Ngày đăng  

03/07/2022, 19:47

NỘI DUNG MÔ TẢ

Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ! Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả. Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn vào nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu này, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 12 tháng 8 năm 2005

ĐẠO ĐỨC CHO MỌI NGƯỜI

Ngọc Hương vấn đạo

Hỏi: Con pháp danh Ngọc Hương kính thăm Thầy luôn được mạnh khỏe để dìu dắt chúng con mạnh tiến trên bước đường tu tập.

Kính thưa Thầy! Con kính trình Thầy một nguyện vọng: con muốn được Thầy xuất gia cho con để con phải khép mình vào giới luật mà tu hành nghiêm chỉnh hơn. Nếu được Thầy hứa thì con có thể về ở 5, 7 ngày để học giới luật được không Thầy? Xin Thầy cho con biết để con chuẩn bị về.

Kính mong Thầy hoan hỷ chấp nhận nguyện vọng của con. Con hứa sẽ cố gắng giữ gìn giới luật để xứng đáng là đệ tử của Thầy.

Con thành thật biết ơn Thầy!

Con của Thầy,

Ngọc Hương

Úc Châu, ngày 12/08/2005

Đáp: Con đường tu tập theo Phật giáo là một chương trình giáo dục đào tạo có tám lớp, ba cấp, dạy về đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả.

Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ!

Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ không phải chỗ ngồi thiền, niệm Phật, lạy hồng danh sám hối cho tiêu tội chướng.

Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả. Về phần hiểu biết này và tu tập thì trong lớp học, người huấn luyện viên sẽ giúp con học tập và rèn luyện thân tâm. Cho nên có sự đi kinh hành rèn luyện sự tỉnh thức để phá hôn trầm thùy miên và vô ký, nó cho con tỉnh thức để xả tâm.

Về Định Niệm Hơi Thở sẽ giúp con tu tập xả bệnh tật, xả tâm tham, sân, si.

Ví dụ: Thân có bệnh, con nên dùng đề mục Định Niệm Hơi Thở mà đuổi bệnh: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”.

Đối trị tâm tán loạn: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô”.

Đối trị tâm sân: “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”.

Như vậy, con vẫn làm mọi việc sống như mọi người, nhưng khi có chướng ngại nào nơi thân, thọ, tâm, pháp, thì con dùng các pháp đã tu tập được liền nhiếp tâm quét sạch, đem lại sự bình an cho thân tâm con. Còn thân tâm con không có chướng ngại thì con vẫn sống như mọi người, vẫn làm việc, vẫn vui tươi, vẫn phân biệt biết rõ thiện ác, luôn luôn lúc nào cũng thấy lỗi mình để mình sửa sai, còn không có lỗi thì thôi. Nhưng có điều rất quan trọng là không thấy lỗi người, vì ai làm ác thì họ gánh chịu hậu quả, còn riêng con đừng góp ý sai trái của người khác.

Nếu biết tu như vậy một thời gian xả tâm rốt ráo thì con sẽ chứng đạt chân lý, tức là tâm con sẽ bất động trước các pháp và các cảm thọ. Nếu tu tập như vậy thì không thua người xuất gia.

Muốn được vậy, con nên đăng ký vào lớp Chánh kiến, lớp học đầu tiên đạo đức của Phật giáo thì kết quả giải thoát rõ rệt, người ta dạy con có cái nhìn hiểu biết khác, chứ không như cái nhìn hiểu biết cũ.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bát Chánh Đạo

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

TUẤN NGUYỄN VĂN

08:59 21 Th8 2022
0

con muốn tải sách về thì làm sao đây ạ

  Ban biên tập

  09:09 21 Th8 2022
  1

  Kính gửi chú Nguyễn Văn Tuấn!

  Những cuốn sách nào có thể tải về thì nút “Tải về” sẽ được hiển thị, còn nút “Tải về” không hiển thị có nghĩa là cuốn sách đó chưa được phép tải về, chỉ đọc trực tuyến, nghe sách nói… mà thôi.
  Vì sự bảo toàn dữ liệu một cách NGUYÊN GỐC, ĐẦY ĐỦ và CÓ HỆ THỐNG, vì thế BBT sẽ bảo toàn dữ liệu một cách cẩn thận.

  Trân trọng!

Ban biên tập

07:53 03 Th7 2022
1

“Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ!
Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ không phải chỗ ngồi thiền, niệm Phật, lạy hồng danh sám hối cho tiêu tội chướng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

07:53 03 Th7 2022
1

“Con đường tu tập theo Phật giáo là một chương trình giáo dục đào tạo có tám lớp, ba cấp, dạy về đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các từng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

07:52 03 Th7 2022
1

Đạo Phật là đạo của con người, nên là con người thì ai cũng có thể tu tập được.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Ngọc Hương

 • Thời gian

  12/8/2005

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  6

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone