Ngày đăng  

22/04/2022, 18:17

Lớp Chánh Kiến – Buổi 3: Tư duy nhân quả

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
02:06:18

MỤC LỤC

 • 1. Tư duy nhân quả 00:00:00
 • 2. Xác định thời khóa 00:33:54
 • 3. Tư duy nhân quả thảo mộc 00:37:50
 • 4. Sắp lớp 00:48:08
 • 5. Chương trình đào tạo 00:53:21
 • 6. Niệm Phật, Niệm Pháp 00:57:44
 • 7. Tri kiến giải thoát và chánh niệm tĩnh giác 01:01:33
 • 8. Niệm Tăng, Niệm Giới 01:05:48
 • 9. Triển khai tri kiến 01:09:51
 • 10. Khất thực 01:20:34
 • 11. Nhiếp tâm và an trú tâm 01:25:53
 • 12. Thưa hỏi cuối giờ 01:32:14

NỘI DUNG MÔ TẢ

Lời dạy đầu tiên của Đức Phật sau khi tu chứng là Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật. Từ đó về sau, tất cả những bài pháp của Phật đều là sự thật, cho nên nhân quả của Đạo Phật cũng phải nói như thật. Vì vậy, học nhân quả, suy luận nhân quả, thấu suốt nhân quả, thấy như thật để chúng ta biết con đường thoát ra khỏi nhân quả. Do đó, chúng ta đi vào cái cụ thể nhất là nhân quả thảo mộc để nói nhân quả con người mà người ta thấy như thật, đó là hiểu nhân quả.

Bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc ở Lớp Chánh Kiến, buổi 3, cho tu sinh nam, ngày 4/11/2005, tại Tu viện Chơn Như.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 4: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nói về nhân quả thảo mộc là để chứng minh một sự thật của nhân quả. Và nhờ chúng ta hiểu đúng như thật, cho nên chúng ta mới nỗ lực xả tâm, mới không còn để tâm dính mắc, mới sống đạo đức không làm khổ mình khổ người để thoát ra mọi khổ đau của cuộc đời này. Chính phương pháp tu tập này là Định Vô Lậu nó sẽ đưa mấy con đến giải thoát hoàn toàn, mà bài học đầu tiên căn bản của Đạo Phật là lớp Chánh kiến, thì chánh kiến là phải thấy đúng, thấy như thật.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 2: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nói về nhân quả thảo mộc, tức là suy nghĩ để chứng minh khi nói đến những sự trừu tượng của nhân quả làm cho người ta hiểu, mình không nói chuyện mơ hồ, mà nói chuyện nhân quả rất rõ ràng. Nếu nói đúng thì lần lượt bài Định Vô Lậu quán về nhân quả mấy con sẽ đi từng bước một, nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả thời tiết, tức là nắng mưa gió bão thời tiết, rồi mới tới nhân quả của con người, nhân quả của con người tức là nhân quả của loài động vật. Từ nhân quả mà nói đến con người thì chúng ta mới truy tìm nhân quả từ đâu mà có, bắt đầu từ chỗ cụ thể là nhân quả của thảo mộc, rồi từ đó chúng ta mới suy ra, mới tìm ra để chỉ cho người ta thấy nhân quả rõ ràng và cụ thể.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

06:48 22 Th4 2022
1

“Làm sao chúng ta nói nhân quả mà người ta thấy như thật, chứ không được nói trừu tượng, đó là hiểu được nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:47 22 Th4 2022
1

“Cho nên ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là có tu hành gì đâu, nhưng mà chính tu thật tu đó mấy con. Một khi mà ngồi lại tư duy viết là tu thật tu. Bởi vì mình viết bài đó để giúp cho mình có sự hiểu biết chánh kiến, nó làm cho chúng ta không còn đau khổ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:47 22 Th4 2022
1

“Như vậy, các con thấy rằng học nhân quả, suy luận nhân quả, thấu suốt nhân quả, thấy như thật để cuộc đời chúng ta biết con đường để thoát ra khỏi nhân quả. Vì chúng ta từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả rồi tiếp tục sanh từ nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:46 22 Th4 2022
1

“Mục đích Thầy muốn gợi cho mấy con thấy nhân quả là một sự thật, nghĩa là vào đầu thì nghe nói hai chữ nhân quả thì nó mênh mông nó nhiều lắm, nhân quả của vũ trụ, nhân quả của cây cỏ, nhân quả của thời tiết, nhân quả cua con người. Cho nên, nhân quả chi phối toàn bộ sự sống ở trên hành tinh này. Chúng ta muốn nói nhân quả là phải nói sự thật vì Đạo Phật là chân lý, là sự thật. Vì vậy, chúng ta đi vào cái cụ thể nhất để nói rõ nhân quả, đó là nhân quả thảo mộc và làm sao chúng ta nói nhân quả mà người ta thấy như thật chứ không được nói trừu tượng, đó là hiểu được nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh

 • Album

  Lớp Chánh Kiến

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  4/11/2005

 • Thể loại

  Giáo án

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone