Ngày đăng  

23/01/2022, 22:36

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Đây là album pháp âm lớp Chánh kiến, lớp học Bát Chánh Đạo đầu tiên trên hành tinh này, với giáo trình, giáo án rõ ràng, cụ thể, khoa học, được Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy, đào tạo, tại Tu viện Chơn Như, ngày 2/11/2005. Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Phát” để nghe toàn bộ nội dung pháp âm này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Học đạo đức

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đình đến an vui, hạnh phúc chân thật.

Ước nguyện về Trung Tâm An Dưỡng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

TTAD là nơi mọi người được an dưỡng tinh thần và cơ thể. Nhất là về tinh thần thì được học tập và tu luyện đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người theo tám lớp học của Phật giáo, Bát chánh đạo của Phật giáo nguyên thủy.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

11:26 23 Th1 2022
2

“Đạo Phật ra đời giúp cho mấy con THOÁT RA KHỎI NHÂN QUẢ, ĐI NGƯỢC LẠI NHÂN QUẢ. Nhân quả làm cho con đau khổ, thì con BÌNH TĨNH, VUI VẺ, KHÔNG SỢ ĐAU KHỔ, đó là CHUYỂN NHÂN QUẢ. Nhân quả là phải có vui, có buồn, có tham, có sân, có si. Trái lại mấy con không vui, buồn, KHÔNG THAM, SÂN, SI tức là nhân quả không tác động được, là mấy con đã RA KHỎI LUẬT NHÂN QUẢ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:25 23 Th1 2022
2

“Chúng ta biết rằng Đạo Phật có 8 lớp học chia làm 3 cấp, nhưng lớp đầu tiên là Chánh Kiến. Hiện giờ AI CŨNG HIỂU BIẾT SƠ SƠ về Chánh Kiến của Phật, nhưng thâm sâu về lớp Chánh Kiến thì CHƯA AI THÂM SÂU. Do đó, hôm nay Thầy mở lớp tu học này để giúp chúng ta bước vào cái lớp căn bản nhất đó là Chánh Kiến, NHÌN MỌI PHÁP, MỌI SỰ KIỆN XẢY RA TRƯỚC MẮT chúng ta trong sự CHÂN THẬT, NHƯ THẬT, không còn lầm lạc, không còn mơ hồ, thấy mọi vật như thật, thì chừng đó chúng ta MỚI CÓ SỰ GIẢI THOÁT THẬT.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:24 23 Th1 2022
2

“Nếu không có chánh kiến, sẽ không bao giờ có sự giải thoát” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:24 23 Th1 2022
2

“Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN