Ngày đăng  

26/06/2022, 22:21

NỘI DUNG MÔ TẢ

Tất cả các pháp vô thường nhưng vận động theo quy luật nhân quả. Nếu nơi đâu mọi người làm ác thì từ trường ác đó sẽ làm cho cuộc sống mọi người bất an, thiên tai, bệnh tật, tai nạn… Nếu mọi người sống thiện thì từ trường thiện đó sẽ đem lại cuộc sống bình an cho mọi người. Đạo Phật dạy mọi người sống đúng 5 giới là những đạo đức nhân bản gốc đầu tiên để mang lại hạnh phúc cho mình cho người là: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thủy, Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bài giảng “Năm giới thiện pháp của con người”, Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy Phật tử Tp.HCM ngày 28/1/2009, tại giảng đường Tu viện Chơn Như.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Học đạo đức

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức, đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đình đến an vui, hạnh phúc chân thật.

Chuyển cuộc đời thành đạo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trí Đức

Con nên nương theo nhân quả mà chuyển cuộc đời thành đạo, có nghĩa xả tâm, ly dục ly ác pháp, tức là tu có đối tượng, để trong khi vừa tu vừa làm tròn bổn phận làm con trong gia đình, có đạo đức không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là tu tập. Đừng quá vội vàng, thẳng thắn mà làm khổ mình khổ người, nhất là những người thân. Thầy tin ở con đủ sức chuyển hóa nhân quả ái kiết sử này.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

10:25 26 Th6 2022
1

Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chúng ta giữ gìn 5 thiện pháp nhân bản đầu tiên của Đạo Phật để mang lại hạnh phúc cho mình cho người, và Thầy muốn các Phật tử biết xả tâm bằng cách nhìn đời là nhân quả. Thầy khai thị Tứ Diệu Đế để mọi người giác ngộ 4 chân lý của con người.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Phật tử TP. HCM

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  28/1/2009

 • Thể loại

  Bài giảng

 • Dữ liệu

  Video

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone