Ngày đăng  

30/10/2023, 09:01

NỘI DUNG MÔ TẢ

Người tu ai cũng có cái hiểu, nhưng mà hiểu sơ sơ, tổng thể, cho nên nó không đi sâu vào, vì thế tâm chúng ta chưa xả được. Còn khi mà chúng ta rõ ràng về nhân quả thì chúng ta thấy rằng mình thông suốt tất cả mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này đều là nhân quả, cho nên chúng ta thấy bình an trong tâm hồn không có hề hấn, buồn lo, sợ hãi. Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dang pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trích đoạn như sau:

NHÂN QUẢ THẢO MỘC

“…Thầy đã đọc lại tất cả những bài mà các con viết thì hầu như các con thường viết bài nhân quả tổng thể, nói về nhân quả này một chút, nhân quả kia một chút, nói đủ thứ nhưng mà không sâu. Thầy biết rằng cái sự tư duy nhẩm ở trong đầu nó không sâu, nó chỉ cạn, hiểu chút chút rồi ghép nó trở thành một bài pháp nhân quả tổng thể, lúc thì nói về vũ trụ quan, lúc thì nói về nhân sinh quan, lúc thì nói về thảo mộc, lúc thì nói về thời tiết, chúng ta hiểu chút chút chứ không sâu. Cho nên hôm nay những bài của chúng ta xoáy mạnh vào đối tượng nhân quả để chúng ta hiểu sâu về nhân quả.

Ví dụ như nhân quả thảo mộc thì mấy con lại nói về nhân quả chuyển biến, chuyển đổi nhân quả. Nhân quả thảo mộc trở nên tốt hơn hoặc tệ hơn đó là chuyển đổi nhân quả. Do đó, phần nào phải nói rõ ràng phần nấy, chúng ta hay nói lộn xộn, đọc vào như bài tổng hợp nhưng nhiều khi tổng hợp không hết, thành ra sự hiểu biết Phật pháp của mấy con nó chung chung, không có sâu.

Vì vậy mà hôm nay buộc lòng tu về Định Vô Lậu là chúng ta phải hiểu sâu như thật, để làm gì? Để vô lậu không còn phiền não đau khổ nó mới chứng quả A La Hán, A La Hán là ở chỗ vô lậu chứ không phải ở chỗ Tam Minh, Lục Thông. Nhưng khi tâm vô lậu thì nó có đủ Tứ Thần Túc cho nên Tam Minh, Lục Thông phải có, chứ không phải chúng ta tu tập Tam Minh, Lục Thông, mà chỉ vì chúng ta tu tập tâm vô lậu. Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát chứ không phải thiền định. Chúng ta hiểu được mục đích, chân lý của nó để mà chúng ta đi vào một sự thật.

Đến khi nói về nhân quả con người thì mình đem những cái này ra mình chứng minh cụ thể đó là một sự thật. Khi mà chúng ta rõ ràng về nhân quả thì chúng ta thấy rằng mình thông suốt tất cả mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này đều là nhân quả, cho nên chúng ta thấy bình an trong tâm hồn không có hề hấn buồn lo, sợ hãi.

Vì vậy cái sự học rất quý làm cho tâm chúng ta vô lậu thật sự, nếu chúng ta không hiểu hoặc hiểu một cách lờ mờ thì chúng ta chưa thâm sâu, chưa thâm sâu thì tâm chúng ta chưa xả sạch, do đó còn lậu hoặc. Người tu ai cũng có cái hiểu, nhưng mà cái hiểu nó sơ sơ, tổng thể, cho nên nó không đi sâu vào, vì thế tâm chúng ta chưa xả được.

Lớp Chánh Kiến Đức Phật đã dạy là nhìn thấy mọi vật đúng đắn không còn sai nữa. Chánh kiến là không còn thấy sai, do không còn thấy sai cho nên tâm chúng ta bất động, chứ không có gì hết cả. Nó không có khó, bởi vì Thầy tu rồi Thầy thấy có gì đâu mà khó, chỉ vì mình thấy đúng sự thật của mọi pháp xảy ra thì tâm mình nó đâu còn giận hờn, phiền não, đâu còn tham muốn, tại vì mình thấy đúng. Còn bây giờ các con thấy nó lơ mơ, nó chưa có đúng như thật, cho nên vì vậy tham nó vẫn còn tham, mà sân nó vẫn còn sân, tại vì chưa thâm sâu, chưa thấy đúng, buộc lòng phải triển khai cái lớp dạy cho mấy con học tập.

Cho nên ở đây chúng ta phải tu tập thật, nghe những lời Thầy dạy mà siêng năng cố gắng. Thầy biết chúng ta đến trường học, thầy giáo cho chúng ta làm một cái bài luận, được hay không được thì ngày hôm sau, một tuần sau ông cho bài luận khác, không lặp lại bài luận này. Còn ở đây chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần và còn phải học hiểu trong bài luận mà chúng ta viết ra và tự học, vì vậy chúng ta phải cố gắng. Nhiều khi chúng ta quá nhàm chán, nhưng các con cứ đọc rồi suy ngẫm viết thì càng thấy có nhiều cái hay khi các con viết bài luận. Ví dụ như nhân quả thảo mộc, làm bài đầu rồi tới bài kế các con thấy tiến bộ hơn, và bài thứ ba các con thấy tiến bộ hơn nữa, bài thứ tư thấy gọn nhẹ, cụ thể, rõ ràng hơn nữa, và cuối cùng các con rất vừa lòng với sự viết bài của mình, làm cho sự hiểu biết của mình rất cô đọng, rất là tuyệt vời, cụ thể, rõ ràng. Lần lượt các con sẽ thấy sự tu học của mình, từ đó mấy con thấy thích thú vô cùng, khi cầm cây bút viết lên một điều gì các con sẽ không nói mông lung mà các con xoáy mạnh vào cái đề tài muốn nói, và những ngôn từ mấy con dùng đơn giản, nhẹ nhàng, không có gì khó hiểu.

Ở đây Thầy giúp đỡ cho mấy con triển khai tri kiến hiểu biết như thật, để khi một ác pháp tác động vào thì mấy con hiểu ngay nó sự thật chứ không có hiểu mênh mông rồi mới kết luận làm cho tâm chúng ta không xả ngay liền được. Nó không xả được vì nó còn mơ hồ, không cụ thể, nó đi lòng vòng không đi thẳng vào đó. Buộc lòng chúng ta phải có tri kiến ngay liền khi một pháp tác động, tức là cái đề tài của nó tác động vô là chúng ta hóa giải nó ngay liền, không có đi lòng vòng. Còn nếu không thì chúng ta hiểu mênh mông, sai, thì chúng ta hóa giải nó không được. Cho nên, cái tri kiến của chúng ta là một ngọn đèn sáng mà đúng thì nó sâu, ngay đó nó hóa giải được cái kia, cái bóng tối đó sẽ bị phá vỡ liền tức khắc. Còn trái lại chúng ta soi vào mà cái vật đó nó không đúng, thì vật đó nó không sáng ra được, tức là không hóa giải được, cho nên nó làm cho chúng ta bị chướng ngại.

Về vấn đề tri kiến giải thoát là phải như vậy, triển khai tri kiến của mấy con là phải triển khai ngọn đèn trí tuệ của mấy con soi vào. Vì vậy mà trong đoạn kinh Đức Phật nói: “Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến”, chỗ giải thoát là điều này chứ không phải là gì khác. Thì các con thấy Đức Phật đã dạy điều này rất cụ thể.

Như Thầy gợi ý, từ cái hạt sanh ra nhiều quả, trong cái quả có nhiều hạt, để các con thấy quy luật nhân quả không đơn giản. Đó cũng là sự học hỏi, hiểu biết để sau này không còn ai lừa đảo chúng ta được. Một người chết sanh ra một người, thì chúng ta không bao giờ tin cái điều đó, bằng chứng chúng ta thấy rõ nhân quả thảo mộc. Bởi vì nhân quả của loài thảo mộc là một sự sống trên hành tinh này, chúng ta cũng là một sự sống trên hành tinh này trong quy luật nhân quả, mà nhân quả thảo mộc sanh ra như vậy thì nhân quả con người cũng phải sanh ra như vậy, không thể khác được. Đó là một bằng chứng cụ thể, khoa học tất nhiên, không thể nào mà nói không được.

Và đồng thời duyên hợp, tan của nhân quả. Duyên hợp thì nó sanh ra như một hạt có nhiều quả, một quả có nhiều hạt. Con người hay loài vật cũng vậy, duyên hợp thì sanh ra trùng trùng. Hợp thì sanh ra rất nhiều, một con người chúng ta sanh ra rất nhiều, nhưng mà khi tan hoại thì đâu phải chết một người, một con vật, mà phải chết nhiều, và chết nhiều thì nó phải có sự duyên hợp, duyên hợp để mà tan.

Bây giờ nó hợp thành như sóng thần, động đất, thì nó là duyên tan cho tất cả loài vật, loài cỏ cây, sự sống trên hành tinh này bị hoại diệt. Chúng ta thấy có gì đâu, đó là quy luật của nhân quả. Tại sao chúng ta coi đó là tự nhiên? Nó không bao giờ tự nhiên mà có được. Từ đó chúng ta đi sâu vào nhân quả vũ trụ thì thấy rất rõ điều này. Bởi vì nhân quả nó hợp và tan, cho nên đã có sanh thì phải có diệt, đó là theo quy luật nhân quả.

Vì vậy mà chúng ta càng hiểu nhân quả sâu sắc bao nhiêu thì chúng ta mới giật mình, mới lo lắng, mới muốn ra khỏi cuộc đời này, không còn ham thích ở trong cuộc đời này nữa. Đó là cái điều hiểu biết thực tế và cụ thế, cho nên phải ráng cố gắng!

Thầy khích lệ mấy con ráng cố gắng tu Định Vô Lậu tức là cố gắng làm bài, nhẩm lại những bài cho thấm nhuần để tri kiến của chúng ta có một sự hiểu biết giải thoát, tri kiến giải thoát là điều mà người tu sĩ chúng ta cần phải học và thấm nhuần những bài học đó. Đó là cách thức để tu tập giải thoát, để cầu sự giải thoát, để làm chủ sự sống chết, để làm chủ được bốn sự đau khổ và chấm dứt, ra khỏi môi trường nhân quả, không con tái sanh luân hồi, không phải luân hồi của một người mà rất nhiều người.

Một con gà, một con cá dù có chút xíu thôi mấy con cũng phải trả nữa. Mấy con thấy rằng Thầy vạch ra nhân quả của thảo mộc để mấy con thấy một quả có nhiều nhân, thì những cái nhân đó nó sanh ra biết bao nhiêu loài không? Nhân mấy con làm biết bao nhiêu điều ác thì mấy con phải trả quả sanh ra biết bao nhiêu loài không? Nó phải sanh ra cái loài vật đó chứ trốn đâu cho khỏi? Khi mấy con chết thì nó sanh ra bao nhiêu loài vật, cho nên thế gian này không bao giờ vắng cá, tôm. Nếu ở ngoài biển mà người ta chài lưới bắt hết rồi thì người ta phải nuôi thôi, phải không? Người ta phải nuôi thì đó là nhân quả của mấy con rồi, đó là chuyển biến nhân quả để thành ra nhiều.

Cũng như bây giờ mùa này không phải mùa xoài, nhưng người ta vẫn làm ra được xoài, đó là sự chuyển biến của nhân quả. Thay vì đúng thời tiết của nó thì cây xoài mới ra trái chứ gì? Nhưng hôm nay tôi chuyển đổi được. Các con thấy điều đó không? Do như vậy mà nhân quả chuyển biến được, mà chuyển biến được thì nó ghê gớm lắm mấy con, không thể nào mấy con tránh khỏi. Ác thì nó chuyển biến thành rất nhiều điều ác, mà thiện nó cũng chuyển biến thành rất nhiều điều thiện, cho nên nó ghê gớm lắm, học rồi chúng ta mới thấy.

Bài học đầu tiên của lớp này hôm nay là học về nhân quả. Mấy con biết Thầy chọn lấy bài đó để chúng ta vào học những bài đầu tiên về Định Vô Lậu. Vậy mấy con phải cố gắng hơn để chúng ta phải có một sự hiểu biết như thật về nhân quả đối với bản thân, đối với vũ trụ, đối với các vật xung quanh mình trong quy luật của nhân quả, để từ đó chúng ta phá đi từng mảng của nhân quả đang điều khiển và làm chủ thân tâm chúng ta trọn vẹn.

Bởi vì học ở đây không có nghĩa là học văn chương, mà học triển khai sự hiểu biết để phá vỡ những ác pháp. Vì vậy mà buộc lòng chúng ta phải hiểu thật, hiểu rõ, nghĩa là không nói lòng vòng, để ác pháp tác động là tôi hiểu như vậy, là đập vỡ nó liền tức khắc không còn dây dưa trong lòng chúng ta nữa. Cho nên, đây là học để mà giải thoát, để mà đem lại sự bình an, để mà có đạo đức không làm khổ mình khổ người, cho nên cái học này rất lợi ích.

Cho nên, những bài mấy con viết thì về rút tỉa kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của Thầy để các con nói đúng Định Vô Lậu. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông trời đất thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp. Bởi vì tri kiến của các con nó sẽ diệt tất cả ác pháp, cho nên buộc lòng mấy con phải học cho thấm nhuần, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc, vì vậy mấy con phải học để mà mấy con được giải thoát.”

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 6: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta học để triển khai tri kiến nhân quả tận cùng một cách sâu sắc để chúng ta làm chủ nhân quả, mà bài học đầu tiên là nhân quả thảo mộc. Khi hiểu nhân quả thì chúng ta không bao giờ ở trong hành động ác, mà chúng ta chuyển từ hành động ác thành hành động thiện để chúng ta toàn thiện, khi toàn thiện thì nó không còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc thì lúc bấy giờ chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

06:01 30 Th10 2023
1

“Cho nên, những bài mấy con viết thì về rút tỉa kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của Thầy để các con nói đúng Định Vô Lậu. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông trời đất thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp. Bởi vì tri kiến của các con nó sẽ diệt tất cả ác pháp, cho nên buộc lòng mấy con phải học cho thấm nhuần, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc, vì vậy mấy con phải học để mà mấy con được giải thoát.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:01 30 Th10 2023
1

“Thầy khích lệ mấy con ráng cố gắng tu Định Vô Lậu tức là cố gắng làm bài, nhẩm lại những bài cho thấm nhuần để tri kiến của chúng ta có một sự hiểu biết giải thoát, tri kiến giải thoát là điều mà người tu sĩ chúng ta cần phải học và thấm nhuần những bài học đó. Đó là cách thức để tu tập giải thoát, để cầu sự giải thoát, để làm chủ sự sống chết, để làm chủ được bốn sự đau khổ và chấm dứt, ra khỏi môi trường nhân quả, không còn tái sanh luân hồi, không phải luân hồi của một người mà rất nhiều người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:01 30 Th10 2023
1

“Chánh kiến là không còn thấy sai, do không còn thấy sai cho nên tâm chúng ta bất động, chứ không có gì hết cả. Nó không có khó, bởi vì Thầy tu rồi Thầy thấy có gì đâu mà khó, chỉ vì mình thấy đúng sự thật của mọi pháp xảy ra thì tâm mình nó đâu còn giận hờn, phiền não, đâu còn tham muốn, tại vì mình thấy đúng. Còn bây giờ các con thấy nó lơ mơ, nó chưa có đúng như thật, cho nên vì vậy tham nó vẫn còn tham, mà sân nó vẫn còn sân, tại vì chưa thâm sâu, chưa thấy đúng, buộc lòng phải triển khai cái lớp dạy cho mấy con học tập.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh lớp Chánh kiến

 • Chuyển ngữ bởi

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  8/11/2005

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  68

 • Thể loại

  Giáo án

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone