Ngày đăng  

04/02/2024, 10:38

NỘI DUNG MÔ TẢ

Thầy chỉ là người triển khai chánh pháp để cho chúng ta trở thành người gương mẫu, giúp cho bên hệ phái phát triển có gì sai người ta nhìn vào mà sửa đổi, đó là cái lòng thương yêu của Thầy sau khi tu xong. Chứ mình đừng có nói chuyện chống phá họ này kia thì hoàn toàn Thầy không chấp nhận, vì nó do tâm tham, sân, si của các con thúc đẩy. Các con phải lo tu để tự cứu mình thì cái đức hạnh đó sẽ giúp cho các hệ phái trở nên tốt đẹp.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 18 tháng 1 năm 2006

XẢ NIỆM CHỐNG ĐỐI HỆ PHÁI

Tuệ Hạnh vấn đạo

Hỏi: Cái tưởng nó không còn phóng, nhưng có những cái niệm làm cho tâm con cứ nghĩ đến chống Đại thừa, kỳ cục gì đâu con không hiểu?

Đáp: Sao mình lại nghĩ đến điều kiện đó. Mình có khả năng gì mình chống Đại thừa? Đừng có nghĩ vấn đề đó. Bây giờ con phải suy luận như thế này nè:

Khi mình muốn cho Đại thừa không sống như vậy thì mình phải tu cho được làm chủ sanh, già, bệnh, chết là chứng minh cho các nhà Đại thừa thấy các ông tu không có làm chủ được, còn tôi làm chủ được. Đó là mình đem lại cái tốt lành cho nhau, chứ mình chống họ, nói họ sai để làm gì?

Hỏi: Con không hiểu, cái tâm con nó kỳ quá.

Đáp: Mình phải nói cái niệm đó là niệm xấu, bởi vì Đại thừa cũng là Phật giáo, cũng từ một tôn giáo triển khai ra thôi, cho nên về những cái sai, mình đáng thương người ta hơn, vì người ta không biết đường. Do đó, mình muốn dẫn đường để người ta đi là mình phải thắp sáng ngọn đuốc chứ đâu phải mình nói để mà diệt người ta được sao?

Trên thế gian này biết bao nhiêu tôn giáo người ta dẫn hàng vạn triệu người đi đến chỗ đau khổ, giết chóc không à, còn Đại thừa có tội tội lỗi gì đâu, nó đâu có giết ai, nhưng mà nó đi trên cái vòng sai, nó làm cho người ta lệch, người ta phí công thôi, chứ nó không tệ như các tôn giáo khác, nó vẫn tốt kia mà. Mình phải suy nghĩ như vậy chứ tại sao mình lại có ý chống lại nó làm gì. Mình tu chưa có được gì hết, sống đời sống Phạm hạnh cũng chưa có gì hết, thì các con cũng nên nghĩ rằng mình chưa xứng đáng gì đối với các bậc Tôn túc, các bậc Hòa thượng. Họ quá tuyệt vời họ mới xiển dương hai ngàn mấy trăm năm nay từ khi Đức Phật tịch, họ vẫn duy trì, kéo dài được từ nước này đến nước khác, thì các con biết, phải có cái gì người ta mới duy trì được chứ đâu phải dễ. Bây giờ mình muốn chống báng cũng như lấy một hạt cát mà chống lại bãi sa mạc, quá nhiều mà chống được sao? Không có được đâu!

Hỏi: Con biết đó là ác pháp, con tác ý mà cái tâm con nghĩ Đại thừa diệt chúng sanh.

Đáp: Đâu, Đại thừa đâu có diệt chúng sanh, con nghĩ bậy, nghĩ sai. Nó đem lại sự thiện cho chúng sanh nhiều lắm, nếu không có Đại thừa thì người ta biết đâu mà nương tựa. Con biết không? Người ta đi theo tôn giáo khác, con có thấy những tôn giáo khác nó diệt chủng một lần chết hàng trăm, hàng vạn người.

Bây giờ nói về T.C, đế quốc La Mã dùng tôn giáo đó cai trị người ta, nó muốn giết ai thì giết, ghê gớm lắm. Nó giết hàng loạt, vậy mà người ta còn không dám nói gì hết. Con biết không?

Còn bây giờ trái lại, Đại thừa rất là tốt. Thầy nói nó rất tốt, nếu không có Đại thừa làm sao có Thầy? Mà Thầy tu được mục đích là chấn chỉnh lại cái tốt để cho quý thầy đang tu bên Đại thừa người ta biết đường đi: à mình tu như vậy mà không được giải thoát, còn bây giờ ông Thông Lạc tu được giải thoát, ông làm chủ sướng quá. Làm cho người ta sáng suốt, người ta tu hành ai cũng muốn mình giải thoát chứ. Con thấy chưa?

Đừng có nghĩ như vậy, phải phá cái tư tưởng đó đi. Bây giờ mình phải lo cứu mình, mình muốn cho Đại thừa tốt là cái hành động tu, cái đức hạnh của mình.

Hồi nãy giờ con nghe Thầy nói, cái lớp mà Thầy dạy cho mấy con từ Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp cho đến Chánh Mạng, mấy lớp này các con đã học chưa? Tức là oai nghi tế hạnh, đức hạnh của mấy con chưa có gì hết. Người ta bao giờ ai cũng nhìn vào hành động oai nghi tế hạnh thôi. Nhìn như vậy, cái lớp chưa học mà bắt người ta phải hành động như vậy thì không được, vì cái thói quen của người ta làm sao cũng được hết. Chừng nào người ta được đào tạo thì mới nói. Còn bây giờ mấy con chưa học mà muốn chống Đại thừa thì làm sao mà nói?

Oai nghi tế hạnh, các con đọc bốn cuốn Luật Trường Hàng bên nhà chùa, Thầy nói người ta dạy oai nghi tế hạnh rất là tuyệt vời, kỹ lưỡng, chứ đâu phải người ta không có! Con thấy cái bộ Tỳ Ni Nhật Dụng người ta dạy mình từ cái rửa tay, rửa chân, rửa mặt đều có những cái oai nghi của người ta hết chứ đâu phải người ta không dạy. Rồi 10 bộ giới luật Sa Di người ta dạy cũng rất kỹ. Người ta có oai nghi bởi vì Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách, bốn cuốn luật Trường Hàng trong đó người ta dạy người tu (Nguyên Thanh nó thuộc vanh vách bốn cuốn luật đó), mà chưa được đào luyện thì lần lượt người ta sẽ học. Còn con không hiểu mà con cứ nghĩ…

Đại thừa người ta dạy như vậy đó, dạy bốn cuốn Luật Trường Hàng, bắt tu sĩ phải học thuộc làu, nghĩa là cũng như mấy con đọc Tâm Kinh Bát Nhã vậy, nhưng vì người ta không dạy áp dụng. Nếu mà người ta dạy áp dụng đúng cách thì oai nghi tế hạnh của các nhà Đại thừa như thế nào, con biết không? Mình khâm phục chứ đâu phải không.

Cho nên, Thầy chỉ là người triển khai lại để làm cho chúng ta trở thành người gương mẫu, để giúp cho bên Đại thừa có gì sai người ta nhìn mà sửa lại thôi. Chứ mình đừng có nói chuyện chống phá họ này kia thì hoàn toàn Thầy không chấp nhận điều đó đâu.

Quý Thầy toàn là những bậc thầy như Thầy Nhất Hạnh, hoặc Thầy Thanh Từ, hoặc là những bậc Tôn túc như Thầy Từ Thông… đều là bậc thầy hết. Họ dạy biết bao nhiêu người.

Cho nên, mấy con đừng nghĩ tưởng chuyện quá tầm thường. Mình chẳng có gì đâu, mấy con nói không có ký lô gì đâu, tiếng nói của mấy con không có trọng lượng gì đâu. Không được nói cái gì động chạm đến các bậc Tôn túc đó hết. Thầy nói thật sự, mấy con nói là Thầy không chấp nhận. Họ là những bậc thầy tổ, họ chỉ bây giờ tu sai là không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết thôi, họ không biết phương pháp, cách thức. Ở đây Thầy triển khai đường lối như vậy thì mấy con thấy mới có thể làm chủ được. Còn họ dạy như vậy thì họ bị thiền ức chế cho nên họ không làm chủ được. Con hiểu không?

Bây giờ mình thương họ chứ tại sao mình lại chống họ làm gì? Mình nói nặng nói nhẹ họ thì họ đủ khả năng họ quét mình chứ đâu phải không đủ khả năng. Cái khối của họ rất lớn. Mình có bao nhiêu người mà mình chọc họ thì mình đỡ nổi không?

Mấy con điên, mấy con đừng có nghĩ tư tưởng đó, Thầy bảo mấy con hãy dẹp cái tư tưởng đó đi, tư tưởng đó không phải đâu.

Thầy nói là tại vì Thầy là một người tu làm chủ được để Thầy cảnh giác, Thầy nói cái sai, cái đúng để cho người ta đi về hướng đúng. Còn mấy con không có quyền gì nói được. Thầy còn chưa dám kêu đích danh một người nào. Thầy chỉ nói kinh sách Đại thừa sai thôi, không dám nói một vị Thầy nào sai hết, nghĩa là quý thầy không có lỗi sai, mà tại vì kinh sách Đại thừa sai cho nên quý thầy dựa vào đó tu, thành ra đời của quý thầy không có làm chủ, có vậy thôi, chứ quý thầy không có người nào sai.

Họ cũng đều là người phát tâm tu hành để chứng đạo giải thoát. Bây giờ họ chỉ hiểu ở góc độ họ thì họ dẫn dắt người sau đi trên góc độ đó thôi, chứ sao lại mấy con trách họ? Đâu có nói họ được. Phỏng chừng không có Thầy thì Đại thừa nó phải phát triển. Thầy không nói sai đúng thì mấy con biết chỗ nào đâu mà mấy con nói, có phải không?

Bây giờ mấy con nói cũng dựa Thầy mà nói thôi, như vậy là tự mấy con đã làm khổ Thầy thêm, bởi vì những bậc đó là bậc thầy tổ của Thầy mà, mấy con không được đụng chạm đến.

Còn Thầy nói kinh sách Đại thừa sai để Thầy chấn chỉnh lần lần, làm cho quý thầy, các huynh đệ đều thức tỉnh biết được cái đúng cái sai mà hướng về sự tu tập. Đó là lòng thương yêu của Thầy khi mà Thầy tu xong. Còn bây giờ các con chưa tu xong, lòng bồng bột của mấy con do tâm tham, sân, si thúc đẩy, chứ mấy con đã hết tham, sân, si chưa? Chưa! Cho nên, cái chuyện con nói ở đây là cái chuyện bỉ thử rồi. Đừng có làm chuyện đó, dẹp xuống đi. Thầy cấm bặt, không được làm chuyện đó nữa, không được nói động chạm ai hết.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được.
5.0
Tổng 8 lượt bình luận

Ban biên tập

10:51 04 Th2 2024
1

“Bây giờ mấy con nói cũng dựa Thầy mà nói thôi, như vậy là tự mấy con đã làm khổ Thầy thêm, bởi vì những bậc đó là bậc thầy tổ của Thầy mà, mấy con không được đụng chạm đến.

Còn Thầy nói kinh sách Đại thừa sai để Thầy chấn chỉnh lần lần, làm cho quý thầy, các huynh đệ đều thức tỉnh biết được cái đúng cái sai mà hướng về sự tu tập. Đó là lòng thương yêu của Thầy khi mà Thầy tu xong. Còn bây giờ các con chưa tu xong, lòng bồng bột của mấy con do tâm tham, sân, si thúc đẩy, chứ mấy con đã hết tham, sân, si chưa? Chưa! Cho nên, cái chuyện con nói ở đây là cái chuyện bỉ thử rồi. Đừng có làm chuyện đó, dẹp xuống đi. Thầy cấm bặt, không được làm chuyện đó nữa, không được nói động chạm ai hết.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:51 04 Th2 2024
1

“Bây giờ mình thương họ chứ tại sao mình lại chống họ làm gì? Mình nói nặng nói nhẹ họ thì họ đủ khả năng họ quét mình chứ đâu phải không đủ khả năng. Cái khối của họ rất lớn. Mình có bao nhiêu người mà mình chọc họ thì mình đỡ nổi không?

Mấy con điên, mấy con đừng có nghĩ tư tưởng đó, Thầy bảo mấy con hãy dẹp cái tư tưởng đó đi, tư tưởng đó không phải đâu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:50 04 Th2 2024
1

“Cho nên, mấy con đừng nghĩ tưởng chuyện quá tầm thường. Mình chẳng có gì đâu, mấy con nói không có ký lô gì đâu, tiếng nói của mấy con không có trọng lượng gì đâu. Không được nói cái gì động chạm đến các bậc Tôn túc đó hết. Thầy nói thật sự, mấy con nói là Thầy không chấp nhận. Họ là những bậc thầy tổ, họ chỉ bây giờ tu sai là không làm chủ được sanh, già, bệnh, chết thôi, họ không biết phương pháp, cách thức. Ở đây Thầy triển khai đường lối như vậy thì mấy con thấy mới có thể làm chủ được. Còn họ dạy như vậy thì họ bị thiền ức chế cho nên họ không làm chủ được. Con hiểu không?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:50 04 Th2 2024
1

“Cho nên, Thầy chỉ là người triển khai lại để làm cho chúng ta trở thành người gương mẫu, để giúp cho bên Đại thừa có gì sai người ta nhìn mà sửa lại thôi. Chứ mình đừng có nói chuyện chống phá họ này kia thì hoàn toàn Thầy không chấp nhận điều đó đâu.

Quý Thầy toàn là những bậc thầy như Thầy Nhất Hạnh, hoặc Thầy Thanh Từ, hoặc là những bậc Tôn túc như Thầy Từ Thông… đều là bậc thầy hết. Họ dạy biết bao nhiêu người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:50 04 Th2 2024
1

“Đại thừa người ta dạy như vậy đó, dạy bốn cuốn Luật Trường Hàng, bắt tu sĩ phải học thuộc làu, nghĩa là cũng như mấy con đọc Tâm Kinh Bát Nhã vậy, nhưng vì người ta không dạy áp dụng. Nếu mà người ta dạy áp dụng đúng cách thì oai nghi tế hạnh của các nhà Đại thừa như thế nào, con biết không? Mình khâm phục chứ đâu phải không.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:49 04 Th2 2024
1

“Bây giờ nói về Thiên Chúa, đế quốc La Mã dùng tôn giáo đó cai trị người ta, nó muốn giết ai thì giết, ghê gớm lắm. Nó giết hàng loạt, vậy mà người ta còn không dám nói gì hết. Con biết không?

Còn bây giờ trái lại, Đại thừa rất là tốt. Thầy nói nó rất tốt, nếu không có Đại thừa làm sao có Thầy? Mà Thầy tu được mục đích là chấn chỉnh lại cái tốt để cho quý thầy đang tu bên Đại thừa người ta biết đường đi: à mình tu như vậy mà không được giải thoát, còn bây giờ ông Thông Lạc tu được giải thoát, ông làm chủ sướng quá. Làm cho người ta sáng suốt, người ta tu hành ai cũng muốn mình giải thoát chứ. Con thấy chưa?

Đừng có nghĩ như vậy, phải phá cái tư tưởng đó đi. Bây giờ mình phải lo cứu mình, mình muốn cho Đại thừa tốt là cái hành động tu, cái đức hạnh của mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:48 04 Th2 2024
1

“Mình tu chưa có được gì hết, sống đời sống Phạm hạnh cũng chưa có gì hết, thì các con cũng nên nghĩ rằng mình chưa xứng đáng gì đối với các bậc Tôn túc, các bậc Hòa thượng. Họ quá tuyệt vời họ mới xiển dương hai ngàn mấy trăm năm nay từ khi Đức Phật tịch, họ vẫn duy trì, kéo dài được từ nước này đến nước khác, thì các con biết, phải có cái gì người ta mới duy trì được chứ đâu phải dễ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:47 04 Th2 2024
1

“Mình có khả năng gì mình chống Đại thừa? Đừng có nghĩ vấn đề đó. Bây giờ con phải suy luận như thế này nè:

Khi mình muốn cho Đại thừa không sống như vậy thì mình phải tu cho được làm chủ sanh, già, bệnh, chết là chứng minh cho các nhà Đại thừa thấy các ông tu không có làm chủ được, còn tôi làm chủ được. Đó là mình đem lại cái tốt lành cho nhau, chứ mình chống họ, nói họ sai để làm gì?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Tuệ Hạnh

 • Thời gian

  18/1/2006

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  10

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone