Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Lòng yêu thương là động lực giải thoát

Lòng yêu thương là động lực giải thoát - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 11 Th1, 2004
Quay lại trang trước
TITLE

Lòng yêu thương là động lực giải thoát

Lòng yêu thương là động lực giải thoát

Lòng yêu thương là động lực giải thoát

00:04:07

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x