn bị kiểm tra xếp lớp 02:02:20
 • 11. Phá vô minh lậu 02:07:37
 • 12. Không kêu gọi cúng dường 02:11:42
 • 13. Thầy răn nhắc kỷ luật tu hành 02:23:49
 • 14. Sắp xếp kiểm tra Chánh Niệm Tĩnh Giác 02:33:13
 • 15. Thưa hỏi cuối giờ 02:38:18
 • 16. Vấn đạo dự thính 03:06:12

NỘI DUNG MÔ TẢ

Thầy đã ghi ở trên bia đá nhắc: “Đừng thấy những chuyện đúng sai, phải trái, mà hãy thấy nhân quả thiện ác”, thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì Thầy thấy thật ra quá cạn, chưa có thâm sâu, chưa đi vào những chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được chánh kiến thật sự, làm sao mà giải thoát? Cho nên ở đây tu Định Vô Lậu là làm cho sự hiểu biết của chúng ta như thật để giải thoát ra những sự đau khổ của kiếp sống làm người.

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” để nghe toàn bộ pháp âm bài giảng này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 7: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc đáo, vì vậy mấy con phải học để được giải thoát.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 6: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta học để triển khai tri kiến nhân quả tận cùng một cách sâu sắc để chúng ta làm chủ nhân quả, mà bài học đầu tiên là nhân quả thảo mộc. Khi hiểu nhân quả thì chúng ta không bao giờ ở trong hành động ác, mà chúng ta chuyển từ hành động ác thành hành động thiện để chúng ta toàn thiện, khi toàn thiện thì nó không còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc thì lúc bấy giờ chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả.
5.0
Tổng 7 lượt bình luận

Ban biên tập

09:50 24 Th4 2024
1

“Đức Phật nói chứng là chứng như thật chứ đâu phải chứng cái gì, cái như thật biết như thật. Cho nên, Đức Phật nói: “Thấy khổ như thật”, nhưng bây giờ chúng ta nói khổ chứ sự thật ra chúng ta chưa như thật, vì chúng ta có quán như thật đâu? Chúng ta nói khổ, thấy khổ, biết khổ vậy thôi chứ chưa thật sự là như thật. Vì vậy nếu mà không triển khai tri kiến của chúng ta thì không thể nào lý luận.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:50 24 Th4 2024
1

“Cho nên, mấy con thấy rằng trong vấn đề tu tập nó khó ở chỗ phải căn bản, biết được căn bản thì không khó, mà không biết được căn bản thì khó.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:49 24 Th4 2024
1

“Chúng ta thấy con người, người ta cứ nghĩ rằng phải đi từ thai sanh nó mới có con người, điều đó trật, họ chỉ nghĩ phiến diện trong một góc độ nhỏ mà thôi. Con người đầu tiên làm sao có thai sanh, mấy con biết con người đầu tiên như thế nào không? Nếu dùng Tam Minh nói thì mấy con làm sao dùng trí mà hiểu được cái người đầu tiên. Cho nên, người ta cứ nói phải có một đấng nào đó biến hóa, sanh ra chúng ta. Sự thật ra duyên hợp đúng nó sẽ có. Bằng chứng mấy con thấy đâu cần phải có cái hạt mới có cái quả, mà từ cái cây nó vẫn có cái quả, nó hợp đủ duyên là nó thành chứ có gì đâu, con người cũng vậy. Cho nên, lần lượt chúng ta dẫn dắt để đi đến nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ, rồi chúng ta sẽ thấy được điều này. Nếu chúng ta thấy như thật của nhân quả thì chúng ta phải có Tam Minh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:49 24 Th4 2024
1

“Thầy đã ghi ở trên bia đá nhắc: “Đừng thấy những chuyện đúng sai, phải trái, mà hãy thấy nhân quả thiện ác”, các con nghe cái lời Thầy khuyên mà! Thầy đã ghi trên bia đá, thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì Thầy thấy thật ra quá cạn. Nói tu Định Vô Lậu, mấy con quán nhân quả như thế nào? Chắc chắn mấy con quán sơ sơ chứ đâu có sâu. Những bài mấy con làm đã nói lên được cái Định Vô Lậu của mấy con còn cạn lắm, cho nên tâm mấy con ly dục ly ác pháp chưa trọn. Bằng chứng trong lớp học này để xác định được trình độ về Định Vô Lậu của mình còn cạn lắm, chưa có thâm sâu. Nói chung chung thì nói được, nhưng đi vào từng chi tiết để nói ra sự thật của nhân quả thì mấy con chưa nắm được. Cho nên, càng học mấy con mới thấy mình càng dở, càng học mới thấy mình càng phải tu học hơn, chứ nếu mấy con không thấy mình dở mà cứ ngỡ tưởng rằng mình như vậy là đủ, là được, thì đó là sai. Bước vào Định Vô Lậu thì mấy con đã thấy cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình còn kém lắm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:49 24 Th4 2024
1

“Cuộc đời mấy con bị chi phối, bị đau khổ trong bốn sự đau khổ này: sanh, già, bệnh, chết, mà đây là cái lớp đầu tiên từ khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ để giáo dục đào tạo mấy con. Trải qua một thời gian làm bài là đào luyện mấy con, còn nếu mà để mấy con quán nhẩm ở trong đầu thì sự hiểu biết của mấy con được bao nhiêu? Nói nhân quả thì ai cũng hiểu, nhưng sự thật từ khi mấy con viết bài ra Thầy mới thấy mấy con chỉ hiểu một cách rất cạn cợt. Nói về nhân quả mấy con hiểu rất cạn, chưa sâu, chưa đi vào những chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được chánh kiến thật sự, cho nên làm sao giải thoát?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:48 24 Th4 2024
1

“Mục đích Thầy đào tạo làm sao cho mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Phải cụ thể, rõ ràng, nghĩa là mấy con chứng đạt được chân lý là tâm của mấy con, mấy con muốn làm chủ sống chết thì rất dễ dàng, không có khó khăn. Mà lớp này là cái lớp đào tạo về mục đích đó.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:48 24 Th4 2024
1

“Các con thấy không, nhân quả nó vô cùng, trùng trùng điệp điệp, nếu chúng ta không chỉ rõ ra được thì coi như chúng ta không thấy rõ, mà không thấy rõ thì chúng ta tin một cách mơ hồ, tin một cách mơ hồ tức là không tin. Thật sự ra người ta nói thì mấy con tin, nhưng tin chưa sâu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng. Muốn tin sâu, cụ thể, rõ ràng thì phải hiểu biết như thật thì mới tin được rõ ràng, còn tin mà không rõ ràng thì đương nhiên là mấy con không tin, tại vì mình lừa mình, cứ nghĩ mình tin, nhưng thật ra là mình biết chưa có rõ. Cho nên ở đây chúng ta vốn tu Định Vô Lậu là làm cho sự hiểu biết của chúng ta như thật.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh Lớp Chánh Kiến

 • Album

  Lớp Chánh Kiến

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  9/11/2005

 • Thể loại

  Giáo án

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone