Ngày đăng  

17/11/2023, 21:40

NỘI DUNG MÔ TẢ

Thân là cơ thể của con. Thọ là cảm giác nơi thân con, bao gồm cảm giác an lạc, cảm giác đau khổ, và cảm giác không an lạc, không đau khổ. Tâm là những niệm gồm có niệm lăng xăng (vọng tưởng) và không niệm là tâm yên lặng, bất động. Pháp là âm thanh, sắc tướng, thời tiết, nắng mưa, gió bão, mọi sự việc gia đình, xã hội tác động vào thân và tâm khiến cho con bất an.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu hoặc đọc trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 19 tháng 06 năm 2006

THÂN THỌ TÂM PHÁP

Nguyên Thành vấn đạo

Hỏi: Kính trình Đức Trưởng lão!

Kính thưa Đức Trưởng lão! Hôm nay con được cô Út ban pháp bảo quý báu của Đức Trưởng lão, con xin tạ ơn Đức Trưởng lão vào cô Út Diệu Quang.

Bạch Đức Trưởng lão! Vị cha tôn kính của muôn loài! Con chưa hiểu kỹ, nhớ chưa sâu bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Vậy con cúi xin Thầy chỉ dạy cho con một chút để con tập hành pháp.

Con kính chúc cha muôn lần thơi thới khinh an!

Con có điều chi sai sót và làm phiền, kính mong chân sư, cha của muôn loài đại xá cho con.

Nay con kính trình!

Con của Thầy

Thích Nữ Nguyên Thành

Đáp: Kính gửi: con!

1- Thân là cơ thể của con.

2- Thọ là cảm giác nơi thân con. Có ba cảm giác:

a- Cảm giác an lạc.

b- Cảm giác đau khổ.

c- Cảm giác không an lạc và không đau khổ.

3- Tâm là những niệm gồm có:

a- Niệm lăng xăng (vọng tưởng).

b- Không niệm là tâm yên lặng, bất động.

4- Pháp là âm thanh, sắc tướng, thời tiết, nắng mưa, gió bão, mọi sự việc gia đình, xã hội tác động vào thân và tâm khiến cho con bất an. Đó là pháp.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Luật nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ Chơn

Luật nhân quả rất công bằng, ai làm thì người đó chịu, nhưng chúng ta phải có đủ trí tuệ quán xét, chứ không nhìn một cách thông thường mà thấy được sự công bằng ấy. Thường mọi người chỉ nhìn thấy nhân hiện tại quả hiện tại, chứ không chịu thấy những nhân quả ở các góc độ khác nhau, vì vậy đôi khi thấy nhân quả không công bằng.

Chuyển nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Pháp

Đừng hiểu nghĩa chuyển nhân quả là chuyển hoàn cảnh thì sai. Hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta sống như thế nấy, nhưng tâm ta bất động trước mọi hoàn cảnh vui cũng vậy, buồn cũng vậy, đó là chuyển nhân quả.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

09:42 17 Th11 2023
1

“1- Thân là cơ thể của con.

2- Thọ là cảm giác nơi thân con. Có ba cảm giác:

a- Cảm giác an lạc.

b- Cảm giác đau khổ.

c- Cảm giác không an lạc và không đau khổ.

3- Tâm là những niệm gồm có:

a- Niệm lăng xăng (vọng tưởng).

b- Không niệm là tâm yên lặng, bất động.

4- Pháp là âm thanh, sắc tướng, thời tiết, nắng mưa, gió bão, mọi sự việc gia đình, xã hội tác động vào thân và tâm khiến cho con bất an. Đó là pháp.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Nguyên Thành

 • Thời gian

  19/6/2006

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  6

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone