Ngày đăng  

19/08/2021, 10:38

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:10:38

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trên bước đường tu tập đối với người mới tu, sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được. Cho nên, chúng ta phải thấy bằng nhân quả.

Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời cô Viên Minh cách thức xử tâm khi bị thử thách và khảo nghịch là phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả:

“…Khi bị thử thách và khảo nghịch thì nên nhìn và quán xét đối tượng bằng nhân quả. Nghĩa là luôn luôn lúc nào mình bị thử thách và bị khảo nghịch, tức là làm cho mình giận hờn phiền não trong những cảnh mà xảy ra làm cho sợ hãi, lo lắng thì phải nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện với ác, trả quả hay là không trả quả. Do đó, tâm thanh thản liền tức khắc, giải thoát liền. Đó là cách thức tu tập ở đây dạy rất cụ thể, rõ ràng.

Khi một người biết nhìn nhân quả thì ngay đó dù hoàn cảnh xảy ra có cực kỳ đau khổ cách gì thì người đó vẫn thấy an vui. Mình đang trả quả mà, sao lại mình không an vui? Mình đang thử thách những tai nạn, những bệnh tật gì đó mà mình rầu rĩ thì đó là cái sai; còn nhìn nhân quả thì mình biết đây là mình đang trả quả, do đó mình vui vẻ trong sự thử thách này, vì vậy mà mình được an vui. Và cũng từ sự an vui đó, thử thách sẽ không còn, nhân quả không tác dụng được nữa, nó làm giảm bớt và hoàn cảnh thăng tiến đưa đến thiện pháp, từ đó mình hưởng được quả vui, nó không làm cho mình đau khổ nữa.”

“…Trên bước đường tu tập đối với người mới tu, sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được. Cho nên, chúng ta phải thấy bằng nhân quả. Cái gì ở đó có khổ là cái quả, cái gì ở đó đang bị người ta chửi mắng, đó là cái nhân. Người bị chửi mắng là người đang thọ quả, còn người đang khởi niệm chửi mắng người ta đó là cái nhân. Chúng ta thấy nhân quả tiếp diễn liên tục, vì vậy mà chúng ta sống trong nhân quả thì trong cảnh nghịch nào chúng ta cũng thoát ra hết…”

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Trả nợ nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ Đức

Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đứng trong cái nhân quả để giải quyết cái tâm của mình mà thoát ra cảnh khổ, không để cho cái tâm của mình giận dữ đối với gia đình, đối với những người xung quanh mình, thì như vậy là tu rồi đó chứ!

Nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Quang

Đức Phật đã xác định: “Con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả”. Đó là lời xác quyết rất hùng hồn, chỉ vì Ngài đứng trên lập trường “duyên hợp” của các pháp. Trong thế gian này không có một vật thể nào độc lập riêng lẽ tự nó. Cho nên, tất cả vạn vật sanh ra đều do các duyên hợp mà thành.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

08:56 07 Th5 2022
0

Dưới tâm dục của mình, thì cái gì của mình cũng đúng hết, còn mọi người là sai. Vì thế, chúng ta phải NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT NHÂN QUẢ thiện ác, chứ không phải thấy đúng sai, phải trái, để sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Viên Minh

 • Album

  Nhân quả

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  1998

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone