Ngày đăng  

02/07/2024, 19:59

NỘI DUNG MÔ TẢ

Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng bấm vào nút Play ở trên để xem toàn bộ nội dung video sách nói này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Mục đích tu hành

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Pháp

Tu hành cũng chỉ vượt qua các nghiệp khổ của cuộc sống để đem lại an vui cho mình cho người, tức là thoát khổ, chứ không phải tu để thành Tiên, thành Phật, tu hành có mục đích trở thành người có đạo đức không làm khổ mình khổ người, dù cho bất cứ một ác pháp nào cũng không tác động được vào thân tâm khiến cho cuộc sống được thanh thản, an lạc và vô sự.

Người hoàn hảo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Tu theo Đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục, mà phải tu tập đúng như lời đức phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là phải tập sống làm một con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Ban biên tập

08:03 02 Th7 2024
1

“Cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi công việc, cũng như sự tu tập là tất yếu mọi thành công của con người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:02 02 Th7 2024
1

“NHẪN XẢ TÂM VÀ NÉN TÂM

1/ Nhẫn không thấy mình nhẫn là nhẫn xả tâm.

2/ Nhẫn mà thấy mình nhẫn là nén tâm.

3/ Nhẫn không có phiền não là nhẫn xả tâm.

4/ Nhẫn mà còn phiền não là nén tâm.

5/ Nhẫn mà còn thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:02 02 Th7 2024
1

“Người muốn giữ tâm thanh thản để nhập được thiền định giải thoát thì phải lập 8 đức 12 hạnh:

8 đức:

1- Cẩn thận

2- Kỹ lưỡng

3- Dè dặt

4- Kín đáo

5- Im lặng

6- Nhẫn nhục

7- Tùy thuận

8- Bằng lòng

12 hạnh:

1- Không khoe khoang tài giỏi của mình.

2- Không khoa trương sự hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.

3- Không làm thầy dạy đạo khi còn đang tu.

4- Không bàn kinh luận thiền và nghị luận thế gian.

5- Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.

6- Không hành động tự kiêu, tự đắc.

7- Tránh giọng nói ngạo nghễ.

8- Tránh nụ cười mỉa mai, khi dễ.

9- Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.

10- Tránh nhìn liếc xéo, liếc ngang.

11- Tránh dáng đi ngoe nguẩy.

12- Tránh trề môi khi dễ người khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:02 02 Th7 2024
1

“Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, mà phải nhiều lần, hàng vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.
Vì thế, phải bền chí, phải kiên cường không chùn bước, không thối chuyển tâm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:02 02 Th7 2024
1

“Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Liễu Châu 2

 • Thời gian

  1995

 • Thể loại

  Tâm thư

 • Dữ liệu

  Video

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone