Ngày đăng  

19/08/2021, 17:52

NỘI DUNG MÔ TẢ

Một cộng đồng nhân quả trong một gia đình, người nào tuổi trẻ mà chết trước là người đó đã trả xong nhân quả trong cộng đồng đó. Khi trả xong dù muốn sống thêm một ngày cũng không thể sống thêm được nữa. Do vậy mới bảo rằng luật nhân quả quá khắc nghiệt. Người còn sống là còn nợ nhân quả, sao các con không lo trả cho hết? Người trả xong nợ nhân quả thì các con phải vui mừng cớ sao lại buồn khóc, thật là đảo điên!
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” ở trên để nghe sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được.

Ái kiết sử

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Khi tu tập xả tâm tức là con tu tập đạo đức làm người không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là con đã trả vay nghiệp nhân quả của tiền kiếp, trả vay nhân quả của tiền kiếp tức là con bứt bỏ thất kiết sử, khi bứt bỏ thất kiết sử thì con không còn phóng dật, tâm con không còn phóng dật tức là tâm định trong thân con, tâm định trong thân thì tâm thường thanh thản, an lạc và vô sự.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

08:44 07 Th12 2022
1

“Sao các con lại vô minh đến thế? Người còn sống là còn nợ nhân quả, sao các con không lo trả cho hết? Người trả xong nợ nhân quả thì các con phải vui mừng cớ sao lại buồn khóc, thật là đảo điên!

Cuộc đời là một bi hài kịch trên sân khấu nhân quả, có gì thật đâu mà phải thương khóc, hết đóng vai này đến đóng vai khác và luôn luôn tiếp diễn những trò ảo ảnh đó vô cùng, vô tận. Thế mà các con tự chuốc lấy khổ đau cho mình mà không biết, đó là vô minh, thiếu sự hiểu biết.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:43 07 Th12 2022
1

“Một cộng đồng nhân quả trong một gia đình, người nào tuổi trẻ mà chết trước là người đó đã trả xong nhân quả trong cộng đồng đó. Khi trả xong dù muốn sống thêm một ngày cũng không thể sống thêm được nữa. Do vậy mới bảo rằng luật nhân quả quá khắc nghiệt.

Cháu Thanh Phước cũng vậy, cháu đã trả xong nợ nhân quả, vì thế cháu phải ra đi, ra đi vĩnh viễn vì cháu đã hết nợ trong cộng đồng đó. Riêng các con không thấy được nợ vay của luật nhân quả mà cho đến giờ này còn khóc thương thảm thiết.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:43 07 Th12 2022
1

“Trong cuộc sống, gia đình là một cộng nghiệp của nhân quả. Vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc, phiền não, bất toại nguyện,… đều là do sự trả vay, vay trả của nhân quả.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:42 07 Th12 2022
1

“Câu chuyện biệt ly sanh tử của gia đình nhà con là những câu chuyện nức nở thương tâm đau khổ thường xảy ra trong kiếp sống của con người mà mỗi gia đình nào cũng không tránh khỏi.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Liễu Tâm

 • Thời gian

  30/4/2001

 • Người đọc

  Nhóm Hiếu Sinh

 • Thời lượng

  4 phút 3 giây

 • Thể loại

  Tâm thư

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone