Ngày đăng  

04/01/2022, 22:10

Nhân quả giết hại chúng sanh

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:08:29

MỤC LỤC

 • 1. Hỏi: Cách khuyên gia đình từ bỏ nghiệp sát sanh 00:00:00
 • 2. Trả lời: Nhân quả sát sanh 00:00:08
 • 3. Hỏi: Những người nuôi tôm thì sao? 00:02:28
 • 4. Trả lời: Nghiệp ác 00:02:31
 • 5. Hỏi: Giết 1 ngàn con thì sanh 1 ngàn con? 00:05:50
 • 6. Trả lời: Nhân nào quả nấy 00:05:53

NỘI DUNG MÔ TẢ

Cái sự sống là điều quý báu nhất, mình thương yêu sự sống của mình, tại sao không thương yêu sự sống của loài chúng sanh, mà mình nỡ bắt, giết, ăn thịt chúng? Vì vậy, người giết hại, ăn thịt chúng sanh thì huân tập cái đau khổ vào thân, nên hiện kiếp phải thọ quả bệnh tật, sau khi chết thì cái những cái nghiệp ác họ tạo ác tiếp tục tái sanh làm chúng sanh. Còn những hành động giết hại chúng sanh như vừa cắt cổ con gà… thì từ trường hành động đó tiếp tục tái sanh thành những con gà khác để bị giết hại trở lại.

Bài pháp âm Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời sư Minh Sang vấn đạo về nhân quả giết hại chúng sanh, vào tháng 1/2009, tại Tu viện Chơn Như. Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” ở trên để nghe toàn bộ nội dung.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhân quả tương ưng tái sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta khởi lòng thương yêu thì từ trường thiện đó nó sẽ biến trong vũ trụ thành mưa thuận gió hòa cho mấy con sống. Nó không có sanh làm loài vật, bởi vì sanh làm loài vật phải có thiện, có ác, có khổ rồi. Cho nên, lòng từ mấy con càng phóng xuất bao nhiêu thì cuộc sống mấy con bình an bấy nhiêu.

Sống Mười Điều Lành

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Sống Mười Điều Lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Ai sống với mười điều lành, mười điều lành là mình, mình là mười điều lành, thì nguồn giải thoát hiện tiền nơi tâm, bấy giờ trên đường về xứ Phật chúng ta mới thật sự tự vươn cánh chim bằng thênh thang bay vút tận trời xa.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

10:21 04 Th1 2022
2

“Cái sự sống là điều quý báu nhất, mình thương yêu sự sống của mình, tại sao không thương yêu sự sống của loài chúng sanh, mà mình nỡ bắt, giết, ăn thịt chúng?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Minh Sang

 • Album

  Nhân quả

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  1/2009

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone