Ngày đăng  

31/12/2023, 08:49

NỘI DUNG MÔ TẢ

Tóm lại, muốn chứng quả A La Hán làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi thì tu tập không được nhiếp tâm ỨC CHẾ Ý THỨC diệt trừ vọng tưởng. Vì tu tập ức chế ý thức là tu tập sai pháp thiền định của Phật giáo. Phật giáo còn hay mất không phải do Thầy, Thầy không có trách nhiệm bảo vệ nó, mà trách nhiệm bảo vệ nó là các con và chúng sanh, vì đó là quyền lợi của các con, của chúng sanh, chứ Thầy chẳng có quyền lợi gì trong đó nữa vì Thầy đã tu xong. Bộ sách “GIỚI LUẬT” đó chính là A La Hán.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 11 tháng 11 năm 2007

A LA HÁN KẾ TIẾP SAU KHI THẦY VIÊN TỊCH

Tuệ Hạnh vấn đạo

Hỏi: Trên bước đường Thầy đào tạo A La Hán, nếu trên đời này không có người nào tu chứng quả A La Hán thì chánh pháp sẽ ra sao khi Thầy viên tịch? Chẳng lẽ bộ sách “Giới luật” Thầy viết hoàn tất, bộ sách đó chính là A La Hán?

Đáp: Thầy ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả của Phật giáo Nguyên thủy để giúp cho loài người sống có đạo đức không làm khổ mình khổ người, nhờ đó con người mới được bình an sống trên hành tinh này. Còn nếu con người sống có đạo đức hay không là còn tùy ở sự quyết tâm của họ, chứ Thầy không có quyền bắt buộc ai cả. Chỉ ai muốn an vui hạnh phúc thân tâm được giải thoát thì phải sống đúng đạo đức mà Thầy đã dựng lại.

Còn về phần tu tập chứng quả A La Hán thì Thầy cũng đã vạch ra cho họ đường đi nước bước rất rõ ràng qua những kinh sách Thầy đã viết và những bức tâm thư Thầy gửi cho mọi người trong nước cũng như ở nước ngoài. Tóm lại, muốn chứng quả A La Hán làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi và có đầy đủ Tam Minh, Lục Thông thì tu tập không được nhiếp tâm ỨC CHẾ Ý THỨC diệt trừ vọng tưởng. Vì tu tập ức chế ý thức là tu tập sai pháp thiền định của Phật giáo. Hiểu rõ được điều này thì người nào tu tập cũng chứng quả A La Hán dễ dàng, chứ không phải chỉ có những người thượng căn, lợi căn mới tu tập được, còn những người trung, hạ và độn căn thì tu tập chẳng được. Ở đây không cần thượng, lợi, trung, hạ và độn căn, mà chỉ có NHIỆT TÂM biết sống đúng giới luật, đức hạnh, biết xả sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì người nào cũng luyện tập được Tứ Thần Túc rất dễ dàng. Cho nên, chứng quả A La Hán là do các con, do phước báu chúng sanh, chứ không phải do Thầy.

Phật giáo còn hay mất không phải do Thầy, Thầy không có trách nhiệm bảo vệ nó, mà trách nhiệm bảo vệ nó là các con và chúng sanh, vì đó là quyền lợi của các con, của chúng sanh, chứ Thầy chẳng có quyền lợi gì trong đó nữa vì Thầy đã tu xong. Chỉ vì thương xót các con và chúng sanh mà Thầy ra công dựng lại giáo pháp chân chánh của Đạo Phật để giúp các con và chúng sanh mà thôi, còn chánh pháp này mất hay còn là do các con và chúng sanh.

Tu hành theo Đạo Phật mà còn nói xấu người, thậm chí nói xấu Thầy dạy mình thì còn đạo lý gì mà tu tập chứng quả A La Hán. Rất đáng trách cho những người học trò vong ân bạc nghĩa. Vì thế mà Thầy đã từng nhắc nhở đệ tử của mình:

“Những buổi chiều tà mưa phủ trắng

Thầy cười tha thứ kẻ vong ân…”

Đúng vậy, bộ sách “GIỚI LUẬT” đó chính là A La Hán. Nếu không có bộ kinh Nikaya của Phật là A La Hán thì ngày nay sẽ có Thầy chứng quả làm chủ sinh tử luân hồi được không?

Thân thương chào các con

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Giới luật là vị thầy được Đức Phật di chúc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần, oai lực thừa kế Phật làm thầy trời, người và các vị tỳ kheo sau này là: “GIỚI LUẬT”. Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng. Ai theo Đạo Phật là phải theo sự hướng dẫn của vị tổ này, làm sai lời dạy của vị tổ này kẻ đó không phải đệ tử của Phật. Từ khi Đức Phật thị tịch đến giờ chúng ta đều là học trò của vị tổ này và mai sau tất cả những người tu theo Đạo Phật đều lấy vị tổ này làm thầy.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

pham hung thanh

02:01 03 Th1 2024
0

Dạ kính thưa quý sư ông, sư bà và các hàng thiện nam tính nữ. Từ một năm nay con thường tập hướng tâm ở nơi Ý làm chủ, ý tạo tác,ý dẫn đầu các Pháp. Cộng thêm tứ Chánh cần để ly dục ly các ác pháp, và hướng tâm trên các pháp thiện, và tăng trưởng các pháp thiện… được 1 năm. Hiện tại tâm của đã diệt được sân tâm. Còn tâm tham thì đã giảm gần 8/10. Không biết con tu như vậy có hiệu quả không? Kính xin Quý sư Ông, Quý sư Bà và Thiện Nam Tính Nữ có thể chỉ thêm cho con 1 đường để 1 đời để làm chủ được Sanh, già ,bệnh ,chết. Cuối cùng con xin chúc tất cả mọi người mọi vật đều bất động thanh thản an lạc và vô sự.

Ban biên tập

08:51 31 Th12 2023
1

“Đúng vậy, bộ sách “GIỚI LUẬT” đó chính là A La Hán. Nếu không có bộ kinh Nikaya của Phật là A La Hán thì ngày nay sẽ có Thầy chứng quả làm chủ sinh tử luân hồi được không?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:51 31 Th12 2023
1

“Phật giáo còn hay mất không phải do Thầy, Thầy không có trách nhiệm bảo vệ nó, mà trách nhiệm bảo vệ nó là các con và chúng sinh, vì đó là quyền lợi của các con, của chúng sinh, chứ Thầy chẳng có quyền lợi gì trong đó nữa vì Thầy đã tu xong. Chỉ vì thương xót các con và chúng sinh mà Thầy ra công dựng lại giáo pháp chân chánh của Đạo Phật để giúp các con và chúng sinh mà thôi, còn chánh pháp này mất hay còn là do các con và chúng sinh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:51 31 Th12 2023
1

“Còn về phần tu tập chứng quả A La Hán thì Thầy cũng đã vạch ra cho họ đường đi nước bước rất rõ ràng qua những kinh sách Thầy đã viết và những bức tâm thư Thầy gửi cho mọi người trong nước cũng như ở nước ngoài. Tóm lại, muốn chứng quả A La Hán làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi và có đầy đủ Tam Minh, Lục Thông thì tu tập không được nhiếp tâm ỨC CHẾ Ý THỨC diệt trừ vọng tưởng. Vì tu tập ức chế ý thức là tu tập sai pháp thiền định của Phật giáo. Hiểu rõ được điều này thì người nào tu tập cũng chứng quả A La Hán dễ dàng, chứ không phải chỉ có những người thượng căn, lợi căn mới tu tập được, còn những người trung, hạ và độn căn thì tu tập chẳng được. Ở đây không cần thượng, lợi, trung, hạ và độn căn, mà chỉ có NHIỆT TÂM biết sống đúng giới luật, đức hạnh, biết xả sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì người nào cũng luyện tập được Tứ Thần Túc rất dễ dàng. Cho nên, chứng quả A La Hán là do các con, do phước báu chúng sinh, chứ không phải do Thầy. ” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:50 31 Th12 2023
1

“Thầy ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả của Phật giáo Nguyên thủy để giúp cho loài người sống có đạo đức không làm khổ mình khổ người, nhờ đó con người mới được bình an sống trên hành tinh này. Còn nếu con người sống có đạo đức hay không là còn tùy ở sự quyết tâm của họ, chứ Thầy không có quyền bắt buộc ai cả. Chỉ ai muốn an vui hạnh phúc thân tâm được giải thoát thì phải sống đúng đạo đức mà Thầy đã dựng lại.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Tuệ Hạnh

 • Chuyển ngữ bởi

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  11/11/2007

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  5

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone