Ngày đăng  

10/12/2023, 21:07

Pháp tu cho người gia duyên

3

NỘI DUNG MÔ TẢ

Vì vậy mà những người mới tu tập, còn gia duyên, còn tiếp duyên với mọi người, còn làm công việc để sinh sống thì nên học đạo đức nhân quả và sống với đạo đức nhân quả thì sẽ được giải thoát ngay liền.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Tu có đối tượng (Diệu Hiền)

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Đạo Phật tu không khó nhưng các con nên nhớ lấy: “Tu sai một đường tơ, ngàn năm không thấy đạo”. Đức Phật dạy “sống độc cư” không có nghĩa là sống tránh duyên, mà sống trong mọi hoàn cảnh, mọi duyên nhưng tâm không phóng dật, tức là sống ngăn ác diệt ác pháp. Từ cuộc sống đó chúng ta suy ra, hạnh độc cư tức là sống trong các chướng ngại mà tâm không hề dao động.

Xả tâm

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Tâm

Định Vô Lậu là chánh định trong Đạo Phật được tu học trong hai lớp học đầu tiên trong Bát Chánh Đạo đó là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Xả tâm là một loại thiền định độc đáo nhất của Đạo Phật mà khắp trên thế gian này không có một tôn giáo nào có pháp môn này. “Định Vô Lậu” là một pháp môn dùng ý thức tu tập xả tâm nên rất dễ tu, dễ xả tâm hơn các pháp khác.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

09:14 10 Th12 2023
1

“Bởi vì chính có tri kiến hiểu biết về nhân quả chúng ta mới xả tâm một cách rất dễ dàng. Còn nếu mà không có sự hiểu biết về nhân quả thì chúng ta bị dính mắc, mà hễ dính mắc là chúng ta sẽ dễ dàng phiền não, đau khổ. Cho nên, tri kiến nhân quả rất cần thiết.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:14 10 Th12 2023
1

“Vì vậy mà những người mới tu tập, còn gia duyên, còn tiếp duyên với mọi người, còn làm công việc để sinh sống thì nên học đạo đức nhân quả, nên sống với đạo đức nhân quả thì sẽ được giải thoát ngay liền.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:12 10 Th12 2023
1

“Tất cả những người Phật tử mà còn gia duyên, còn gia đình, con cái, cha mẹ, còn làm ăn mọi công việc để sinh sống thì luôn luôn lúc nào cũng phải thấy, hiểu biết mọi sự việc xảy ra, mọi đối tượng mà từng gặp nhau đều là do nhân quả, mà muốn biết được như vậy thì phải học về nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Thời gian

  10/7/2010

 • Người đọc

  Thích Nữ Như Hạnh

 • Thời lượng

  6 phút 34 giây

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone