Ngày đăng  

13/10/2022, 09:25

NỘI DUNG MÔ TẢ

Muốn chuyển đổi thói quen xấu ác thành thói quen tốt đẹp hiền thiện thì hằng ngày tu tập không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sanh, nhờ biết sống tu tập như vậy thì huân tập nghiệp thiện trở thành chứng quả A La Hán. Quả A La Hán là quả toàn thiện, tức là thói quen thiện. Thói quen thiện là thương yêu người và động vật, cỏ cây. Khi chuyển thói quen xấu ác thành thói quen tốt hiền thiện thì làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 12 tháng 8 năm 2005

SỐNG THIỆN LÀ CHỨNG ĐẠO

Phật tử TP.HCM vấn đạo

Hỏi: Kính mong thầy giải cho con tại sao lại có người yêu thương người và động vật, cây cỏ, trong khi đó lại có những người không yêu thương người, giết hại chúng sinh có phải bản chất của họ là như thế hay không? Và liệu những người yêu người, thương chúng sanh và không giết hại chúng sanh mà không tu tập thiền định để giải thoát làm chủ sinh, lão, bệnh, tử thì kiếp sau có trở thành kẻ xấu làm hại chúng sanh hay không?

Con xin cảm phiền Thầy và kính mong Thầy giúp đỡ.

Con kính chúc Thầy sức khỏe hạnh phúc!

Kính thư!

Đáp: Người có tâm từ bi biết thương yêu người, động vật cây cỏ, không làm đau khổ, không làm hại mọi vật sống trên hành tinh này thì họ đã chứng đạt chân lý, còn gì nữa mà tu tập thiền định.

Con không nghe Đức Phật dạy, có tám pháp độc nhất đưa đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn sao?

Người tu tập tâm từ chỉ tu tập một pháp môn đã chứng đạt sự giải thoát hoàn toàn.

Tâm từ chứng đạt như thế nào con có biết không?

Người tu tập tâm từ là tu tập lòng yêu thương tất cả mọi loài.

Người đã thực hiện tâm từ, khi người khác chửi mắng mình, mình không bao giờ giận hờn mà lại còn thương yêu người ấy.

Con có nghe ông Phú Lâu Na tu tâm từ không?

Một hôm ông xin đi giáo hóa những người tâm chưa bao giờ có đạo đức. Đức Phật bảo:

– Người dân ở xứ đó hung dữ lắm, nếu ông tới đó họ sẽ chửi mắng ông .

Ông đáp:

– Người dân xứ ấy còn thương con, chưa đánh con.

Phật bảo:

– Họ sẽ đánh ông.

Ông đáp:

– Họ cũng còn thương con, họ chỉ đánh con chứ chưa dùng dao mác giết con.

Phật bảo:

– Họ dùng dao mác giết ông.

Ông đáp:

– Họ cũng còn thương con vì để con mang thân này rất khổ đau, vì bệnh tật phải ăn uống mới sống rất là nhọc nhằn và cực khổ.

Đức Phật bảo:

– Thôi, Thôi, ông hãy đi, đi, đi!!!

Ông Phú Lâu Na chỉ có tu tâm từ mà đã chứng quả A La Hán.

Thiền định tu tập là thiền định của ngoại đạo, còn thiền định của Đạo Phật khi nào giới luật thanh tịnh thì có Định Như Ý Túc. Cho nên, Phật dạy: “Giới sinh định”, vì thế chỉ cần tu tập giới luật tức là sống không làm khổ mình khổ người, cũng có nghĩa là ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp.

Cho nên, chỉ cần tu tập tâm từ như ông Phú Lâu Na cũng chứng quả A La Hán. Chứng quả A La Hán thì thiền định gì cũng nhập được. Chứng quả A La Hán thì làm sao trở thành người xấu lại được vì tâm đã hết lậu hoặc, tức là đã hết ác pháp.

Những người không yêu thương người, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh không phải là bản chất của họ, mà một thói quen đã huân tập nhiều đời. Cho nên, Đức Phật gọi thói quen đó là nghiệp, nghiệp thì có thể chuyển hóa được nên Đạo Phật ra đời dạy con người chuyển nghiệp. Còn bản chất thì không thể nào thay đổi được.

Muốn chuyển đổi thói quen xấu ác thành thói quen tốt đẹp hiền thiện thì hằng ngày tu tập không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sanh, nhờ biết sống tu tập như vậy thì huân tập nghiệp thiện trở thành chứng quả A La Hán. Quả A La Hán là quả toàn thiện, tức là thói quen thiện. Thói quen thiện là thương yêu người và động vật, cỏ cây.

Khi chuyển thói quen xấu ác thành thói quen tốt hiền thiện thì làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Đạo đức cho mọi người

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngọc Hương

Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ! Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả. Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.

Học đạo đức

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đình đến an vui, hạnh phúc chân thật.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

09:27 13 Th10 2022
3

“Những người không yêu thương người, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh không phải là bản chất của họ, mà một thói quen đã huân tập nhiều đời. Cho nên, Đức Phật gọi thói quen đó nghiệp, nghiệp thì có thể chuyển hóa được nên Đạo Phật ra đời dạy con người chuyển nghiệp.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:27 13 Th10 2022
3

“Thiền định tu tập là thiền định của ngoại đạo, còn thiền định của Đạo Phật khi nào giới luật thanh tịnh thì có Định Như Ý Túc. Cho nên, Phật dạy: “Giới sinh định”, vì thế chỉ cần tu tập giới luật tức là sống không làm khổ mình khổ người, cũng có nghĩa là ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:26 13 Th10 2022
3

“Người đã thực hiện tâm từ, khi người khác chửi mắng mình, mình không bao giờ giận hờn mà lại còn thương yêu người ấy.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:26 13 Th10 2022
3

“Người tu tập tâm từ chỉ tu tập một pháp môn đã chứng đạt sự giải thoát hoàn toàn. Tâm từ chứng đạt như thế nào con có biết không? Người tu tập tâm từ là tu tập lòng yêu thương tất cả mọi loài.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Phật tử TP. HCM

 • Thời gian

  12/8/2005

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  6

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone