Pháp âm liên quan

Quay lại

Tu trong chiếc áo cư sĩ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Khánh Hòa

Người cư sĩ sống trong gia đình thì nên tu đạo đức nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, lập đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước các ác pháp. Sau khi tâm mình bất động trước mọi hoàn cảnh của gia đình và xã hội thì mới bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai, sống đúng hạnh ăn, ngủ, độc cư, thực hiện các pháp tu hành khác so với giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của người tu sĩ, giới luật của người tu sĩ khác so với người cư sĩ.

Con đường tu tập của Đạo Phật

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Khánh Hòa

Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người, thứ ba là không nên làm khổ chúng sanh. Đó là mục đích của Đạo Phật ra đời để giúp cho nhân loại không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chớ không phải Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta tu tập để cầu có thần thông, cũng không phải cầu nơi tha lực ban cho mình có phước báu giàu sang hay được bình an mạnh giỏi, Đạo Phật không làm điều đó!

Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17-9-2004)

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nguyên Thanh, Huệ Ân, Liễu Huệ, Thanh Trí, Thanh Quang, Pháp Ngộ, Lê Hòa

Lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17/9/1928 – 17/9/2004), được tu sinh và Phật tử tổ chức lần đầu tiên tại Tu viện Chơn Như, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77 (17/9/2004)

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Nền đạo đức nhân bản - nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà qua từng hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Ước nguyện của Thầy về Trung Tâm An Dưỡng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

TTAD là nơi mọi người được an dưỡng tinh thần và cơ thể. Nhất là về tinh thần thì được học tập và tu luyện đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người theo tám lớp học của Phật giáo, Bát chánh đạo của Phật giáo nguyên thủy.

Sóng gió Chơn Như

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Hỡi các con! Luật nhân quả không tha thứ cho một người nào, dù người ấy tu hành chứng đạo như Phật vẫn phải trả nhân quả. Mọi việc xảy ra tại Tu viện Chơn Như này đều là do phước của chúng sanh chưa đủ, nên Thầy gặp nhiều điều khó khăn. Trong lúc Thầy hết sức tìm người để cố gắng đào tạo những người cầm ngọn đuốc Phật pháp nối tiếp làm sáng tỏ đường lối của Đạo Phật, nhưng gặp trường hợp này cũng đành chịu thôi. Đấy là duyên của chúng sanh biết làm sao hơn. Phải không các con?