Ngày đăng  

19/09/2021, 11:42

Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17-9-2004)

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
01:30:40

MỤC LỤC

 • 1. Thanh Trí đọc lời giới thiệu 00:00:00
 • 2. Sư Pháp Ngộ đọc lời tác bạch 00:01:22
 • 3. Sư cô Nguyên Thanh tri ân Thầy bằng bài cảm nghĩ “Người Thầy vĩ đại” 00:19:14
 • 4. Cô Liễu Huệ đọc cảm nghĩ mừng sinh nhật ân sư 00:29:08
 • 5. Sư cô Huệ Ân đọc thơ tri ân Thầy 00:35:43
 • 6. Chú Lê Hòa đọc bài thơ “Cảm niệm ân sư” của sư cô Nguyên Thanh kính dâng Thầy 00:37:51
 • 7. Chú Lê Hòa đọc bài thơ “Mừng sinh nhật ân sư” của cô Liễu Huệ 00:38:55
 • 8. Thanh Trí đọc bài cảm nghĩ 00:41:03
 • 9. Thanh Quang đọc bài cảm nghĩ và hứa nguyện 00:45:23
 • 10. Thanh Trí giới thiệu Thanh Quang lên đọc bài “Sự ảnh hưởng văn hóa đạo đức của Thầy Thông Lạc trong Phật giáo hiện nay” của Vishnu 00:48:21
 • 11. Thanh Trí giới thiệu chú Lê Hòa đọc bài thơ “Ngày sinh nhật Thầy, ngày vào tu viện” của cô Dương Bích Lợi 01:10:30
 • 12. Chú Lê Hòa đọc bài thơ của “Gặp Thầy” của Nguyễn Đình Cát 01:12:55
 • 13. Thanh Trí xin Thầy ban lời huấn từ 01:14:50
 • 14. Lời đáp từ của Thầy 01:15:51
 • 15. Thanh Quang thay Từ Quang đọc lời hứa nguyện 01:27:06

NỘI DUNG MÔ TẢ

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản – nhân quả. Nền đạo đức nhân bản – nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà. Người dựng lại đạo đức đó là Thầy. Khi Thầy chưa khởi xướng thì có bao giờ ai được nghe những danh từ đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh chưa? Có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức nhân bản – nhân quả chưa? Từ ngày bộ sách “Đường Về Xứ Phật” ra đời mới có những danh từ này. Phải không các con?

GIỚI THIỆU BÀI PHÁP THOẠI

Lễ mừng sinh nhật Trưởng lão Thích Thông Lạc lần thứ 77 (17/9/1928 – 17/9/2004), lần đầu tiên được tu sinh và Phật tử tổ chức tại Tu viện Chơn Như.

Sau lời giới thiệu của cư sĩ Thanh Trí thì sư Pháp Ngộ đọc lời tác bạch. Tiếp đến, sư cô Nguyên Thanh tri ân Thầy bằng bài cảm nghĩ “Người Thầy vĩ đại”, cô Liễu Huệ đọc cảm nghĩ mừng sinh nhật ân sư, sư cô Huệ Ân đọc thơ tri ân Thầy. Chú Lê Hòa đọc bài thơ “Cảm niệm ân sư” của sư cô Nguyên Thanh kính dâng Thầy và đọc bài thơ “Mừng sinh nhật ân sư” của cô Liễu Huệ. Tiếp đến, cư sĩ Thanh Trí và cư sĩ Thanh Quang đọc bài cảm nghĩ. Rồi cư sĩ Thanh Quang lên đọc bài “Sự ảnh hưởng văn hóa đạo đức của Thầy Thông Lạc trong Phật giáo hiện nay” của Vishnu gửi mừng sinh nhật Thầy. Sau đó cư sĩ Thanh Trí giới thiệu chú Lê Hòa đọc bài thơ “Ngày sinh nhật Thầy, ngày vào tu viện” của cô Dương Bích Lợi và đọc bài thơ của “Gặp Thầy” của Nguyễn Đình Cát gửi từ Thành phố Vinh. Cuối cùng, cư sĩ Thanh Trí xin lời huấn thị của Thầy và Thầy có lời đáp từ.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Nền đạo đức nhân bản - nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà qua từng hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Sinh nhật Thầy

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Tâm

Ngày sinh của Thầy 17/9/1928 dương lịch, tức là ngày mùng 4/8 - năm Mậu Thìn âm lịch. Các con đã biết được ngày sanh của Thầy thì nên nhớ, sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người và an ủi những người bất hạnh trong xã hội.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

06:03 19 Th9 2021
3

“Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản – nhân quả. Nền đạo đức nhân bản – nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà. Người dựng lại đạo đức đó là Thầy. Khi Thầy chưa khởi xướng thì có bao giờ ai được nghe những danh từ đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh chưa? Có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức nhân bản – nhân quả chưa? Từ ngày bộ sách “Đường Về Xứ Phật” ra đời mới có những danh từ này. Phải không các con?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh và Phật tử

 • Album

  Sinh nhật Thầy lần thứ 77

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  17/9/2004

 • Thể loại

  Pháp thoại, kỷ niệm tu học

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone