Ngày đăng  

23/11/2023, 18:22

NỘI DUNG MÔ TẢ

Từ chỗ cực ác nó sẽ đi đến cực thiện chứ không có gì, nhưng mà cái thiện phải bằng trí tuệ của chúng ta nó mới bảo vệ được cái cực thiện, còn nếu không bằng trí tuệ thì từ cái thiện nó sẽ trở thành cái ác, quy luật của nhân quả mà. Chỉ có Đạo Phật mới hướng dẫn chúng ta tu tập thoát ra quy luật của nhân quả, còn không tu thì không thoát ra được.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 26 tháng 11 năm 2005

NHÂN QUẢ GIẾT GÀ HÀNG LOẠT

Từ Đức vấn đạo

Hỏi: Thưa Thầy, nói về nhân quả thì con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà. Như hồi nãy Thầy nói những nơi chết hàng loạt như là bắt một đống gà thảy vô lửa đốt hoặc là thảy xuống hầm, trong khi nó chết hàng loạt như thế thì nhân quả có thể trở thành con người được không hay là nó vẫn tiếp tục con gà nữa Thầy?

Đáp: Trong nhân ác của nó thì không có tiếp tục tái sanh thành con gà nữa. Cái nhân ác thải ra những từ trường ác đau khổ, vì những con gà bị quăng vào lửa thì nó nóng, nó la, nó sợ hãi lắm… Từ trường phóng ra sự sợ hãi thành ra nhân quả nó tiếp tục tương ưng với thời tiết của vũ trụ, nó trở thành lũ lụt, bão tố, sóng thần hay động đất… Nó không thành con gà nữa mà nó thành cái khác để tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm.

Cho nên, con thấy mình càng tiêu diệt nó nhiều thì bắt đầu mình thấy thời tiết thay đổi, sóng thần, lũ lụt, bão tố… đủ loại hết. Gần đây con thấy ghê gớm không? Tại vì ác quá mà! Gà như vậy mà nó đem quăng vào đốt trong lửa, nó oác oác trong đó, chết hàng loạt…

Hỏi: Vậy là nó chuyển nhân quả của nó phải không Thầy?

Đáp: Nó không chuyển đâu con, nó trả quả đó. Nó trả quả đau khổ thành cái từ trường ác phóng xuất lên không gian làm cho thời tiết thay đổi, bắt đầu lũ lụt, bão tố chỗ này chỗ kia, thời tiết chỗ này hạn hán, chỗ kia lũ lụt, chỗ nọ thì sóng thần, chỗ khác thì động đất đủ loại… vì con người của mình sống ác nên nó mới sanh như vậy.

Mình ăn thịt gà nó sanh ra gà, mình ăn cá nó sanh ra cá… Khi những loài vật đó bị diệt đi, sự thật là nó đang trả quả. Chính con người mình làm ác mà nó thành những con gà trả quả, thì nhân ác đau khổ đó nó trở thành cái nhân ác, quả ác nữa, cho nên nó thành ra từ trường. Mà từ trường đó bây giờ không tái sanh bởi người ta diệt nó rồi, nó đâu còn sanh được nữa, đâu còn nuôi trại gà vịt nữa, tức là nó thành một cái khác nữa, nó thành môi trường sống khác ác hơn, nó tạo cho chúng ta hàng loạt sự kiện như sóng thần, động đất… không những giết người mà nó còn giết loài chúng sanh nữa.

Khi sóng thần xảy ra thì không những người mà gà, vịt, heo, dê, của cải, tài sản, nhà cửa đều bị nó lôi xuống biển tiêu tan hết, con hiểu không? Động đất rồi thì nhà cửa sụp đổ tan tành hết, ngay cả con gián, con trùng, con dế, con vật gì trong khu vực con ở nó cũng tiêu hết. Con chết thì chúng nó cũng chết chứ không phải nó giết một mình con đâu, vì đó là từ trường ác mà con.

Vì vậy mà con thấy con gà chết có thành con gà nữa đâu, mà nó thành từ trường ác còn khắc nghiệt hơn, bởi vì lúc chết nó la, nó đau khổ, thì nó phóng xuất ra từ trường đau khổ. Con hiểu không?

Mấy con cứ nghĩ, chính mình ăn thịt gà, mình cắt cổ giết gà thì từ trường của mình nó thành con gà, mà bây giờ không có duyên hợp để thành con gà thì nó thành cái khác ác độc hơn, nó cũng diệt mình trở lại. Khi ăn hết gà rồi mình ăn rau cải, bởi vì không dám ăn gà, thì từ từ nó hiền lành trở lại một chút, nó đỡ hơn, nó không có sự đau khổ, la lối. Thầy nói riết rồi bò nó cũng điên, heo nó cũng cúm nữa, thì bắt đầu họ không dám ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo… thì buộc lòng họ sẽ ăn rau cải chứ làm sao giờ!?

Từ chỗ cực ác nó sẽ đi đến cực thiện chứ không có gì, nhưng mà cái thiện phải bằng trí tuệ của chúng ta nó mới bảo vệ được cái cực thiện, còn nếu không bằng trí tuệ thì từ cái thiện nó sẽ trở thành cái ác, quy luật của nhân quả mà.

Cho nên, hôm nay mấy con mới học để vượt ra bằng tri kiến của mình. Nếu mà không học thì trong cực thiện người ta ăn rau cải, rau cải nó hiền lành thì vạn vật sanh ra, rồi bắt đầu người ta ăn thịt nữa, họ có tha đâu, họ có biết thiện ác đâu, họ thấy con vật đó ăn được là họ bắt họ ăn, bởi vì họ lớn hơn, mạnh hơn, họ đâu có tha.

Vì vậy, từ cái thiện nó đi đến cái ác, từ cực ác nó bị diệt lại, nó làm cho tiêu diệt những cái ác đó. Môi trường sống thì nó không vắng người và loài vật đâu, rồi bắt đầu lần lượt nó thiện trở lại, rồi tiếp tục nó đi đến cực ác của nó.

Chỉ có Đạo Phật mới hướng dẫn chúng ta tu tập thoát ra quy luật của nhân quả mà thôi, còn không tu thì không thoát ra được.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhân quả sát sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mỹ Thiện

Khi các con cầm dao cứa cổ con gà, các con tưởng chỉ có cái quả sanh ra những con gà là đủ sao? Cái hành động ác của các con phải trả quả: thân các con phải bệnh đau, tai nạn hoặc trầy da tróc vảy đau đớn cũng như con gà bị cắt cổ vậy. Một nhân cho ra nhiều quả, chứ không phải một quả. Bởi vì thân con nhân quả nó phải cộng với sự đau khổ của nhân quả, chứ làm sao chạy đâu trốn khỏi!?

Nhân quả chúng sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thiện Đức

Vì hiểu biết nhân quả, cho nên mọi người, mọi vật chung quanh ta đều là những người thân của chúng ta, do đó ta đừng đánh đập chúng mà hãy thương yêu và tha thứ khi chúng đã lỡ lầm xúc phạm đến ta hoặc làm cho ta khổ đau hoặc chúng đói khát ăn lén thực phẩm của ta thì ta nên tha thứ, đừng giết hại chúng, đừng làm chúng đau khổ mà hãy thương xót chúng như thương thân ta vậy con ạ!
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

06:26 23 Th11 2023
1

“Vì vậy, từ cái thiện nó đi đến cái ác, từ cực ác nó bị diệt lại, nó làm cho tiêu diệt những cái ác đó. Môi trường sống thì nó không vắng người và loài vật đâu, rồi bắt đầu lần lượt nó thiện trở lại, rồi tiếp tục nó đi đến cực ác của nó.

Chỉ có Đạo Phật mới hướng dẫn chúng ta tu tập thoát ra quy luật của nhân quả mà thôi, còn không tu thì không thoát ra được.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:25 23 Th11 2023
1

“Từ chỗ cực ác nó sẽ đi đến cực thiện chứ không có gì, nhưng mà cái thiện phải bằng trí tuệ của chúng ta nó mới bảo vệ được cái cực thiện, còn nếu không bằng trí tuệ thì từ cái thiện nó sẽ trở thành cái ác, quy luật của nhân quả mà.

Cho nên, hôm nay mấy con mới học để vượt ra bằng tri kiến của mình. Nếu mà không học thì trong cực thiện người ta ăn rau cải, rau cải nó hiền lành thì vạn vật sanh ra, rồi bắt đầu người ta ăn thịt nữa, họ có tha đâu, họ có biết thiện ác đâu, họ thấy con vật đó ăn được là họ bắt họ ăn, bởi vì họ lớn hơn, mạnh hơn, họ đâu có tha.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:25 23 Th11 2023
1

“Mình ăn thịt gà nó sanh ra gà, mình ăn cá nó sanh ra cá… Khi những loài vật đó bị diệt đi, sự thật là nó đang trả quả. Chính con người mình làm ác mà nó thành những con gà trả quả, thì nhân ác đau khổ đó nó trở thành cái nhân ác, quả ác nữa, cho nên nó thành ra từ trường. Mà từ trường đó bây giờ không tái sanh bởi người ta diệt nó rồi, nó đâu còn sanh được nữa, đâu còn nuôi trại gà vịt nữa, tức là nó thành một cái khác nữa, nó thành môi trường sống khác ác hơn, nó tạo cho chúng ta hàng loạt sự kiện như sóng thần, động đất… không những giết người mà nó còn giết loài chúng sanh nữa.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Từ Đức

 • Chuyển ngữ bởi

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  26/11/2005

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  7

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone