Mật Hạnh

Chùa Am, Tu viện Chơn Như là nơi truyền thừa nền đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh mà Trưởng lão Thích Thông Lạc đã thắp sáng. Thầy Thích Mật Hạnh đã được Thầy truyền trao trách nhiệm kế thừa truyền thống đó, tiếp tục duy trì phụng sự Phật pháp, dẫn dắt Phật tử đi theo chánh pháp, tiếp nối sự nghiệp đạo pháp mà Trưởng lão Thích Thông Lạc đã để lại.

Sau khi tu xong, lúc mẹ Thầy mất, Thầy xin một đứa cháu về nuôi và đặt tên là Mật Hạnh. Mật Hạnh được dạy phương pháp tu hành xả tâm, nên lúc nào cũng thương yêu và tha thứ khi có ai nói trái ý nghịch lòng, vì thế gương mặt của Mật Hạnh lúc nào cũng hiền từ, hiện ra sự an lạc, vui vẻ. Nhờ tin nơi Thầy mà thầy Mật Hạnh mới có được như ngày hôm nay. Về người học trò bé nhỏ, thân thương và rất đỗi hiếu thuận, vào năm 1994 Thầy đã nói: “Mật Hạnh đã đặt trọn niềm tin ở Thầy từ lúc đến với Thầy lúc mới 7, 8 tuổi cho đến ngày hôm nay. Vì thế, Thầy dạy đến đâu Mật Hạnh cố gắng thực hiện đến đó và thực hiện rất đúng lời dạy không bao giờ làm sai. Do sự không hành sai và cố gắng năng nổ tu tập giờ giấc nghiêm túc, chịu khó sống độc cư, không nói chuyện với ai, dù là bạn bè thân hữu hay cha mẹ, anh em ruột thịt. Có ai nói điều gì thì chỉ cười gật đầu mà thôi, ít trả lời lại, thường sống thui thủi một mình trong thất và tìm mọi cách tránh né bạn bè, đó là thực hiện những lời dạy của Thầy và rất tinh tấn không làm sai. Còn hầu hết các tu sĩ cũng như tu sĩ về tu hành với Thầy đều không tu đúng lời dạy của Thầy. Ăn uống thì lặt vặt không điều độ, ngủ nghĩ thì tùy theo hứng riêng, sống độc cư thì không nghiêm túc, lén lút nói chuyện với bạn bè, với khách thập phương, với dòng họ bà con quyến thuộc, vì thế trải qua thời gian 7, 8 năm trời tu hành chẳng ra gì, giờ đây nhìn lại gương Mật Hạnh, lấy đó mà làm khuôn mẫu để tu hành giải thoát. Cho nên, về đức hạnh Mật Hạnh cũng hơn ai hết, về thiền định cũng khó có ai sánh bằng. Nhờ tin ở Thầy mới có được như ngày hôm nay.”

Chùa Am, Tu viện Chơn Như được truyền thừa đến nay là đời thứ 6, dẫu ban đầu còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng nhất định thầy Mật Hạnh sẽ vững tay chèo lái con thuyền tu viện Chơn Như đi đúng đường lối đạo đức văn hóa nhân bản – nhân quả, tiếp nối mạng mạch chánh pháp mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dày công dựng lại.