Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Phân biệt tĩnh giác và tỉnh thức

Phân biệt tĩnh giác và tỉnh thức - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 05 Th1, 2008
Quay lại trang trước
TITLE

Phân biệt tĩnh giác và tỉnh thức

Phân biệt tĩnh giác và tỉnh thức

Phân biệt tĩnh giác và tỉnh thức

00:05:25

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x