Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Lớp Chánh Kiến

Lớp Chánh Kiến - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 02 Th11, 2005
Quay lại trang trước
TITLE
1

Khai giảng (02/11/2005)

Khai giảng (02/11/2005)

Khai giảng (02/11/2005)

2

Nhân quả thảo mộc, xếp lớp (Nữ - 03/11/2005)

Nhân quả thảo mộc, xếp lớp (Nữ - 03/11/2005)

Nhân quả thảo mộc, xếp lớp (Nữ - 03/11/2005)

3

Tư duy nhân quả (Nam - 04/11/2005)

Tư duy nhân quả (Nam - 04/11/2005)

Tư duy nhân quả (Nam - 04/11/2005)

4

Nhân quả thảo mộc (Nữ - 05/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nữ - 05/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nữ - 05/11/2005)

5

Nhân quả thảo mộc (Nam - 06/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nam - 06/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nam - 06/11/2005)

6

Nhân quả thảo mộc (Nữ - 07/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nữ - 07/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nữ - 07/11/2005)

7

Nhân quả thảo mộc (Nam - 08/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nam - 08/11/2005)

Nhân quả thảo mộc (Nam - 08/11/2005)

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x