Pháp âm liên quan

Quay lại

Lớp Chánh Kiến – Buổi 8: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thầy đã ghi ở trên bia đá nhắc: “Đừng thấy những chuyện đúng sai, phải trái, mà hãy thấy nhân quả thiện ác”, thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì Thầy thấy thật ra quá cạn, chưa có thâm sâu, chưa đi vào những chi tiết, vậy thì làm sao mấy con có được chánh kiến thật sự, làm sao mà giải thoát? Cho nên ở đây tu Định Vô Lậu là làm cho sự hiểu biết của chúng ta như thật để giải thoát ra những sự đau khổ của kiếp sống làm người.

Xả niệm chống đối hệ phái

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tuệ Hạnh

Thầy chỉ là người triển khai chánh pháp để cho chúng ta trở thành người gương mẫu, giúp cho bên hệ phái phát triển có gì sai người ta nhìn vào mà sửa đổi, đó là cái lòng thương yêu của Thầy sau khi tu xong. Chứ mình đừng có nói chuyện chống phá họ này kia thì hoàn toàn Thầy không chấp nhận, vì nó do tâm tham, sân, si của các con thúc đẩy. Các con phải lo tu để tự cứu mình thì cái đức hạnh đó sẽ giúp cho các hệ phái trở nên tốt đẹp.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 7: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mục đích là làm sao có sự hiểu biết cần thiết để tâm vô lậu, mà cái hiểu biết để tâm vô lậu đó là tri kiến giải thoát. Nghe Định Vô Lậu mấy con quán mênh mông thì nó có vô lậu nổi không? Nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy sẽ xoáy vào sự hiểu biết của các con, nó sẽ trở thành một vũ khí tối ưu để mấy con diệt ác pháp, hễ không tung ra thì thôi, mà tung nó ra thì không có một chướng ngại nào mà nó không phá được. Cái tri kiến của mấy con nó rất độc đáo, vì vậy mấy con phải học để được giải thoát.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.

Hướng lưu nhập lưu đạo đức lòng yêu thương

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trên con đường tu theo Đạo Phật, đâu phải một ngày mà nhiều ngày, nhiều năm tháng để chúng ta thực hiện thật sự lòng thương yêu thật chứ không phải là thương yêu ngoài miệng. Cho nên, ở đây Đạo Phật dạy chúng ta lần lượt triển khai lòng thương yêu chúng ta thật sự là chúng ta thương yêu, bởi vì có thật sự thương yêu thì người khác chửi mình mình không giận, có thật sự thương yêu thì mình mới có sự tỉnh thức bước đi chúng ta tránh đạp từ con kiến, con trùng dưới chân chúng ta. Cho nên, đức Phật dạy chúng ta hướng lưu và nhập lưu lòng thương yêu. Mấy con có lòng thương yêu, nhưng sự nhập vào lòng thương yêu nó chưa có, nên Đức Phật dạy hướng lưu và nhập lưu.

Mùa xuân vĩnh cửu

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hôm nay là ngày đầu xuân, là ngày Tết, ngày mà những đứa con Phật phải trân trọng ngồi lại để lắng lòng mình trong sạch, để quán xét tăng trưởng và bảo vệ các thiện pháp; để chấm dứt và loại trừ các ác pháp; thân, khẩu, ý phải thanh tịnh, phải thuần thiện. Hành động cao quý đầy cung kính đó mới chúc thọ Thầy và mừng tuổi Phật được, đó mới đúng nghĩa chúc thọ trong mùa xuân vĩnh cửu.

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.

Người Thầy vĩ đại

Nguyên Thanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mỗi lần con nhớ nghĩ về Thầy là trái tim con rất cảm phục gương giới hạnh và trí tuệ siêu xuất của Thầy. Người Thầy vĩ đại của chúng con đang ngày đêm miệt mài dâng tặng cho cuộc đời những trang sách dạy đạo đức, xây dựng lại những gì đã lụi tàn, băng hoại trong trái tim của mọi người.

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bởi vì con đường của Đạo Phật coi vậy chứ phải thông suốt dữ lắm, vừa học, vừa tập, vừa sống, xem xét từng phút, từng giây để mà sửa mình lần lần nó mới chứng đạo, làm như vậy mới được con. Nếu đạo đức nhân quả mà các con chưa biết thì các con tu chỉ ức chế tâm. Các con phải sống làm sao cho đúng đạo đức thì người ta mới dạy pháp tu đi sâu chứ còn mình chưa biết gì hết, tức là mình chưa biết căn bản đối xử với người ta như thế nào mà nhào vô chùa tu thì ức chế không thôi.

Tu trong chiếc áo cư sĩ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Khánh Hòa

Người cư sĩ sống trong gia đình thì nên tu đạo đức nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, lập đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước các ác pháp. Sau khi tâm mình bất động trước mọi hoàn cảnh của gia đình và xã hội thì mới bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai, sống đúng hạnh ăn, ngủ, độc cư, thực hiện các pháp tu hành khác so với giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của người tu sĩ, giới luật của người tu sĩ khác so với người cư sĩ.

Khai thị Phật pháp, chuyển nghiệp, báo hiếu

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử TP. HCM

Thầy khai thị Phật pháp cho các Phật tử giác ngộ quy luật nhân quả và chân lý giải thoát, trạng thái tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Khi bảo vệ được được chân lý thì người ta chửi mà mình không giận, vì tâm mình bất động. Tâm bất động thì sẽ chuyển nghiệp thành thiện pháp hết, mang lại hạnh phúc, an vui cho chúng ta.

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77 (17/9/2004)

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Nền đạo đức nhân bản - nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà qua từng hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.