Ngày đăng  

07/04/2023, 09:41

NỘI DUNG MÔ TẢ

Cái nhân nào sẽ chiêu cảm nghiệp nấy. Chúng ta thấy cái tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn rất xấu, nó sẽ đưa đến nhân quả hạ liệt, nghèo khổ. Còn nếu mình luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, từ tốn, không có kiêu mạn, không có ngã mạn trước mọi người, mọi hoàn cảnh thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sanh vào trong gia đình cao quý, có học thức, có tiền bạc, có đầy đủ quyền thế.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút Đọc ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu hoặc xem trực tiếp như sau:

NHÂN QUẢ HẠ LIỆT VÀ CAO QUÝ

Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn, không tôn kính những bậc đáng tôn kính, không biết nhường chỗ ngồi, nhường lối đi cho những người già yếu, bệnh tật”, chúng ta thấy cái tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn là tính tình rất xấu, nó sẽ đưa đến nhân quả nào đây?

Đây chúng ta sẽ thấy con đường này. Do nghiệp ấy thành tựu, tức là trở thành thói quen ngạo nghễ, kiêu mạn, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh về nơi ác thú, đọa xứ, trong cảnh khổ đau. Sau khi sanh lên làm người, sanh trong gia đình hạ liệt, ăn học không đến nơi đến chốn, thường làm những việc lao công cực khổ, bị người khác sai khiến, sai bảo. Đó là con đường đưa đến những gia đình hạ liệt, nghèo khổ.

Vậy nếu đời nay ỷ mình có tiền có bạc, ỷ mình có thế lực này kia mình ngạo nghễ hoặc ỷ mình có học hành này kia rồi kiêu mạn, coi người ta không ra gì, ỷ mình tu hành tốt mà người khác tu hành không ra gì, mình có vẻ tự kiêu, tự đại, ngạo nghễ, thì hành động này, nhân quả này, nghiệp này sẽ đưa chúng ta sanh trong những gia đình hạ liệt, làm chúng ta không đủ phương tiện để đi học. Gia đình hạ liệt làm sao chúng ta có tiền, làm sao có sự hiểu biết, cho nên làm sao cho con mình đi học đầy đủ, làm sao có đủ duyên tu hành?

Cho nên tất cả những cái này là do tính kiêu mạn, ngạo nghễ đưa chúng ta đi đến lối này, làm cho đời của chúng ta kế tiếp sẽ là bước đường rất là đau khổ, không bằng ai hết trong xã hội.

Ngược lại, quý thầy thấy rất rõ, nếu chúng ta diệt tính kiêu mạn, ngạo nghễ, mặc dù chúng ta sống trong gia đình rất là giàu sang nhưng chúng ta không kiêu mạn, không khinh chê ai hết. Chúng ta học hành giỏi, chẳng kiêu mạn, chẳng ngạo nghễ hơn ai hết. Rồi chúng ta làm những nghề nghiệp kinh tế dồi dào chúng ta cũng chẳng khinh chê ai hết. Nghĩa là mình phải xét thấy qua những nhân ác, nhân thiện, qua những hành động bố thí của người ta, do đó mình luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, từ tốn, không có kiêu mạn, không có ngã mạn trước mọi người, mọi hoàn cảnh thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sanh vào ở trong những gia đình cao quý, giàu có. Đó là con đường đưa đến gia đình cao quý, khi mà mở mắt chào đời thì chúng ta sanh trong gia đình có học thức, cao quý, có tiền bạc, có đầy đủ những quyền thế.

Đó là tính ngã mạn, kiêu căng của chúng ta. Thầy thấy hầu hết chúng ta sanh ra mọi người đều có tánh ngã mạn, kiêu căng đó, hoặc là ngầm hoặc là lộ ra cho mọi người thấy.

Tất cả những cái này đưa đến con đường hạ liệt hay cao quý. Cho nên, những lời dạy của Thầy ở đây giúp cho quý cư sĩ phải thấy rõ được con đường tu tập của mình, để cho mình dứt bỏ tâm ngạo mạn, tâm ngạo nghễ, ngã mạn của mình đi. Đừng có xem thường ai hết, bởi vì ai cũng là một con người, thậm chí như đối một con vật mình cũng thấy nó bằng mình, vì Phật đã nói tất cả chúng sanh đều bình đẳng với nhau.

Vì vậy, chúng ta đối xử với mọi người, dù người nghèo người khổ, người bệnh tật, hay họ xấu tốt gì, tất cả đều là do nhân quả của họ, chúng ta hoàn toàn không khinh chê người nào hết. Mà khinh chê thì tức là có cái ngã của chúng ta, mà có cái ngã thì coi chừng cái kiêu căng ngạo nghễ của chúng ta theo đó mà ra. Cho nên, từ đó chúng ta phải thấy nghiệp của chúng ta, cái nhân nào nó sẽ chiêu cảm nghiệp nấy, nó đưa chúng ta đi đến khổ sở.

Quý thầy đã nhận thấy nghiệp dẫn đi trong luân hồi, trong cảnh giới khổ vui, hạnh phúc hay bất hạnh, giàu sang tốt xấu đều do nghiệp dẫn đi.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhân quả bệnh tật và khoẻ mạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Do từ hành động vô tình hãy hữu ý làm đau khổ chúng sanh trong đó có con người mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy bệnh tật, khổ đau. Như vậy, khi được học bài này rồi chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ những hành động làm đau khổ chúng sanh để thân thể ít bệnh tật, được khoẻ mạnh.

Nhân quả giàu và nghèo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Qua một chuyện bố thí này, người cư sĩ cũng cần phải học, học để làm gì? Để chúng ta biết bố thí, để chúng ta biết san sẻ trước những cảnh khổ. Chúng ta được giàu sang là do có sự bố thí, san sẻ, giúp đỡ những người bất hạnh ở trong xã hội của chúng ta. Hành động bố thí, san sẻ, cúng dường, hành động đó sẽ đưa chúng ta đến tài sản lớn, giàu sang, tiền của đầy đủ không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

09:44 07 Th4 2023
1

“Cái nhân nào nó sẽ chiêu cảm nghiệp nấy” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:44 07 Th4 2023
1

“Ngược lại, quý thầy thấy rất rõ, nếu chúng ta diệt tính kiêu mạn, ngạo nghễ, mặc dù chúng ta sống trong gia đình rất là giàu sang chúng ta không kiêu mạn ai hết, không khinh chê ai hết. Chúng ta học hành giỏi, chẳng kiêu mạn, chẳng ngạo nghễ hơn ai hết. Rồi chúng ta làm những nghề nghiệp kinh tế dồi dào chúng ta cũng chẳng khinh chê ai hết, nghĩa là mình phải xét thấy qua những nhân ác, nhân thiện, qua những hành động bố thí của người ta, do đó mình luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, từ tốn, không có kiêu mạn, không có ngã mạn trước mọi người, mọi hoàn cảnh. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sanh vào ở trong những gia đình cao quý, giàu có. Đó là con đường đưa đến gia đình cao quý, khi mà mở mắt chào đời thì chúng ta sanh trong gia đình có học thức, cao quý, có tiền bạc, có đầy đủ những quyền thế.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:43 07 Th4 2023
1

“Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn, không tôn kính những bậc đáng tôn kính, không biết nhường chỗ ngồi, nhường lối đi cho những người già yếu, bệnh tật. Chúng ta thấy cái tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn là tính tình rất xấu, nó sẽ đưa đến nhân quả nào đây?
Đây chúng ta sẽ thấy con đường này. Do nghiệp ấy thành tựu, tức là trở thành thói quen ngạo nghễ, kiêu mạn, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh về nơi ác thú, đọa xứ, trong cảnh khổ đau. Sau khi sanh lên làm người, sanh trong gia đình hạ liệt, ăn học không đến nơi đến chốn, thường làm những việc lao công cực khổ, bị người khác sai khiến, sai bảo. Đó là con đường đưa đến những gia đình hạ liệt, nghèo khổ.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Thời gian

  1997

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  6

 • Thể loại

  Bài giảng

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone