Ngày đăng  

01/03/2022, 09:44

NỘI DUNG MÔ TẢ

Bởi vì phương pháp tu để tâm mình được an ổn thì gọi là Định Vô Lậu. Cuộc đời tu hành của chúng ta vốn tu để tâm không còn lậu hoặc, tức là tâm không còn tham, sân, si. Vì vậy, khi chúng ta tu Định Vô Lậu nó phải thấm nhuần như học bảng cửu chương. Để làm gì? Ác pháp tác động chúng ta biết ngay liền để mà xả tâm, gọi là thấm nhuần được Định Vô Lậu, cho nên, chúng ta tu tập pháp này rất nhiều, buộc lòng chúng ta phải rèn luyện triển khai tri kiến hằng ngày.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” để đọc toàn bộ nội dung bài giảng, hoặc xem tóm tắt như sau:

NHÂN QUẢ THẢO MỘC

“…Nói về nhân quả thảo mộc, tức là suy nghĩ để chứng minh khi nói đến những sự trừu tượng của nhân quả làm cho người ta hiểu, mình không nói chuyện mơ hồ, mà nói chuyện nhân quả rất rõ ràng.

Nếu nói đúng thì lần lượt bài Định Vô Lậu quán về nhân quả mấy con sẽ đi từng bước một, nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả thời tiết, tức là nắng mưa gió bão thời tiết, rồi mới tới nhân quả của con người, nhân quả của con người tức là nhân quả của loài động vật. Từ nhân quả mà nói đến con người thì chúng ta mới truy tìm nhân quả từ đâu mà có, bắt đầu từ chỗ cụ thể là nhân quả của thảo mộc, rồi từ đó chúng ta mới suy ra, mới tìm ra để chỉ cho người ta thấy nhân quả rõ ràng và cụ thể.

Tại sao mấy con biết không? Tại vì chúng ta không hiểu nhân quả thì chúng ta hay phiền não, khổ đau. Khi hiểu nhân quả, trước cơn đau của bệnh, mình biết đó là nhân quả. Bởi vì, mình đau là cái quả, do cái nhân nào mà đau? Từ cái chỗ hiểu biết, do đó mình không dao động trước quả khổ của mình.

Cũng như mình thấy người khác mắng chửi mình, mình biết họ là người đang gieo nhân ác và mình là người đang trả quả. Do đó, mình bị người ta chửi nhưng mình không để cái quả đó làm cho mình đau khổ, cho nên mình thấy mình đang trả quả và đồng thời, mình giữ tâm không dao động trước nhân quả đó. Thì như vậy, rõ ràng mình không bị tác động trước nhân quả, mà mình lại chuyển được nhân quả, thì đó là giải thoát.

Mục đích mình hiểu nhân quả để tâm mình bất động, không đau khổ thì cái sự hiểu biết đó gọi là tri kiến giải thoát.

Có người hỏi Thầy tri kiến giải thoát là cái gì? Là một sự hiểu biết làm cho tâm mình không dao động, không đau khổ. Đó là sự hiểu biết của ý thức chúng ta, chứ không có gì gọi là “Tuệ”. Cho nên, gọi là tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát, đó là danh từ trong kinh điển.

Thầy muốn các con phải có tri kiến hiểu biết về nhân quả rất là thâm sâu, nhu nhuyễn, nhuần nhuyễn để khi gặp những ác pháp thì nội cái tri kiến nhân quả nó đã đủ sức giữ gìn, bảo vệ tâm mấy con không còn dao động một chút nào nữa, mà khi tâm không còn dao động trước các ác pháp thì đó là chánh tri kiến.

Lớp hôm nay mấy con học là cái lớp Chánh tri kiến tức là Chánh kiến. Nếu không hướng dẫn cho mấy con học và tập luyện nhu nhuyễn được cái kiến thức để hiểu biết làm cho mấy con được giải thoát thì không bao giờ mấy con có Chánh tri kiến. Nhưng Chánh tri kiến tức là tri kiến giải thoát chứ không có gì khác hơn hết, nói dễ hiểu đó là sự hiểu biết giải thoát, mà sự hiểu biết giải thoát như thật thì phải hiểu biết nhân quả.

Từ cái trừu tượng của nhân quả cho đến cái thực tế của nhân quả chúng ta phải nắm cho vững, vì trừu tượng nhưng mà có thật chứ không phải không có thật.

Tại vì như thế nào? Thầy ví dụ, như thấy một con kiến bò trên mặt nền nhà thì mấy con chưa thấy suốt được nhân quả của nó, chưa thấy suốt được nhân quả của nó thì các con chưa biết kiếp trước nó là ai, có phải không? Do đó mấy con nhìn bằng mắt thấy nó chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng thật ra, do nghiệp lực nào, của ai, ở thời điểm nào mà hiện giờ nó là con kiến? Khi một người có đôi mắt Tam Minh thì người ta nhìn suốt qua cái lớp nghiệp, tức là nhân quả, cho nên người ta thấy rõ.

Còn mình thì dựa theo cái chỗ luận, nhưng mà luận làm sao có khoa học để người ta tin rằng có nhân quả thật, chứ nếu không người ta cũng không tin. Nhiều khi người ta nói đó là tự nhiên thôi, có hạt thì nó phải lên cây ra cái quả, đó là tự nhiên. Sự thật mình muốn dẫn chứng từ cái nhân, cái quả, để rồi tuần tự đến những hành động của mọi động vật, của chúng ta, cho đến những hành động của thời tiết nắng mưa gió bão. Những cái rung động đó nó sẽ tạo thành những duyên hợp và nó trùng trùng duyên hợp để từ đó vạn vật khởi sinh ra nhiều loại, nhiều thứ trong môi trường sống.

Luận tức là triển khai tri kiến. Chúng ta cần phải triển khai tri kiến của mình để hiểu một cách đúng đắn để khi mà ác pháp tác động đến là hiểu ngay liền không còn bị lệch lạc của sự hiểu biết đó nữa làm tâm chúng ta bất động trước các ác pháp.

Bởi vì cái định này, cái phương pháp tu để tâm mình được an ổn thì gọi là Định Vô Lậu. Cuộc đời tu hành của chúng ta vốn tu để tâm không còn lậu hoặc, tức là tâm không còn tham, sân, si. Mà phương pháp làm cho chúng ta không còn tham, sân, si, nếu chúng ta không tập luyện, không rèn luyện cho nhu nhuyễn, thuần thục thì làm sao chúng ta được giải thoát? Cho nên, chúng ta tu tập pháp này rất nhiều, không thể ít được, buộc lòng chúng ta phải rèn luyện triển khai tri kiến hằng ngày. Nghĩa là tu pháp gì thì pháp, nhưng mỗi ngày ít ra chúng ta phải dành ra một tiếng để tư duy, suy nghĩ về những đề tài.

Mục đích phải thấy như thật mới gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chứ không thấy như thật thì không thể nào là chánh kiến, chánh tư duy được. Mục đích, từ chỗ không hiểu mình cố gắng triển khai, học tập để cho mình hiểu. Từ cái huân của kinh sách, của những người khác hiểu, như mấy con đọc sách, đọc kinh mấy con hiểu một phần nào, nhưng mấy con còn triển khai qua kinh nghiệm bản thân của mình. Từ khi mình tiếp xúc với mọi vật, mọi sự kiện xảy ra trong tâm mình, lúc buồn phiền, lúc vui đều là những đề tài chúng ta quán nhân quả tất cả, không có đề tài nào là không có nhân quả trong đó. Bởi vì, chúng ta sinh ra trong nhân quả, sống trong nhân quả, chết trong nhân quả, dù là Thập Nhị Nhân Duyên, dù là Thân Ngũ Uẩn, dù là Thập Thất Kiết Sử, tất cả mọi cái đều quay cuồng trong quy luật của nhân quả. Cho nên, nhân quả là bài đầu tiên, để sau đó mỗi bài khác chúng ta đều thấy nó quay cuồng trong nhân quả. Từ đó truy ra nó là một sự thật, sự thật của môi trường sống, sự thật của kiếp người chúng ta, khi sinh ra đã mang lấy những nỗi đau khổ đó.

Pháp tu đầu tiên của đạo Phật là Tứ Chánh Cần, nó có 4 loại định: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu Và Định Sáng Suốt. Cho nên, trong 4 loại định này thì định quan trọng nhất ở trong 4 phương pháp tu tập, ngăn ác diệt ác pháp để sinh thiện tăng trưởng thiện, đó là Định Vô Lậu, vì vô lậu tức là ngăn và diệt tất cả ác pháp, rất là quan trọng, nó là một phương pháp và một đề tài tu tập cho người tu để được giải thoát. Để đạt được mục đích chứng quả A La Hán, thì người đó phải tu Định Vô Lậu, ngoài Định Vô Lậu thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu Định Niệm Hơi Thở không khéo cũng vẫn bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu Chánh Niệm Tĩnh Giác không khéo thì cũng bị ức chế tâm. Trừ ra có Định Vô Lậu là không bị ức chế tâm, vì triển khai sự hiểu biết của chúng ta, để từ hiểu biết đó mà làm chủ, xả được tâm, cho nên chúng ta không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn tham muốn, không còn giận hờn, không còn si mê, thì đó là Định Vô Lậu. Vì vậy, Định Vô Lậu rất là quan trọng.

Một người có sự hiểu biết về nhân quả mà không xả được tâm là người đó chưa hiểu nhân quả, tức là có sự hiểu biết mà chưa nhu nhuyễn, chưa thấm nhuần.

Mục đích của chúng ta ở đây làm cái bài, rồi từ đó chúng ta học cái bài, hằng ngày đọc tới đọc lui để thấm nhuần cái lý nhân quả để từ đó các ác pháp tác động, thì khi chúng ta thấm nhuần chúng ta sẽ dễ dàng xả tâm mình.

Vì vậy, khi chúng ta tu Định Vô Lậu nó phải thấm nhuần như học bảng cửu chương. Để làm gì? Ác pháp tác động chúng ta không cần lựa nữa, nó tác động vào biết ngay liền để mà xả tâm, gọi là thấm nhuần được Định Vô Lậu, nó vô lậu thực sự mà phải thấm nhuần bằng tri kiến của chúng ta.

Hôm nay lớp học này, buộc lòng mấy con viết, tự mình triển khai cái hiểu biết của mình ra. Rồi bắt đầu từ đó mấy con phải thấm nhuần bằng sự đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tức là quán. Các con nghe nói Định Vô Lậu hay là thiền quán không? Quán tức là tư duy, suy nghĩ, quán xét làm cho thấm nhuần được cái điều đó, gọi là thiền quán. Cho nên, Định Vô Lậu thì chúng ta phải hiểu nó là thiền quán để tâm bất động.

Như vậy, mấy con hiểu rằng Đạo Phật dạy chúng ta rất rõ ràng nhưng tại sao chúng ta không giải thoát? Là tại vì chúng ta tu không thấm nhuần, không nhu nhuyễn. Cho nên, Đức Đức Phật nói: “Tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng”. Khi tri kiến chúng ta nhu nhuyễn dễ sử dụng thì chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những nỗi khổ đau trong thân tâm chúng ta. Các con thấy rõ, như bây giờ mình chưa nhu nhuyễn, chưa dễ sử dụng thì mình đâu có làm sao mà khỏi sự phiền não, khỏi sự đau khổ khi ác pháp tác động vào.

Người nào cứ nghĩ rằng tôi tập Định Vô Lậu là sẽ giải thoát, nhưng mấy con thiếu định tỉnh thì mấy con sẽ bị mờ mịt liền tức khắc mà không còn đủ tri kiến để đương đầu với ác pháp. Còn trái lại, mấy con có sức định tỉnh nhưng mấy con không đủ tri kiến giải thoát thì mấy con sẽ bị ức chế tâm. Cho nên, Đức Phật ghép lại những từ để chỉ cái tâm được giải thoát: “Tâm định tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng”. Khi nó định tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, tức là nó đầy đủ cả Chánh Niệm Tĩnh Giác và Định Vô Lậu thì nó mới đủ sức để đương đầu với ác pháp, nó mới hóa giải được tâm của chúng ta.

Còn cái lớp Định Vô Lậu này thì khởi sự triển khai tri kiến, mục đích là triển khai cho người nào cũng có cái Chánh kiến, cái nhìn tất cả các pháp, làm cho mấy con nhìn những ác pháp đó mà tâm không bao giờ còn bị động, để cho mấy con hoàn toàn chủ động làm chủ sự bình an cho tâm của mình khi mọi ác pháp đến.

Quan trọng Thầy dạy ở đây, mấy con tu tập đúng là thấy bình an vô cùng nữa. Nghĩa là biến ngay cuộc sống của mấy con ở trong thế gian này nó là cảnh Cực Lạc, Thiên Đàng đó, nó bình an vô cùng, nó không còn khổ đau, nó không còn lo lắng, nó không còn sợ hãi một cái gì. Trước những sự sống chết, trước những tai nạn, trước những thiên tai hỏa hoạn gì mấy con bình tĩnh, mấy con không còn dao động chút nào hết. Thầy giúp cho mấy con có được cái tri kiến đó để cho mấy con sống rất là bình an. Mấy con phải học, mấy con phải tu, mấy con phải tập thì mấy con mới đạt được; chứ còn mấy con không tu tập thì mấy con không đạt được.

Và đây cũng là một lớp đầu tiên từ khi Bát Chánh Đạo ra đời cho đến mãi hôm nay. Trong thời Đức Phật thì Đức Phật đã dạy chúng Tỳ kheo, nhưng mà Đức Phật tịch rồi thì lớp Bát Chánh Đạo này người ta chỉ còn biết lý thuyết người ta nói, người ta giải thích mà thôi, chứ không có đưa vào học tập như ngày hôm nay.

Ngày hôm nay là Thầy đưa vào cho mấy con học tập, đào tạo mấy con trở thành những người tâm bất động, những người không còn khổ đau nữa trước ác pháp trong cuộc đời của mấy con, cho nên mấy con phải ráng cố gắng…”

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lớp Chánh Kiến – Buổi 3: Tư duy nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Lời dạy đầu tiên của Đức Phật sau khi tu chứng là Bốn Chân Lý, Bốn Sự Thật. Từ đó về sau, tất cả những bài pháp của Phật đều là sự thật, cho nên nhân quả của Đạo Phật cũng phải nói như thật. Vì vậy, học nhân quả, suy luận nhân quả, thấu suốt nhân quả, thấy như thật để chúng ta biết con đường thoát ra khỏi nhân quả. Do đó, chúng ta đi vào cái cụ thể nhất là nhân quả thảo mộc để nói nhân quả con người mà người ta thấy như thật, đó là hiểu nhân quả.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Trương Lan Trinh

07:45 20 Th11 2023
0

Con kính chào Ban Biên Tập ạ. Con muốn xin bản pdf để con có thể in ra sách giấy đọc được không ạ? Con cảm ơn Thầy Cô Ban Biên Tập nhiều ạ.

Ban biên tập

11:58 01 Th3 2022
1

“Nếu chúng ta tu Định Niệm Hơi Thở không khéo cũng vẫn bị ức chế tâm. Nếu chúng ta tu Chánh Niệm Tĩnh Giác không khéo thì cũng bị ức chế tâm. Trừ ra có Định Vô Lậu là không bị ức chế tâm, vì triển khai sự hiểu biết của chúng ta, để từ hiểu biết đó mà làm chủ, xả được tâm, cho nên chúng ta không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn tham muốn, không còn giận hờn, không còn si mê, thì đó là Định Vô Lậu. Vì vậy, Định Vô Lậu rất là quan trọng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:57 01 Th3 2022
1

“Có người hỏi Thầy tri kiến giải thoát là cái gì? Là một sự hiểu biết làm cho tâm mình không dao động, không đau khổ. Đó là sự hiểu biết của ý thức chúng ta, chứ không có gì gọi là “Tuệ”. Cho nên, gọi là tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát, đó là danh từ trong kinh điển.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:56 01 Th3 2022
1

“Mục đích mình hiểu nhân quả để tâm mình bất động, không đau khổ thì cái sự hiểu biết đó gọi là tri kiến giải thoát.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:45 01 Th3 2022
1

“Khi chúng ta tu Định Vô Lậu nó phải thấm nhuần như học bảng cửu chương. Để ác pháp tác động chúng ta biết ngay liền để mà xả tâm. Cho nên, chúng ta tu tập pháp này rất nhiều, buộc lòng chúng ta phải rèn luyện triển khai tri kiến hằng ngày.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh

 • Chuyển ngữ bởi

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  3/11/2005

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  66

 • Thể loại

  Giáo án

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone