Ngày đăng  

06/01/2022, 22:47

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trên bước đường tu tập đối với người mới tu, sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắttrí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được. Cho nên, chúng ta phải thấy bằng nhân quả.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tập hợp những bài pháp âm Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời vấn đạo về nhân quả để chúng ta biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người.

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Phát” ở trên để nghe toàn bộ nội dung album pháp âm này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Chánh kiến

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ Tuệ

Tóm lại, khi nhìn thấy hình sắc xấu, tốt cũng như khi nghe âm thanh thuận tai, chướng tai, khi cảm giác êm ấm, thoải mái dễ chịu, khi ngửi một mùi thơm hay thối đều không có chướng ngại thân tâm thì đó là Chánh kiến; khi lục căn tiếp xúc lục trần không dính mắc là Chánh kiến, tức là một sự hiểu biết mà không có khổ đau, đó là Chánh kiến.

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

NAM DUONG

07:14 29 Th3 2022
0

Về “Nhân Quả Vũ Trụ”
– Pháp âm của Đức Trưởng Lão Thông Lạc đưa lên nghe không được rõ…Vậy có thể nào xin được Văn Bản Đọc không? Xin quý Thầy thanh thỏa…muôn vàn xin cảm tạ!

Ban biên tập

10:49 06 Th1 2022
2

“Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được. Cho nên, chúng ta phải thấy bằng nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:49 06 Th1 2022
2

“Trên bước đường tu tập đối với người mới tu, sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN