Ngày đăng  

02/01/2023, 21:15

Đường Về Xứ Phật – Tập 7

5

NỘI DUNG MÔ TẢ

Nói tu tập là nói theo tôn giáo, chứ Phật giáo nói tu tập là nói sống không làm khổ mình khổ người, sống không làm khổ mình khổ người là hộ trì và giữ gìn bảo vệ chân lý, người nào biết sống hộ trì và giữ gìn bảo vệ chân lý là không hiểu sai Phật pháp. Còn ngược lại tu khác sống khác là không hiểu Phật pháp, nên tu tập gần chết mà không chứng đạo. Người hiểu đúng chỉ cần sống biết xả các chướng ngại pháp là chứng đạo.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói “Đường Về Xứ Phật – Tập 7”

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Đường Về Xứ Phật – Tập 8

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mục đích của Đạo Phật ra đời là nhằm giải quyết bốn sự khổ của kiếp làm người, tức là giải quyết giúp tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Vì thế, pháp môn của Đạo Phật là pháp môn toàn thiện, mà pháp môn toàn thiện là pháp môn dạy đạo đức không làm khổ mình khổ người, tức là đạo đức nhân quả.

Đường Về Xứ Phật – Tập 6

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Đạo Phật ra đời nhằm đem lại cho loài người một đạo đức giải thoát, mang lại cho cá nhân mỗi người được hạnh phúc, an vui, thanh thản, bình đẳng, sống hoà hợp, biết tha thứ và thương yêu nhau, biết nhẫn nhục, tùy thuận và đùm bọc lẫn nhau.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Ban biên tập

10:48 02 Th1 2023
1

“Trong kinh điển Phật dạy trước mọi cảnh muốn tâm được giải thoát thì phải “thiện xảo”.

Thiện xảo đối với các pháp ác để tâm được thanh thản, an lạc.

Thiện xảo với các pháp thiện để tăng trưởng lòng thanh thản, an lạc.

Thiện xảo ly tâm dục và các ác pháp; thiện xảo nhập định; thiện xảo tỉnh thức; thiện xảo an trú trong định; thiện xảo xuất định, v.v..

Tất cả mọi pháp tu tập của Phật đều dạy phải thiện xảo, có thiện xảo mới có kết quả tốt, mới có giải thoát thân tâm của mình.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:48 02 Th1 2023
1

“Xả tâm là một loại thiền định độc đáo nhất của Đạo Phật mà khắp trên thế gian này không có một tôn giáo nào có pháp môn này.

“Định Vô Lậu” là một pháp môn dùng ý thức tu tập xả tâm nên rất dễ tu, dễ xả tâm hơn các pháp khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:47 02 Th1 2023
1

“Định Vô Lậu là chánh định trong Đạo Phật” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:46 02 Th1 2023
1

“Vấn đạo là nhân duyên để làm sáng tỏ lại Phật giáo và cũng là tạo duyên với chúng sanh. Trong những giờ phút chúng tôi chưa tịch thì các bạn còn hỏi tới, hỏi lui để tìm hiểu, một mai chúng tôi đã mất đi rồi, các bạn có muốn tìm hiểu Phật giáo thì chẳng còn ai trả lời cho các bạn, dù họ có biết họ cũng chẳng dám nói thật, chỉ vì họ quá khiếp đảm trước một thế lực đông đảo của giáo pháp pháp triển Bà La Môn.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:45 02 Th1 2023
1

“Đường Về Xứ Phật từ tập một đến tập sáu, các bạn đã được đọc phần “Hỏi đạo”. Càng đọc các bạn càng thấy rõ đường lối tu tập của Đạo Phật không giống như đường lối tu tập của ngoại đạo, nhất là đối với các pháp môn trong kinh sách phát triển, vì những pháp môn trong kinh sách này không lấy giới luật làm nền tảng cho đời sống Phạm hạnh của những tu sĩ và cư sĩ, nên kinh sách này đã làm mất chương trình giáo dục và đào tạo những bậc tu chứng quả A La Hán.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Xuất bản tại

  NXB Tôn giáo

 • Thời gian

  15/10/2011

 • Người đọc

  Nhóm Hiếu Sinh

 • Thời lượng

  11 giờ 41 phút 20 giây

 • Thể loại

  Sách xuất bản

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone