Ngày đăng  

16/04/2023, 09:02

Hành động thiện ác tái sanh

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:04:06

NỘI DUNG MÔ TẢ

Một lần mình giận dữ thì tái sanh biết bao nhiêu con người, con vật giận dữ. Một lần chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm dao giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt. Chúng ta hiểu được nhân quả thì mới nỗ lực tu hành, vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa hết. Thầy giữ được tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì Thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra.

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” để nghe toàn bộ pháp âm bài giảng này

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.

Nhân quả tương ưng tái sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta khởi lòng thương yêu thì từ trường thiện đó nó sẽ biến trong vũ trụ thành mưa thuận gió hòa cho mấy con sống. Nó không có sanh làm loài vật, bởi vì sanh làm loài vật phải có thiện, có ác, có khổ rồi. Cho nên, lòng từ mấy con càng phóng xuất bao nhiêu thì cuộc sống mấy con bình an bấy nhiêu.
5.0
Tổng 6 lượt bình luận

Ban biên tập

09:23 16 Th4 2023
2

“Thì chúng ta hiểu được nhân quả, do đó chúng ta mới nỗ lực tu hành, vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa hết. Thầy giữ được tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì Thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:23 16 Th4 2023
2

“Một lần mình giận dữ thì một lần mình đi tái sanh biết bao nhiêu con người giận dữ, biết bao nhiêu loài vật giận dữ. Một lần chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm dao giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:22 16 Th4 2023
1

“Cho nên chúng ta hiền lành thì sanh những đứa con hiền lành, những con người hiền lành. Mà chúng ta gian ác, gian xảo, tham lam, trộm cắp, giết người thì chính từ những từ trường đó sanh ra làm con người gian tham trộm cắp, gian ác, xảo trá. Cũng chính ai mà làm ra những con người đó, rồi chúng ta lại mắng chửi cái người này vô đạo đức, hung ác, tàn bạo, dữ tợn, gian xảo. Chính từ trường của ai mà ra đây mà bây giờ chúng ta lại chửi mắng những người đó. Chúng ta nên thương tất cả những người khác, vì họ đang ở trong nhân quả từ trường thiện ác cũng do chính mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:22 16 Th4 2023
1

“Thí dụ, một cơn giận dữ thì từ trường giận dữ sẽ phóng xuất ra và sự giận dữ đó sẽ bị quả khổ. Từ trong quả khổ đó phải lưu xuất ra những từ trường, và tiếp tục ngay lúc bấy giờ tương ưng với ai sanh dữ tợn thì sẽ sanh ra làm những con người như vậy.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:21 16 Th4 2023
1

“Bây giờ nhờ được Phật pháp mà chúng ta biết cách xả ra, vậy mà chúng ta không xả ra thì quá uổng một đời chúng ta. Vì ngồi đây có một người mà bao nhiêu người đang tiếp tục tái sanh thọ lấy sự đau khổ. Vì quy luật của nhân quả chứ không phải ai sanh, cho nên cái hành động thiện ác nó sẽ tiếp tục tái sanh. Chúng ta đã làm những hành động thiện ác thì phải tiếp tục tái sanh, chứ làm sao mà bảo rằng chấm dứt tái sanh được.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:20 16 Th4 2023
1

“Trên cái vấn đề tu cái Định Vô Lậu, nó làm tri kiến chúng ta càng sáng suốt, vì vậy mà chúng ta còn tha thiết gì trong cuộc đời này mà không tu. Chúng ta nỗ lực thực hiện rốt ráo cuối cùng để chấm dứt tái sanh luân hồi.
Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường. Cho nên, Thầy dạy mấy con qua một bài kệ:
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi
Chớ giữ làm chi có ích gì,
Thở ra chẳng lại còn chi nữa?
Vạn sự vô thường buông xuống đi!” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Album

  Nhân quả

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  2005

 • Thể loại

  Bài giảng

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone