Ngày đăng  

23/07/2022, 09:21

NỘI DUNG MÔ TẢ

Pháp môn của Phật là pháp xả tâm chứ không phải là pháp môn ức chế tâm. Pháp môn của Phật là pháp môn vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp. Pháp môn của Phật là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Pháp môn của Phật là pháp môn toàn thiện. Pháp môn của Phật là một pháp môn đạo đức nhân bản – nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Pháp môn của Phật là một pháp môn huấn luyện tâm, rèn luyện tâm, như lý tác ý. Pháp môn của Phật là một pháp môn dùng để dẫn tâm vào đạo đức làm người.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Đạo đức cho mọi người

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngọc Hương

Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ! Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả. Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.

Xả sạch

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hải Tâm

Buông xuống không có nghĩa trốn tránh, tiêu cực trong cuộc sống như có một số nhà học giả hiểu Phật giáo như vậy, hiểu trong tinh thần tiêu cực, thụ động. Ngược lại, Phật giáo buông xuống nhưng có nghĩa là tích cực, năng nổ làm việc để đem lại cho mình cho người có một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng không vì vật chất mà chà đạp, xâu xé lên nhau để chiếm đoạt về phần mình nhiều hơn.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

09:24 23 Th7 2022
0

“Pháp môn của Phật là một pháp môn HUẤN LUYỆN TÂM, RÈN LUYỆN TÂM, NHƯ LÝ TÁC Ý. Pháp môn của Phật là một pháp môn dùng để DẪN TÂM VÀO ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:24 23 Th7 2022
0

“Pháp môn của Phật là một pháp môn ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:23 23 Th7 2022
0

“Pháp môn của Phật là pháp môn VÔ NGÃ ÁC PHÁP, HỮU NGÃ THIỆN PHÁP” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:23 23 Th7 2022
0

“Pháp môn của Phật là pháp XẢ TÂM chứ không phải là pháp môn ức chế tâm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Phật tử Luân

 • Người đọc

  Vấn đạo

 • Thời lượng

  6 phút 39 giây

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone