Ngày đăng  

28/10/2023, 09:48

Lớp Chánh Kiến – Buổi 7: Nhân quả thảo mộc

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
01:33:11

MỤC LỤC

 • 1. Tâm vô lậu 00:00:00
 • 2. Chuyển đổi nhân quả thảo mộc 00:06:02
 • 3. Chánh niệm tĩnh giác 00:12:28
 • 4. Trạng thái tưởng 00:18:38
 • 5. Cách tu Định Vô Lậu 00:28:44
 • 6. Triển khai tri kiến giải thoát 00:47:20
 • 7. Tư duy nhân quả thảo mộc 01:05:05
 • 8. Sách tấn tu sinh 01:14:27
 • 9. Cuối giờ 01:20:47

NỘI DUNG MÔ TẢ

Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc đáo, vì vậy mấy con phải học để được giải thoát.

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” để nghe toàn bộ pháp âm bài giảng này

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 6: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta học để triển khai tri kiến nhân quả tận cùng một cách sâu sắc để chúng ta làm chủ nhân quả, mà bài học đầu tiên là nhân quả thảo mộc. Khi hiểu nhân quả thì chúng ta không bao giờ ở trong hành động ác, mà chúng ta chuyển từ hành động ác thành hành động thiện để chúng ta toàn thiện, khi toàn thiện thì nó không còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc thì lúc bấy giờ chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

10:23 28 Th10 2023
1

“Cho nên, những bài mấy con viết thì về rút tỉa kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của Thầy để các con nói đúng Định Vô Lậu. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông trời đất thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp. Bởi vì tri kiến của các con nó sẽ diệt tất cả ác pháp, cho nên buộc lòng mấy con phải học cho thấm nhuần, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc, vì vậy mấy con phải học để mà mấy con được giải thoát.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:22 28 Th10 2023
1

“Thầy khích lệ mấy con ráng cố gắng tu Định Vô Lậu tức là cố gắng làm bài, nhẩm lại những bài cho thấm nhuần để tri kiến của chúng ta có một sự hiểu biết giải thoát, tri kiến giải thoát là điều mà người tu sĩ chúng ta cần phải học và thấm nhuần những bài học đó. Đó là cách thức để tu tập giải thoát, để cầu sự giải thoát, để làm chủ sự sống chết, để làm chủ được bốn sự đau khổ và chấm dứt, ra khỏi môi trường nhân quả, không còn tái sanh luân hồi, không phải luân hồi của một người mà rất nhiều người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:22 28 Th10 2023
1

“Chánh kiến là không còn thấy sai, do không còn thấy sai cho nên tâm chúng ta bất động, chứ không có gì hết cả. Nó không có khó, bởi vì Thầy tu rồi Thầy thấy có gì đâu mà khó, chỉ vì mình thấy đúng sự thật của mọi pháp xảy ra thì tâm mình nó đâu còn giận hờn, phiền não, đâu còn tham muốn, tại vì mình thấy đúng. Còn bây giờ các con thấy nó lơ mơ, nó chưa có đúng như thật, cho nên vì vậy tham nó vẫn còn tham, mà sân nó vẫn còn sân, tại vì chưa thâm sâu, chưa thấy đúng, buộc lòng phải triển khai cái lớp dạy cho mấy con học tập.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Album

  Lớp Chánh Kiến

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  8/11/2005

 • Thể loại

  Giáo án

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone