Ngày đăng  

17/01/2022, 22:02

Mùa xuân vĩnh cửu

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
01:24:09

MỤC LỤC

 • 1. Tu sinh tác bạch 00:00:00
 • 2. Thầy đáp từ 00:01:09
 • 3. Mùa xuân vĩnh cửu 00:08:23
 • 4. Luật nhân quả 00:21:33
 • 5. Không gian và thời gian 00:41:45
 • 6. Cách thức tu tập chấm dứt sanh tử luân hồi 00:49:23
 • 7. Tiếng gọi sách tấn tu hành 01:05:30
 • 8. Lấy giới luật bảo vệ Đạo Phật 01:17:00

NỘI DUNG MÔ TẢ

Hôm nay là ngày đầu xuân, là ngày Tết, ngày mà những đứa con Phật phải trân trọng ngồi lại để lắng lòng mình trong sạch; để quán xét tăng trưởng và bảo vệ các thiện pháp; để chấm dứt và loại trừ các ác pháp; thân, khẩu, ý phải thanh tịnh, phải thuần thiện. Hành động cao quý đầy cung kính đó mới chúc thọ Thầy và mừng tuổi Phật được, đó mới đúng nghĩa chúc thọ trong mùa xuân vĩnh cửu.

Bài pháp Mùa Xuân Vĩnh Cửu, Trưởng lão Thích Thông Lạc đáp từ lời mừng xuân, chúc thọ của các tu sinh vào ngày mồng 1 Tết năm Quý Dậu (1993), tại Tu viện Chơn Như.

Thầy nhắc nhở, sách tấn và giảng dạy các tu sinh là những tu sĩ Phật giáo phải hướng về mục tiêu giải thoát, sống đúng giới luật, giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh và thực hiện thiền định vượt không gian và thời gian, ở trong trạng thái không có nhân, không có quả, để đạt được mùa xuân vĩnh cửu, nơi đó mới xứng đáng là lòng thành kính, cung kính của quý thầy gởi lên chúc thọ Thầy, mừng tuổi Phật.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.

Những gì tôi biết về Thầy tôi

Mật Hạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thầy Mật Hạnh viết về Trưởng lão Thích Thông Lạc, một tấm gương đức hạnh cao thượng tuyệt vời của một bậc tu hành xả tâm, sống không làm khổ mình khổ người, thật khó có bút mực nào tả được những đức hạnh ấy.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

10:33 17 Th1 2022
1

“LUẬT NHÂN QUẢ quý thầy phải xét kỹ, LÀM MỘT ĐIỀU ÁC THÌ PHẢI GẶT LẤY NHỮNG QUẢ KHỔ, LÀM MỘT ĐIỀU THIỆN THÌ GẶT HÁI NHỮNG QUẢ VUI. Vậy, ở trên luật nhân quả thì ngày xuân, ngày Tết mà quý thầy đang tổ chức vui mừng thì sẽ gặt hái những quả gì? NHÂN ĐOẢN MẠNG CHÚNG SANH, NHÂN ĐỘC ÁC, NHÂN BẤT THIỆN THÌ QUẢ PHẢI YỂU TỬ, THÌ PHẢI KHỔ ĐAU. Vì thế, Đức Phật dạy chúng sanh toàn là vô minh, là đui mù nên không bao giờ thấy được mùa xuân vĩnh cửu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:33 17 Th1 2022
1

“Bởi NGÀY TẾT CỦA LOÀI NGƯỜI LÀ NGÀY ĐAU KHỔ THƯƠNG XÓT CHO LOÀI SÚC SANH VÌ NGHIỆP NỢ MÁU MÀ CHÚNG PHẢI ĐỀN, VÌ NGHIỆP ÁC MÀ CHÚNG PHẢI TRẢ. Nếu hiểu biết được ngày đó là ngày khổ đau thì quý thầy đừng có vui cười mà hãy nhỏ từng giọt nước mắt thương xót cho tất cả các loài chúng sanh, chúng đã vì vô minh mà giết hại lẫn nhau.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:32 17 Th1 2022
1

“Này quý thầy! Hôm nay quý thầy mời Thầy đến đây để mừng tuổi thọ của Thầy, để chúc thọ Thầy. Đừng! Đừng! Quý thầy đừng! Đừng làm những điều thế gian đó, nó không đúng là con đường của Đạo Phật đâu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh Tu viện Chơn Như

 • Album

  Mùa Xuân Vĩnh Cửu

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  23/1/1993 (Mồng 1 Tết, Quý Dậu)

 • Thể loại

  Khai thị Phật pháp

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone