Ngày đăng  

08/08/2022, 22:52

NỘI DUNG MÔ TẢ

Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ! Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả. Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Học đạo đức

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đình đến an vui, hạnh phúc chân thật.

Đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, chứ không phải là tôn giáo.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

10:54 08 Th8 2022
2

“Như vậy, con vẫn làm mọi việc sống như mọi người, nhưng khi có chướng ngại nào nơi thân, thọ, tâm, pháp, thì con dùng các pháp đã tu tập được liền nhiếp tâm quét sạch, đem lại sự bình an cho thân tâm con. Còn thân tâm con không có chướng ngại thì con vẫn sống như mọi người, vẫn làm việc, vẫn vui tươi, vẫn phân biệt biết rõ thiện ác, luôn luôn lúc nào cũng thấy lỗi mình để mình sửa sai, còn không có lỗi thì thôi. Nhưng có điều rất quan trọng là không thấy lỗi người, vì ai làm ác thì họ gánh chịu hậu quả, còn riêng con đừng góp ý sai trái của người khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:54 08 Th8 2022
2

“Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ không phải chỗ ngồi thiền, niệm Phật, lạy hồng danh sám hối cho tiêu tội chướng.

Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:53 08 Th8 2022
2

“Con đường tu tập theo Phật giáo là một chương trình giáo dục đào tạo có tám lớp, ba cấp, dạy về đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các từng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Ngọc Hương

 • Thời gian

  12/08/2005

 • Người đọc

  Nhóm Hiếu Sinh

 • Thời lượng

  6 phút 39 giây

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone