Ngày đăng  

18/05/2022, 20:32

NỘI DUNG MÔ TẢ

Cho nên, Thầy đã dạy: “Tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào việc ác”, còn bị lôi cuốn vào việc ác thì nhất định tìm cách tránh né hoặc nhất định không làm điều đó.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như dưới đây:

Chơn Như, ngày 3 tháng 5 năm 1998

TÙY THUẬN MÀ KHÔNG BỊ LÔI CUỐN

Diệu Tịnh vấn đạo

Hỏi: Kính thưa Thầy, khi đã biết tu, ăn chay, giữ giới của Phật hoàn toàn, nhưng mỗi khi có việc, người nhà nhờ thái thịt, làm cá và cả chiên rán, xào nấu, tuy rằng không ăn, không trực tiếp sát sanh, nhưng vì tùy thuận mà nhận làm thì điều này có phạm giới không? Có chịu nghiệp báo nhân quả về sau không?

Đáp: Biết ăn chay tức là biết tu tập tâm “từ, bi, hỷ, xả”. Đã tu tập tâm “từ, bi” mà còn thái thịt, làm cá, chiên rán, xào nấu thì mắt thấy tay làm sự chết chóc, đau khổ của chúng sinh thì lòng dạ nào còn làm được?

Tuy không ăn thịt chúng sanh nhưng thân hành động trực tiếp tạo sự đau khổ, tội ác.

Nói về giới, người này đã phạm giới. Nói về nghiệp báo, người này vẫn phải chịu thọ nghiệp khổ như người khác.

Cho nên, Thầy đã dạy: “Tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào việc ác”, còn bị lôi cuốn vào việc ác thì nhất định tìm cách tránh né hoặc nhất định không làm điều đó.

Có người ăn ngày một bữa, sống đúng Phạm hạnh, đến chùa khác ăn ngày ba bữa, tùy thuận cho họ vui, nhưng không ngờ đó là một điều phạm giới.

Phật giáo dạy chúng ta tu hành, cái đúng của Đạo Phật, nhất là Phạm hạnh của vị Tỳ-kheo thì thà chết chứ không phá giới hạnh, thà chết chứ không làm phỉ báng Phật pháp.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Tùy thuận

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Tâm

Nếu chúng ta có quyết tâm thực hiện lòng từ bi để cứu mình ra khỏi biển khổ, thì trong hoàn cảnh nào ta cũng tùy thuận được mà không bị lôi cuốn vào pháp ác. Việc ngưng trực tiếp hay gián tiếp sát sanh là cần thiết cho giai đoạn đầu tu tập ngăn ác diệt ác của Đạo Phật mà không làm được thì cũng ví như đứa bé muốn đọc sách vở, báo chí mà không học nguyên âm, phụ âm và ráp vần thì chẳng bao giờ đọc sách báo được.

Đuổi bệnh, nhẫn nhục, tín lực, tưởng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Thầy dạy, ở tại gia mà luôn nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, mọi ác pháp tác động không giận hờn, phiền não thì nó chuyển lần con sẽ đi vào chỗ thanh tịnh mà tu, lúc đó con sẽ độc cư, tâm hoàn toàn không phóng dật.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

08:35 18 Th5 2022
1

“Cho nên, Thầy đã dạy: “Tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào việc ác”, còn bị lôi cuốn vào việc ác thì nhất định tìm cách tránh né hoặc nhất định không làm điều đó.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Diệu Tịnh

 • Thời gian

  3/5/1998

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  7

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone