Ngày đăng  

16/02/2023, 18:08

Nhân quả bệnh tật và khoẻ mạnh

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:06:16

NỘI DUNG MÔ TẢ

Do từ hành động vô tình hãy hữu ý làm đau khổ chúng sanh trong đó có con người mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy bệnh tật, khổ đau. Như vậy, khi được học bài này rồi chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ những hành động làm đau khổ chúng sanh để thân thể ít bệnh tật, được khoẻ mạnh.

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” để nghe toàn bộ pháp âm bài giảng này

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhân quả sát sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mỹ Thiện

Nhưng các con cứ nghĩ, khi các con cầm cái dao cứa cổ con gà, các con tưởng có cái quả của các con sanh ra một con gà là đủ sao? Cái hành động ác của các con các con phải trả cái quả: Thân con phải bệnh đau, con sẽ bị tai nạn, con sẽ bị cái dằm hoặc là cái gì đó cũng sẽ làm con trầy da, tróc vảy đau đớn, cũng như bị cắt cổ con gà vậy. Nó đâu có phải một quả nó đâu. Một nhân nó đâu có nghĩa là một quả mà nó nhiều quả. Các con hiểu không?

Đức hiếu sinh và tổ Đoàn kết

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thuần Tâm, Nguyên Hạnh II, Liễu Tâm Thanh

Chúng ta sống với đức hiếu sinh nên có sự đau khổ của chúng sinh là chúng ta không ăn uống thứ thực phẩm đó.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Ban biên tập

06:21 16 Th2 2023
1

“Có phải do từ hành động chúng ta làm đau khổ chúng sanh mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy những bịnh tật thì chúng ta làm sao than phiền trách ai?
Đó là nói về cái thân bịnh của chúng ta, bịnh nhiều bịnh ít là do cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh mà trong bài kinh này Phật đã dạy rất rõ ràng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:20 16 Th2 2023
2

“Đời chúng ta chắc chắn là chúng ta có nhiều sự kiện chúng ta đã làm đau khổ chúng sanh, chưa chắc chúng ta không có người nào là không làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta hiểu, đời trước chúng ta khi chưa biết Phật pháp, chắc chắn chúng ta phải có làm những điều gì đau khổ, cho nên hiện giờ thân chúng ta phải có những bịnh tật, không thể nào tránh khỏi. Do nhân quả nghiệp báo mà chúng ta phải vay trả, bây giờ chúng ta vui vẻ mà trả những bịnh tật chớ đừng nên buồn.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:20 16 Th2 2023
1

“Ngược lại chúng ta thực hiện không đánh không đập, không làm đau khổ chúng sanh như vậy thì chúng ta không có bịnh hoạn, ít bịnh hoạn và không có bịnh hoạn.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:19 16 Th2 2023
1

“Nghĩa là con cái trong nhà của mình có sai, có làm không đúng cái gì đó, mình cũng không nên lấy tay mình tát nó nữa. Cái hành động làm cho nó đau một chốc lát đó mà sau này mình sẽ bị bịnh hoạn thì nó lại càng đau biết bao nhiêu hơn. Cho nên chúng ta tránh nghiệp khổ đau đó cho chính bản thân mình thì mình đừng làm khổ đau ai cả hết. Vợ con nó có làm điều gì sái quấy, do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không vì đó mà mình lại đánh nó thì tạo cho chúng ta có nghiệp thân sau này sẽ mang lấy những bịnh hoạn khổ đau.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:18 16 Th2 2023
1

“Do cái hành động, cái tánh hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân, bằng gạch, bằng đá, bằng roi, bằng đao kiếm như vậy đó. Do cái nghiệp mà hay tạo những sự đau đớn cho loài chúng sanh như vậy, người đó họ bỏ thân này, rồi họ sanh vào nơi cõi dữ, ác thú.
Do sanh vào cõi dữ, cõi ác thú đó, trong địa ngục đó họ thọ lấy sự đau khổ hành hạ ở trong thân của họ cho đến khi họ được sanh làm người, thì họ bịnh hoạn suốt đời, họ bịnh rất nhiều, họ không bao giờ mà được mạnh khỏe. Do vậy, chúng ta thấy có người bị bịnh liên miên bất tận mà không thấy hết, đó là những điều kiện là họ đã tạo những hành động làm đau khổ chúng sanh, trong đó có con người ở trong đó nữa.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG