Ngày đăng  

23/08/2021, 17:43

Thầy dạy pháp tu cho người già, Tứ Niệm Xứ

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:45:17

MỤC LỤC

 • 1. Thầy giới thiệu 00:00:00
 • 2. Cô Liễu Tâm hỏi về việc làm cơm chay 00:01:05
 • 3. Tâm thư vượt qua sóng gió Chơn Như 00:01:54
 • 4. Ý nghĩ về bộ sách Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam 00:11:03
 • 5. Pháp tu cho người già 00:14:04
 • 6. Thấy được đạo 00:16:52
 • 7. Tu Tứ Niệm Xứ 00:19:09
 • 8. Đuổi bệnh trên thân 00:21:46
 • 9. Bộ sách Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam 00:23:07
 • 10. Thầy sách tấn tu hành 00:23:44
 • 11. Thầy dạy pháp tu Tứ Niệm Xứ 00:25:45
 • 12. Cô Liễu Nhâm hỏi cách giữ tâm thanh thản 00:29:37
 • 13. Cô Liễu Nhâm hỏi về cách đuổi bệnh 00:33:43
 • 14. Cô Liễu Nhâm hỏi về lắng nghe thân tâm 00:37:10
 • 15. Cô Liễu Nhâm hỏi về Thân Hành Niệm 00:39:28
 • 16. Không sợ vọng tưởng 00:41:27
 • 17. Làm chủ bốn sự đau khổ 00:43:33

NỘI DUNG MÔ TẢ

Tuổi các con đã lớn hết rồi, nếu mà tu theo từng lớp từ lớp Chánh kiến đến lớp Chánh định, mỗi lớp 1 năm khi xây dựng đạo đức cho mỗi người thì rất có căn bản, nhưng giáo trình chưa có, bài vở chưa có thì làm sao chúng ta học được những lớp đó mấy con? Cho nên hôm nay, các con lớn tuổi phải nghe lời Thầy, các con sẽ tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ, giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, khi có chướng ngại pháp tới thì dùng pháp Như Lý Tác Ý quét sạch.

Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp nhóm Phật tử Ninh Bình ngày 25/4/2005, nội dung chính:

1/ VƯỢT QUA SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ

Ngoại đạo, đệ tử và người thân trong gia đình của Đức Phật đều muốn hại Phật, nên cho voi say, lăn đá, vu khống Phật với phụ nữ, v.v.. Lịch sử còn ghi đậm nét đau thương ấy, những vết thương đau ấy còn mãi muôn đời mà không ai không biết.

Còn Thầy cũng vậy, mọi việc xảy ra tại Tu viện Chơn Như là do phước của chúng sanh chưa đủ, nên Thầy gặp nhiều điều khó khăn.

Mục đích của Thầy là đem lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả cho loài người. Đó là lòng yêu thương của Thầy đối với mọi người, với các con. Thầy chưa nỡ bỏ các con ra đi vì các con còn quá khổ đau.

Cuộc đời này, không có gì Thầy còn luyến tiếc cả, được mất không còn quan trọng đối với Thầy. Thầy chỉ thương chúng sanh không đủ phước để hưởng nền đạo đức nhân quả mà thôi. Thầy ra đi khi bộ sách Đạo Đức Làm Người và bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống Việt Nam là một nỗi thương tâm to lớn trong lòng Thầy.

Từ lâu Thầy đã chịu biết bao điều tai tiếng từ những người học trò thân thương của mình, nhưng Thầy vẫn đứng sừng sững giữa đất trời bao la, mặc cho “Bát phong” thổi dồn dập, làm gì thì cứ làm, nhưng tình của Thầy vẫn thương những người học trò của mình sẽ mãi mãi trôi lăn trong lục đạo.

“Những buổi chiều tà mưa phủ trắng

Thầy cười tha thứ kẻ vong ân”

Vậy các con hãy bình tĩnh, tâm phải bất động đừng để tâm nghe bên này, bên kia mà hãy buông xuống hết. Trên cuộc đời này còn có vật gì, còn có danh gì mà thường hằng không thay đổi, tất cả đều là vô thường. Tất cả các pháp đều là vô thường thì còn có nghĩa gì là xấu, là tốt, là đúng, là sai, chỉ là một trò tuồng của nhân quả mà thôi.

Hãy lo tu tập xả tâm, đó là những điều cần thiết cho các con, mỗi người phải lo cứu mình, đừng để ác pháp chi phối tâm mình thì các con phải chịu khổ đau muôn vàn, Thầy cũng không thay thế chịu những nỗi khổ đau của các con được và cũng không ai cứu các con được, khổ đau các con phải chịu lấy. Mọi sự việc của tu viện đều có Thầy.

Các con yên tâm vì Tu viện Chơn Như vẫn im lặng bất động, mặc cho các ác pháp làm gì cứ làm, vì nơi đây đâu còn danh, vì nơi đây đâu còn lợi. Nhất định Phật pháp phải trường tồn, đạo đức nhân bản – nhân quả phải sáng chói huy hoàng, không ai dập tắt nó được, nó sẽ được loài người bảo vệ.

2/ PHÁP TU CHO NGƯỜI GIÀ – TỨ NIỆM XỨ:

Tuổi các con đã lớn hết rồi, nếu mà tu theo từng lớp từ lớp Chánh kiến đến lớp Chánh định, mỗi lớp 1 năm khi xây dựng đạo đức cho mỗi người thì rất có căn bản, nhưng giáo trình chưa có, bài vở chưa có thì làm sao chúng ta học được những lớp đó mấy con?

Cho nên hôm nay, các con lớn tuổi phải nghe lời Thầy, các con sẽ tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ.

Đầu tiên Thầy dạy tu tập Định Thư Giãn, là tiền thân của Tứ Niệm Xứ. Giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì đó là thư giãn.

Khi ác pháp xâm chiếm thân tâm thì các con có những phương pháp đẩy lui, đó là pháp Như Lý Tác Ý. Không có một chướng ngại pháp nào trên Tứ Niệm Xứ mà không khắc phục được tham ưu.
Tứ Niệm Xứ là phương pháp làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nhưng không biết cách tu thì chúng ta vẫn không làm được.

Hàng ngày chúng ta tu như là không tu, đi, đứng, nằm, ngồi, bốn oai nghi đều tu được hết, chứ không phải riêng có ngồi kiết già. Khi thay đổi oai nghi, nhưng giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là đang tu Tứ Niệm Xứ và đang tu pháp Xả Tâm Vô Lượng, nghĩa là có vô lượng chướng ngại pháp xảy đến thì dùng cây chổi Như Lý Tác Ý quét sạch chướng ngại pháp. Khi quét sạch chướng ngại pháp, không còn trong thân tâm nữa, thì nó là thanh tịnh, mà thanh tịnh là chứng đạo, không còn gì nữa hết, khỏi cần tu một pháp nào nữa hết.

Chừng đó, các con muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập định nấy, muốn làm chủ sống chết lúc nào cũng được vì tâm thanh tịnh.

Cho nên, nhờ cây chổi Như Lý Tác Ý quét các chướng ngại trong thân tâm thì mấy con sẽ thành tựu đạo pháp của Phật không có khó khăn, chỉ cần quét tâm mà thôi.

Xưa, ông Châu Lợi Bàn Đặc rất là u tối, không thuộc bài, cho nên Đức Phật dạy ngồi quét tâm một thời gian mà ông chứng đạo.

Thầy nghĩ rằng mấy con siêng năng, cần mẫn thì mấy con sẽ thấy được đạo, làm chủ được sự sống chết của mấy con rất rõ ràng.

Thấy được đạo là thấy được trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự 12 giờ đồng hồ. Còn bây giờ các con thấy được 1, 2 phút thì chưa nhằm nhò gì.

Thanh thản, an lạc, vô sự làm sao có chướng ngại pháp, làm sao có tham, sân, si trong đó được? Muốn giữ được nó thì phải cam go, khó khăn, phải sống 1 đời sống giới luật nghiêm chỉnh. Bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống là bộ giới luật để chuẩn bị cho một đời sống giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì chừng đó tâm mới thanh thản, an lạc, vô sự.

3/ VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG:

Bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thông là bộ sách dạy đạo đức đầu tiên trên hành tinh này.

4/ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

Thầy nhắc nhở xả tâm và giải đáp về cách đuổi bệnh, cách tu tập giữ tâm thanh thản, phương pháp Thân Hành Niệm tu tập tỉnh thức…

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Vượt qua sóng gió Chơn Như

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Sóng gió Chơn Như là do duyên phước chúng sanh chưa đủ, nên Thầy gặp nhiều khó khăn. Tất cả là nhân quả, các con phải xả tâm, giữ tâm bất động để tự cứu mình. Mục đích của Thầy là đem lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả cho loài người. Đó là lòng yêu thương của Thầy đối với mọi người, với các con. Thầy chưa nỡ bỏ các con ra đi vì các con còn quá khổ đau.

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

08:52 29 Th1 2022
0

Người lớn tuổi thì tu tập giữ tâm thanh thản, có chướng ngại thì triển khai tri kiến Định Vô Lậu và dùng pháp Như Lý Tác Ý quét sạch chướng ngại ra khỏi tâm mình.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Phật tử Ninh Bình

 • Album

  Pháp tu cho người già

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  25/4/2005

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone