Ngày đăng  

01/05/2023, 21:25

NỘI DUNG MÔ TẢ

Đức Phật dạy đời khổ là để biết đời khổ như thật, là để cho quý vị biết vượt qua và làm cho đời tốt đẹp hơn, không còn đau khổ nữa, chứ không phải biết đời khổ để sợ hãi tránh né trốn chạy vào chùa tu hành. Nếu một người sợ hãi đời thì làm sao vượt qua đời? Vượt đời tức là đương đầu với đời bằng cách chuyển đời xấu ác trở thành tốt đẹp và thiện lành hơn.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Tu tập và làm việc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Quang

Người mới tu mà không lao động thân sanh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập. Người mới tu phải tu tập trau dồi thân tâm trong các đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc để xả tâm ly dục ly ác pháp. Người mới tu phải lấy sự xả tâm làm điều quan trọng, nếu tâm chưa xả mà vội vào nhập thất tức là tránh duyên tránh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm, nén tâm, thì tu tập chẳng đi đến đâu.

Sợ hãi thối lui

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Đạo Phật mục đích là sống đạo đức không làm khổ mình khổ người bằng tri kiến, tức là bằng cái sự hiểu biết của mình chứ không có tu tập cái gì khác lạ. Còn phương pháp thân hành niệm, đi kinh hành, hít thở là để giúp chúng ta tỉnh thức để đẩy các chướng ngại trên thân tâm, chứ không phải những pháp đó đưa đến giải thoát. Hiểu sai một chút là mấy con bị ức chế, cho nên vì vậy mà mấy con quá sợ hãi.
5.0
Tổng 5 lượt bình luận

Ban biên tập

09:31 01 Th5 2023
1

“Người tu sĩ thấy luôn lỗi mình không thấy lỗi người là để sống xây dựng cho mình một đạo đức không làm khổ mình khổ người, chứ đâu phải bỏ đời, sợ đời. Xây dựng cho mình có đạo đức không làm khổ mình khổ người là tích cực vào đời, chứ đâu phải sợ hãi đời, buông xuôi theo số phận, hèn nhát yếu đuối như mọi người đã nghĩ sai.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:31 01 Th5 2023
1

“Thưa quý Phật tử! Đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản – nhân quả của loài người. Vì thế, nó có một chương trình giáo dục đào tạo đức hạnh làm người, nó có tám lớp và ba cấp học để xây dựng cuộc sống thế gian này tốt đẹp, mang lại hạnh phúc an vui chân thật cho loài người, chứ có gì mà người tu sĩ sợ hãi đời, bỏ đời. Phải không quý Phật tử? Chỉ vì hiểu sai Đạo Phật mà quý Phật tử nghĩ rằng Đạo Phật là đạo yếm thế, bỏ đời, trốn đời, sợ hãi đời.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:30 01 Th5 2023
1

“Quý Phật tử nên hiểu Đức Phật đã dạy: “Đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua”. Sợ hãi đời là đứng lại, là buông xuôi theo số phận, là hèn nhát, là tiêu cực thì cuộc đời lại sẽ chìm xuống. Còn tiến tới đương đầu với đời thì trôi dạt, khổ lại chồng thêm khổ. Đức Phật dạy người tu sĩ không nên đứng lại mà cũng không nên tiến tới, chỉ có vượt qua.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:30 01 Th5 2023
1

“Biết đời khổ không phải biết để sợ hãi, mà biết đời khổ để cải tạo cuộc đời không còn khổ nữa, chứ không phải biết đời khổ để tránh né, để xây dựng thế giới siêu hình Cực Lạc, Thiên Đàng để trốn chạy thế gian này ư! Biết đời khổ mà tránh né đó là các tôn giáo dựng lên thế giới siêu hình (Cực Lạc, Thiên Đàng) để trốn chạy thế gian, còn Đạo Phật thì không trốn chạy. Cho nên, trước tiên Ngài dạy quét sạch thế giới siêu hình, không còn chỗ đất đứng cho những người sợ hãi trốn đời, bỏ thế gian này để về Cực Lạc, Thiên Đàng.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:29 01 Th5 2023
1

“Đức Phật dạy đời là khổ để biết đời khổ mà vượt qua, chứ không phải dạy biết khổ như vậy như vậy để cho quý Phật tử sợ hãi bỏ đời, trốn đời. Đức Phật dạy đời khổ là để biết đời khổ như thật, là để cho quý vị biết và làm cho đời tốt đẹp hơn, không còn đau khổ nữa, chứ không phải biết đời khổ để sợ hãi tránh né trốn chạy vào chùa tu hành. Chùa là nơi huấn luyện đào đạo cho quý Phật tử biết cách làm cho đời tốt đẹp, chứ không phải vào chùa để gõ mõ, tụng kinh, cầu khẩn một cách tiêu cực, ngu si. Quý vị có biết không?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Hoàng Chính

 • Thời gian

  12/8/2005

 • Người đọc

  Nhóm Hiếu Sinh

 • Thời lượng

  7 phút 36 giây

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone