Chính sách bảo mật

  • Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, email chính xác và số điện thoại nếu có. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

Bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

  • Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Thư viện Thầy Thông Lạc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, gửi tin bài và nâng cấp dịch vụ.

Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

  • Thời gian lưu trữ thông tin

Thư viện Thầy Thông Lạc sẽ giữ thông tin cá nhân của thành viên cho đến khi tài khoản của thành viên ngừng hoạt động. Thành viên có thể xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Thư viện Thầy Thông Lạc.

  • Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

  • Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

  • Thư viện Thầy Thông Lạc không lưu thông tin dữ liệu của người sử dụng

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

  • Người sử dùng có thể yêu cầu xoá dữ liệu

Người dùng có thể tự mình xoá dữ liệu đã đăng nhập vào trang Thư viện Thầy Thông Lạc theo những bước như sau:

1/ Đăng nhập vào Facebook, bấm vào avatar, vào phần “Cài đặt quyền riêng tư”:

2/ Bấm vào phần “Cài đặt”:

3/ Bấm vào mục “Ứng dụng và trang web” bên menu trái:

4/ Chọn mục “Thư viện Thầy Thông Lạc” và bấm nút “Gỡ”:

5/ Bấm “Xoá, gỡ bỏ” trên màn hình “Gỡ Thư viện Thầy Thông Lạc?”: