Ngày đăng  

09/04/2024, 18:37

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy. Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút Nghe ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Muốn chứng đạo phải tu tập 8 lớp Chánh Chánh Đạo – Phần 1

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bài giảng

Đạo Phật tu hành không khó, nhưng vì chúng ta huân tập những thói quen lâu đời khó bỏ, cho nên cần phải có trường lớp để đào tạo mấy con thấm nhuần đường lối giải thoát theo chương trình Bát Chánh Đạo. Ở đó mấy con sẽ được tu tập tri kiến giải thoát. Từ lớp Chánh kiến Thầy dạy mấy con cách thức nhìn mọi sự vật, mọi sự kiện xảy ra để không có giận hờn phiền não nữa. Thầy rèn luyện tri kiến hiểu biết của mấy con đi vào hướng giải thoát.

Xả tâm

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Tâm

Định Vô Lậu là chánh định trong Đạo Phật được tu học trong hai lớp học đầu tiên trong Bát Chánh Đạo đó là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Xả tâm là một loại thiền định độc đáo nhất của Đạo Phật mà khắp trên thế gian này không có một tôn giáo nào có pháp môn này. “Định Vô Lậu” là một pháp môn dùng ý thức tu tập xả tâm nên rất dễ tu, dễ xả tâm hơn các pháp khác.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

06:42 09 Th4 2024
1

“Trong tất cả mọi cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu nào cũng gian nan, nhất là cuộc chiến đấu nội tâm lại càng gian nan hơn nhiều.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:41 09 Th4 2024
1

“Trang bị một giáo pháp đầy đủ các pháp hành có kỹ thuật, có khoa học, có chiến thuật, có chiến lược để bắt đầu một cuộc chiến đấu về nội tâm giành lại chủ quyền sanh tử luân hồi và đem lại một đời sống thanh bình, an lạc, đó là nhiệm vụ của Thầy.

Còn về phần các con thì phải biết áp dụng có kỹ thuật, có khoa học thì kết quả không phải khó khăn lắm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

06:41 09 Th4 2024
1

“Tu không phải là việc dễ làm, nếu một người chưa tu hành thì nghe qua cho là dễ.

Tại sao từ 18 năm nay bao nhiêu tu sĩ và hiện giờ các con tu hành vẫn chưa viên mãn?

Tại vì mọi người nghĩ tưởng tu là dễ dàng nên đầu óc nghe sao tu vậy không chịu tổ chức, sắp xếp và hoạch định một phương hướng tu tập có kỹ thuật và khoa học cho phù hợp với khả năng và bản chất của mình thì kết quả sẽ cụ thể, rõ ràng và nhanh chóng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Hải Tâm

 • Thời gian

  8/7/1998

 • Người đọc

  Thích Nữ Như Hạnh

 • Thời lượng

  3 phút 31 giây

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone