Ngày đăng  

16/09/2021, 17:32

Những gì tôi biết về Thầy tôi

1

NỘI DUNG MÔ TẢ

Sau này tôi mới hiểu Thầy đang thực hiện “tu là sống, sống là tu”, đó là phương pháp xả tâm qua thân hành niệm, khẩu hành niệm và ý hành niệm. Ngay trong việc làm mà biết xả tâm là an vui trong việc làm, đó là giải thoát. Ngay trong hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận hay nghịch mà biết xả tâm, mà biết sống thuận đạo lý nhân quả không làm khổ mình khổ người, thì đó là giải thoát. Sống gần bên Thầy tôi biết Thầy rất nhiều nhưng làm sao ghi hết được. Phải không các bạn? Vì đức hạnh cao thượng tuyệt vời của một bậc tu hành xả tâm, sống không làm khổ mình khổ người, thật khó có bút mực nào tả được những đức hạnh ấy.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Mật Hạnh

Xem thêm

Những gì tôi biết về Thầy tôi

Mật Hạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thầy Mật Hạnh viết về Trưởng lão Thích Thông Lạc, một tấm gương đức hạnh cao thượng tuyệt vời của một bậc tu hành xả tâm, sống không làm khổ mình khổ người, thật khó có bút mực nào tả được những đức hạnh ấy.

Những gì tôi biết về Thầy tôi

Mật Hạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thầy Mật Hạnh viết về Trưởng lão Thích Thông Lạc, một tấm gương đức hạnh cao thượng tuyệt vời của một bậc tu hành xả tâm, sống không làm khổ mình khổ người, thật khó có bút mực nào tả được những đức hạnh ấy.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

10:46 19 Th9 2021
1

“…Sau này tôi mới hiểu “TU LÀ SỐNG, SỐNG LÀ TU”, đó là phương pháp XẢ TÂM QUA THÂN HÀNH NIỆM, KHẨU HÀNH NIỆM và Ý HÀNH NIỆM. NGAY TRONG VIỆC LÀM mà BIẾT XẢ TÂM là an vui trong việc làm, đó là GIẢI THOÁT. Ngay trong hoàn cảnh, BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO, dù thuận hay nghịch mà BIẾT XẢ TÂM, mà BIẾT SỐNG THUẬN ĐẠO LÝ NHÂN QUẢ không làm khổ mình khổ người, thì đó là GIẢI THOÁT. Ngay trong gia đình SỐNG CHUNG VỚI MỌI NGƯỜI thân mà BIẾT XẢ TÂM tức là biết NHẪN NHỤC, TÙY THUẬN, VUI LÒNG, biết THA THỨ, biết THƯƠNG YÊU và HÒA HỢP với nhau, thì đó là GIẢI THOÁT. Cho nên, “CUỘC SỐNG KHÔNG LÌA SỰ TU, MÀ SỰ TU KHÔNG LÌA CUỘC SỐNG””. Thật tuyệt vời đời sống đức hạnh của một bậc tu hành xả tâm giải thoát, Trưởng lão Thích Thông Lạc.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Thích Mật Hạnh

 • Đối tượng

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Người đọc

  Nhóm Hiếu Sinh

 • Thời lượng

  17 phút 27 giây

 • Thể loại

  Tiểu sử

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone