Ngày đăng  

26/12/2023, 10:46

NỘI DUNG MÔ TẢ

Đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần, oai lực thừa kế Phật làm thầy trời, người và các vị tỳ kheo sau này là: “GIỚI LUẬT”. Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng. Ai theo Đạo Phật là phải theo sự hướng dẫn của vị tổ này, làm sai lời dạy của vị tổ này kẻ đó không phải đệ tử của Phật. Từ khi Đức Phật thị tịch đến giờ chúng ta đều là học trò của vị tổ này và mai sau tất cả những người tu theo Đạo Phật đều lấy vị tổ này làm thầy..
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày 25 tháng 7 năm 1998

GIỚI LUẬT LÀ VỊ THẦY ĐƯỢC ĐỨC PHẬT DI CHÚC

Viên Minh vấn đạo

Hỏi: Kính thưa Thầy, Hòa thượng chủ trương Thiền tông, Thầy chủ trương Thiền Giới, Định, Tuệ, con đường Thầy đi là con đường ngày xưa Đức Phật đã đi.

Thưa Thầy, người kế vị Đức Bổn sư đầu tiên là vị tổ nào? Rồi đến thầy tổ thứ mấy? Thỉnh Thầy dạy cho con rõ?

Đáp: Tất cả đệ tử của Đức Phật toàn là đạt được đạo theo khả năng chuyên môn của mình.

Ví dụ: Ngài Đại Ca Diếp chuyên về hạnh đầu đà (đệ nhất đầu đà).

Ngài Mục Kiền Liên chuyên nhất về thiền định (đệ nhất thần thông).

Ngài U Ba Li chuyên nhất về giới luật (đệ nhất giới luật).

Ngài Xá Lợi Phất chuyên nhất trí tuệ (đệ nhất trí tuệ).

Vì thế, đệ tử của Đức Phật không có người nào toàn diện đầy đủ oai lực, thần lực, tuệ lực, v.v.. nên không đủ khả năng thừa kế Phật để nắm giềng mối Đạo Phật.

Cho nên, Đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần, oai lực thừa kế Phật làm thầy trời, người và các vị tỳ kheo sau này là: “GIỚI LUẬT”.

Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng.

Ai theo Đạo Phật là phải theo sự hướng dẫn của vị tổ này, làm sai lời dạy của vị tổ này kẻ đó không phải đệ tử của Phật. Thầy tu theo Đạo Phật là do vị tổ này hướng dẫn, con tu theo Đạo Phật cũng do vị tổ này hướng dẫn, như vậy Thầy không phải là người thừa kế để làm tổ thứ mấy của Đạo Phật.

Từ khi Đức Phật thị tịch đến giờ chúng ta đều là học trò của vị tổ này và mai sau tất cả những người tu theo Đạo Phật đều lấy vị tổ này làm thầy.

Nếu Thầy không lầm, trong một bài kinh nào đó Thầy đã được đọc, chính vị tổ này cũng là thầy của Đức Phật.

Như vậy Phật và chúng ta đều nương theo vị thầy này mà tu tập đến giải thoát.

Còn 33 vị tổ sư Thiền Đông Độ là một sự truyền thuyết huyền thoại của người sau bịa đặt ra, may mà kinh sách Phật còn ghi chép lại rõ ràng lời di chúc. Nếu không thì bây giờ chúng ta phải tin mà thôi.

Giả dụ nếu có sự truyền thừa từ Đức Phật đến các tổ sau này chắc chắn thì con đường của Đạo Phật đã mất gốc từ lâu. Không có sự truyền thừa mà các tổ còn bịa ra được, còn thay đổi giáo lý của Phật, huống là có sự truyền thừa thì sự thay đổi ấy phải gấp trăm ngàn lần hơn thì Phật giáo hiện giờ trở thành ma giáo.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Giáo Án Rèn Nhân Cách – Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh – Tập 1

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Khi biên soạn giáo án này, chúng tôi mong rằng tất cả mọi người trên hành tinh này đều được học tập và rèn luyện nhân cách để xứng đáng làm người là một con người có đầy đủ tâm hồn cao thượng, biết bao dung tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác, biết yêu thương và ban rải lòng thương yêu ấy đến mọi sự sống trên hành tinh này.

Người hoàn hảo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Dũng

Tu theo Đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục, mà phải tu tập đúng như lời đức phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là phải tập sống làm một con người hoàn hảo, một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Ban biên tập

10:50 26 Th12 2023
1

“Giả dụ nếu có sự truyền thừa từ Đức Phật đến các tổ sau này chắc chắn thì con đường của Đạo Phật đã mất gốc từ lâu. Không có sự truyền thừa mà các tổ còn bịa ra được, còn thay đổi giáo lý của Phật, huống là có sự truyền thừa thì sự thay đổi ấy phải gấp trăm ngàn lần hơn thì Phật giáo hiện giờ trở thành ma giáo.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:50 26 Th12 2023
1

“Nếu Thầy không lầm, trong một bài kinh nào đó Thầy đã được đọc, chính vị tổ này cũng là thầy của Đức Phật.

Như vậy Phật và chúng ta đều nương theo vị thầy này mà tu tập đến giải thoát.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:49 26 Th12 2023
1

“Từ khi Đức Phật thị tịch đến giờ chúng ta đều là học trò của vị tổ này và mai sau tất cả những người tu theo đạo Phật đều lấy vị tổ này làm thầy. ” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:49 26 Th12 2023
1

“Cho nên, Đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần, oai lực thừa kế Phật làm thầy trời, người và các vị tỳ kheo sau này là: “GIỚI LUẬT”.

Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

10:49 26 Th12 2023
1

“Tất cả đệ tử của Đức Phật toàn là đạt được đạo theo khả năng chuyên môn của mình.

Ví dụ: Ngài Đại Ca Diếp chuyên về hạnh đầu đà (đệ nhất đầu đà).

Ngài Mục Kiền Liên chuyên nhất về thiền định (đệ nhất thần thông).

Ngài U Ba Li chuyên nhất về giới luật (đệ nhất giới luật).

Ngài Xá Lợi Phất chuyên nhất trí tuệ (đệ nhất trí tuệ).” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Viên Minh

 • Chuyển ngữ bởi

  Thư viện Thầy Thông Lạc

 • Thời gian

  25/7/1998

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  10

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone