Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Khai thị Phật tử Khánh Hòa

Khai thị Phật tử Khánh Hòa - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 18 Th6, 2004
Quay lại trang trước
TITLE
1

Con đường tu tập của Đạo Phật

Con đường tu tập của Đạo Phật

Con đường tu tập của Đạo Phật

2

Tu trong chiếc áo người cư sĩ

Tu trong chiếc áo người cư sĩ

Tu trong chiếc áo người cư sĩ

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x