Ngày đăng  

24/09/2023, 20:53

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy. Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để toàn bộ nội dung tư liệu này, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 08 tháng 7 năm 1998

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TU HÀNH

Hải Tâm vấn đạo

Hỏi: Hôm nay con được Thầy và cô Diệu Quang cho học thêm về Tứ Chánh Cần (Định Tư Cụ), đó là giới hành và Tứ Niệm Xứ để thân tâm được thanh tịnh. Nó rất quan trọng và quý giá vô cùng, nhờ đó chúng con tu tập các thiền định sau này nên phải nỗ lực siêng năng đem hết nghị lực mới thực hiện được, chứ không đơn giản tầm thường như bao nhiêu người tưởng vào chùa tu là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, sống hiền lành là xong. Hồi xưa con cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ con đã biết cả một sự chiến đấu đầy gian nan: “Thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình, thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất”.

Quyết tâm thực hiện cho bằng được đạo giải thoát không phải là việc làm tầm thường. Thưa Thầy và cô Diệu Quang có phải vậy không? Nhưng tại sao có người nghe qua họ nói tu dễ? Xin Thầy giải thích cho con được rõ!

Đáp: Tu không phải là việc dễ làm, nếu một người chưa tu hành thì nghe qua cho là dễ.

Tại sao từ 18 năm nay bao nhiêu tu sĩ và hiện giờ các con tu hành vẫn chưa viên mãn?

Tại vì mọi người nghĩ tưởng tu là dễ dàng nên đầu óc nghe sao tu vậy không chịu tổ chức, sắp xếp và hoạch định một phương hướng tu tập có kỹ thuật và khoa học cho phù hợp với khả năng và bản chất của mình thì kết quả sẽ cụ thể, rõ ràng và nhanh chóng.

Tất cả pháp hành Thầy đã dạy rất là đầy đủ để các con tu tập đến chốn đến nơi, nhưng chỉ còn biết cách tổ chức sắp xếp cho phù hợp với khả năng của các con thì kết quả rất cụ thể.

Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy.

Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.

Trong tất cả mọi cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu nào cũng gian nan, nhất là cuộc chiến đấu nội tâm lại càng gian nan hơn nhiều.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Thông hiểu nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Minh Hoàng

Muốn cứu giúp mọi người thoát khỏi làn sóng đại dịch cúm gia cầm và những thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, bão tố, v.v.. thì chỉ có mọi người phải thông hiểu nhân quả. Chính thông hiểu nhân quả nên mọi người phải tự cứu mình bằng cách ngưng bàn tay ác độc giết hại chúng sanh, ngưng sự sống ác độc nhẫn tâm đối với sự sống của các loài vật khác và ngưng ăn thịt chúng sanh tức là phải sống theo sự hướng dẫn của ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ.

Lớp Chánh Kiến

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bát Chánh Đạo

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

08:56 24 Th9 2023
1

“Trong tất cả mọi cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu nào cũng gian nan, nhất là cuộc chiến đấu nội tâm lại càng gian nan hơn nhiều.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:56 24 Th9 2023
1

“Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy.
Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:56 24 Th9 2023
1

“Tất cả pháp hành Thầy đã dạy rất là đầy đủ để các con tu tập đến chốn đến nơi, nhưng chỉ còn biết cách tổ chức sắp xếp cho phù hợp với khả năng của các con thì kết quả rất cụ thể.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:55 24 Th9 2023
1

“Tu không phải là việc dễ làm, nếu một người chưa tu hành thì nghe qua cho là dễ.
Tại sao từ 18 năm nay bao nhiêu tu sĩ và hiện giờ các con tu hành vẫn chưa viên mãn?
Tại vì mọi người nghĩ tưởng tu là dễ dàng nên đầu óc nghe sao tu vậy không chịu tổ chức, sắp xếp và hoạch định một phương hướng tu tập có kỹ thuật và khoa học cho phù hợp với khả năng và bản chất của mình thì kết quả sẽ cụ thể, rõ ràng và nhanh chóng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Hải Tâm

 • Xuất bản tại

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  8/7/1998

 • Khổ giấy

  13 x 20,5 cm

 • Số trang

  9

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone