Ngày đăng  

04/03/2024, 20:36

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy. Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Xem” ở trên để xem toàn bộ nội dung bút tích tư liệu viết tay này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Người hoàn hảo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Tu theo Đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục, mà phải tu tập đúng như lời đức phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là phải tập sống làm một con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.

Học đạo đức

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đình đến an vui, hạnh phúc chân thật.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

08:38 04 Th3 2024
1

“Trong tất cả mọi cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu nào cũng gian nan, nhất là cuộc chiến đấu nội tâm lại càng gian nan hơn nhiều.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:38 04 Th3 2024
1

“Tất cả pháp hành Thầy đã dạy rất là đầy đủ để các con tu tập đến chốn đến nơi, nhưng chỉ còn biết cách tổ chức sắp xếp cho phù hợp với khả năng của các con thì kết quả rất cụ thể.

Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy.

Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:37 04 Th3 2024
1

“Tu không phải là việc dễ làm, nếu một người chưa tu hành thì nghe qua cho là dễ.

Tại sao từ 18 năm nay bao nhiêu tu sĩ và hiện giờ các con tu hành vẫn chưa viên mãn?

Tại vì mọi người nghĩ tưởng tu là dễ dàng nên đầu óc nghe sao tu vậy không chịu tổ chức, sắp xếp và hoạch định một phương hướng tu tập có kỹ thuật và khoa học cho phù hợp với khả năng và bản chất của mình thì kết quả sẽ cụ thể, rõ ràng và nhanh chóng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Hải Tâm

 • Soạn thảo tại

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  8/7/1998

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  Ảnh jpg

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone