Ngày đăng  

31/07/2022, 21:15

Lớp Chánh Kiến – Buổi 4: Nhân quả thảo mộc

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
01:32:23

MỤC LỤC

 • 1. Tư duy nhân quả thảo mộc 00:00:03
 • 2. Tâm vô lậu là chứng đạo: 00:21:06
 • 3. Thời khóa biểu 00:29:36
 • 4. Nhân quả thảo mộc 00:33:02
 • 5. Phải thấy như thật mới xả tâm được 00:37:16
 • 6. Thầy sách tấn tu tập để gìn giữ gia tài đạo đức cho đời sau 00:42:20
 • 7. Chánh Niệm Tĩnh Giác 00:46:32
 • 8. Nhận xét Mỹ Châu 00:53:51
 • 9. Nhận xét Tuệ Hạnh 00:55:28
 • 10. Nhận xét Diệu Hiền 01:02:20
 • 11. Nhận xét Từ Đức 01:02:42
 • 12. Nhận xét Từ Hạnh 01:09:31
 • 13. Nhận xét Quảng Kính 01:15:47
 • 14. Nhận xét Quảng Trí 01:24:26
 • 15. Nhận xét Liễu Huệ 01:30:57

NỘI DUNG MÔ TẢ

Nói về nhân quả thảo mộc là để chứng minh một sự thật của nhân quả. Và nhờ chúng ta hiểu đúng như thật, cho nên chúng ta mới nỗ lực xả tâm, mới không còn để tâm dính mắc, mới sống đạo đức không làm khổ mình khổ người để thoát ra mọi khổ đau của cuộc đời này. Chính phương pháp tu tập này là Định Vô Lậu nó sẽ đưa mấy con đến giải thoát hoàn toàn, mà bài học đầu tiên căn bản của Đạo Phật là lớp Chánh kiến, thì chánh kiến là phải thấy đúng, thấy như thật.

Bài giảng của Trưởng lão Thích Thông Lạc ở Lớp Chánh Kiến, buổi 4, cho tu sinh nữ, vào ngày 05/11/2005, tại Tu viện Chơn Như.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 3: Tư duy nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Lời dạy đầu tiên của Đức Phật sau khi tu chứng là Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật. Từ đó về sau, tất cả những bài pháp của Phật đều là sự thật, cho nên nhân quả của Đạo Phật cũng phải nói như thật. Vì vậy, học nhân quả, suy luận nhân quả, thấu suốt nhân quả, thấy như thật để chúng ta biết con đường thoát ra khỏi nhân quả. Do đó, chúng ta đi vào cái cụ thể nhất là nhân quả thảo mộc để nói nhân quả con người mà người ta thấy như thật, đó là hiểu nhân quả.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

10:34 31 Th7 2022
0

“Cho nên hôm nay nói về nhân quả thảo mộc là bắt đầu để chứng minh một sự thật, một sự thật của nhân quả. Bởi vì hạt và trái thì nó phải là một sự thật, không còn ai nói rằng nó là sai, để sau này chúng ta nói đến nhân quả trừu tượng hơn thì ai cũng nhận ra nó là đúng không còn sai nữa.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:33 31 Th7 2022
0

“Cho nên các con càng làm nhiều bài luận về nhân quả thì các con lại càng thấm nhuần trong tâm thì các con mới thấy tâm mình vô lậu thật sự. Đây là một sự tu tập, một sự đào tạo thực chất để chúng ta đi vào vô lậu. Mục đích của Đạo Phật là dạy con người đến vô lậu là thôi, không cần những thần thông phép tắc, không cần thiền định gì cả, chỉ cần chúng ta vô lậu.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:32 31 Th7 2022
0

“Bởi vì Đạo Phật là đạo đào tạo, huấn luyện cho chúng ta trở thành những con người vô lậu, những con người có đạo đức mà chúng ta không có sự hiểu biết, không có tri kiến giải thoát, chúng ta không làm sao giải thoát được. Cho nên những sự đào luyện để làm cho mấy con có sự hiểu biết thấm nhuần tri kiến giải thoát, làm cho trí tuệ của các con triển khai hiểu biết rất rõ ràng như thật các pháp trong thế gian này.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh

 • Album

  Lớp Chánh Kiến

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  05/11/2005

 • Thể loại

  Giáo án

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone