Ngày đăng  

21/02/2023, 09:42

NỘI DUNG MÔ TẢ

Muốn chuyển đổi thói quen xấu ác thành thói quen tốt đẹp hiền thiện thì hằng ngày tu tập không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sanh, nhờ biết sống tu tập như vậy thì huân tập nghiệp thiện trở thành chứng quả A La Hán. Quả A La Hán là quả toàn thiện, tức là thói quen thiện. Thói quen thiện là thương yêu người và động vật, cỏ cây. Khi chuyển thói quen xấu ác thành thói quen tốt hiền thiện thì làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” ở trên để xem toàn bộ video sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lòng yêu thương

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tóm lại lòng thương yêu của mọi người cần phải được phát triển như Đức Phật đã dạy: “Sanh thiện, tăng trưởng thiện”. Sanh thiện, tăng trưởng thiện tức là đặt lòng thương yêu đúng chỗ, đúng chỗ tức là đặt đúng vào lộ trình của nhân quả thì lòng thương yêu mới phát triển. Lòng thương yêu đặt đúng chỗ thì con người trên thế gian này không còn làm khổ cho nhau nữa, tức là Thiên Đàng, Cực Lạc.

Lòng yêu thương là động lực giải thoát

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nguyên Thanh

Con là một thiếu nữ trẻ đẹp có đầy đủ trí tuệ và lòng yêu thương mọi người. Thỉnh thoảng con lại giúp Thầy cho ra đời những tác phẩm chấn chỉnh lại Phật giáo khiến cho mọi người có hướng đi tốt đẹp để xây dựng cuộc đời họ trong an lạc và hạnh phúc.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

09:50 21 Th2 2023
1

“Những người không yêu thương người, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh không phải là bản chất của họ, mà một thói quen đã huân tập nhiều đời. Cho nên, Đức Phật gọi thói quen đó nghiệp, nghiệp thì có thể chuyển hóa được nên Đạo Phật ra đời dạy con người chuyển nghiệp. Còn bản chất thì không thể nào thay đổi được.
Muốn chuyển đổi thói quen xấu ác thành thói quen tốt đẹp hiền thiện thì hằng ngày tu tập không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sanh, nhờ biết sống tu tập như vậy thì huân tập nghiệp thiện trở thành chứng quả A La Hán. Quả A La Hán là quả toàn thiện, tức là thói quen thiện. Thói quen thiện là thương yêu người và động vật, cỏ cây.
Khi chuyển thói quen xấu ác thành thói quen tốt hiền thiện thì làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:50 21 Th2 2023
1

“Con không nghe Đức Phật dạy, có tám pháp độc nhất đưa đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn sao?
Người tu tập tâm từ chỉ tu tập một pháp môn đã chứng đạt sự giải thoát hoàn toàn.
Tâm từ chứng đạt như thế nào con có biết không?
Người tu tập tâm từ là tu tập lòng yêu thương tất cả mọi loài.
Người đã thực hiện tâm từ, khi người khác chửi mắng mình, mình không bao giờ giận hờn mà lại còn thương yêu người ấy.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:50 21 Th2 2023
1

“Thiền định tu tập là thiền định của ngoại đạo, còn thiền định của Đạo Phật khi nào giới luật thanh tịnh thì có Định Như Ý Túc. Cho nên, Phật dạy: “Giới sinh định”, vì thế chỉ cần tu tập giới luật tức là sống không làm khổ mình khổ người, cũng có nghĩa là ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:50 21 Th2 2023
1

“Người có tâm từ bi biết thương yêu người, động vật, cây cỏ, không làm đau khổ, không làm hại mọi vật sống trên hành tinh này thì họ đã chứng đạt chân lý, còn gì nữa mà tu tập thiền định.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Phật tử TP. HCM

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  12/8/2005

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  Video

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone