Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Pháp tu cho người già

Pháp tu cho người già - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 25 Th4, 2005
Quay lại trang trước
TITLE
1

Pháp tu cho người già, Tứ Niệm Xứ

Pháp tu cho người già, Tứ Niệm Xứ

Pháp tu cho người già, Tứ Niệm Xứ

2

Giữ giới đuổi bệnh, nhẫn nhục, tín lực, tưởng

Giữ giới đuổi bệnh, nhẫn nhục, tín lực, tưởng

Giữ giới đuổi bệnh, nhẫn nhục, tín lực, tưởng

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x