Ngày đăng  

09/11/2022, 22:44

Nhân quả thảo mộc

14

NỘI DUNG MÔ TẢ

Tóm lại, khi quan sát thảo mộc thì chúng ta thấy: gieo nhân nào cho quả nấy, một nhân có thể cho ra nhiều quả, một quả có thể chứa nhiều nhân rất chân thật, rõ ràng, cụ thể. Nhân quả thảo mộc thành do duyên hợp, hoại bởi duyên tan. Đặc tướng, đặc tính nhân quả do duyên hợp quyết định, nên chúng khác biệt với những nhân quả khác. Khi duyên thay đổi thì nhân quả thay đổi, cho nên nhân quả có thể chuyển đổi được. Muốn được quả tốt thì phải biết gieo nhân tốt và hợp đủ duyên lành.
Thích Nữ Nguyên Thanh

Quý bạn đọc vui lòng nhấn nút “Nghe” ở trên để nghe toàn bộ nội dung sách nói tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Nguyên Thanh

Xem thêm

Sách và đệ tử Thầy

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Tâm, Nguyên Thanh

Con hãy đọc bài viết của Nguyên Thanh thì biết khả năng người này tuổi trẻ có tài, có tu, chắc chắn phải có người thừa kế Thầy, các con đừng lo. Xưa Đức Phật cũng gặp khó khăn trên đường giáo hóa, đấy cũng là duyên của chúng sanh với Phật pháp. Trước các khó khăn mới biết người tốt, người xấu, nhưng tất cả mọi người chúng ta nên thương yêu họ.

Lòng yêu thương là động lực giải thoát

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nguyên Thanh

Con là một thiếu nữ trẻ đẹp có đầy đủ trí tuệ và lòng yêu thương mọi người. Thỉnh thoảng con lại giúp Thầy cho ra đời những tác phẩm chấn chỉnh lại Phật giáo khiến cho mọi người có hướng đi tốt đẹp để xây dựng cuộc đời họ trong an lạc và hạnh phúc.
5.0
Tổng 14 lượt bình luận

Ban biên tập

10:50 09 Th11 2022
1

“Vì sự sống của con người mà chúng ta phải thu hoạch nhân quả thảo mộc làm thức ăn, rồi khai thác, chế biến thảo mộc làm vật dụng, nên trong sự sống của con người có sự chết của loài thảo mộc và các loài động vật, côn trùng, tức là sự sống của chúng ta có sự đau khổ của các loài động thực vật. Do đó, chúng ta phải quyết tâm tu tập để thoát ra khỏi quy luật nhân quả, không còn sống bằng sự duyên hợp của các loài nữa, phải chấm dứt tái sanh để vĩnh viễn không còn làm đau khổ chúng sanh.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:49 09 Th11 2022
1

“Thảo mộc cũng sinh ra từ môi trường sống, sống trong môi trường sống và chết trở về với môi trường sống, thì con người, động vật, côn trùng cũng như vậy, cho nên sự sống của thảo mộc và các loài động vật, trong đó có con người là bình đẳng.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:49 09 Th11 2022
1

“Trong sự sống của thảo mộc có sự sống của con người, trong sự sống của con người có sự sống của thảo mộc. Cho nên, con người và thảo mộc nương tựa nhau trong cuộc sống. Thảo mộc có thể sống mà không cần duyên con người, nhưng con người không thể nào sống nếu thiếu các loài thảo mộc. Vì thế, con người phải biết trân trọng sự sống của các loài thảo mộc.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:49 09 Th11 2022
1

“Môi trường tạo ra sự sống cho thảo mộc và chính thảo mộc tác động làm thay đổi môi trường sống trở nên trong lành, đây là quan hệ tương hỗ lẫn nhau.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:49 09 Th11 2022
1

“Nhân quả của thảo mộc tái sanh, chứ không phải bản thân thảo mộc tái sanh.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:49 09 Th11 2022
1

“Dù tính chất của nhân quả thảo mộc có thể ngọt, bùi, đắng, cay, hay tròn, méo như thế nào đi chăng nữa chúng cũng không tồn tại mãi, mà gặp duyên tan sẽ bị hoại diệt. Có trùng trùng duyên tan có thể làm hoại diệt nhân quả thảo mộc.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:48 09 Th11 2022
1

“Khi duyên thay đổi thì nhân quả thay đổi, cho nên nhân quả có thể chuyển đổi được, chứ không cố định.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:48 09 Th11 2022
1

“Nhân quả thảo mộc do duyên hợp tạo thành nên nó không có bản ngã (yếu tố cố định tạo thành nhân quả) và không có tự tính (tính chất cố định) mà luôn thay đổi theo các duyên, do luôn thay đổi theo các duyên, nên nhân quả thảo mộc là vô thường, luôn biến dịch.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:48 09 Th11 2022
1

“Nhân quả thảo mộc rất đa dạng và phong phú. Mỗi nhân quả thảo mộc có một đặc tướng, đặc tính duy nhất, khác biệt, không nhân quả nào giống nhân quả nào là bởi vì duyên hợp nhân quả khác nhau.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:48 09 Th11 2022
1

“Đặc tướng, đặc tính nhân quả thảo mộc là do các duyên hợp thành quyết định, có nghĩa là nhân như vậy hợp với những duyên như vậy thì quả phải như vậy, chứ không có đúng sai trong nhân quả, mà tiến trình từ nhân đến quả rất công bằng.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:48 09 Th11 2022
1

“Ở đâu có môi trường sống là ở đó có sự sống của loài thảo mộc phù hợp với môi trường đó.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:47 09 Th11 2022
1

“Từ nhân tới quả không bao giờ chỉ có một duyên đơn lẻ nào có thể quyết định, mà phải hội đủ nhiều duyên hợp lại, có thể nói trùng trùng duyên hợp.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:47 09 Th11 2022
1

“Đã có quả thì phải có nhân, không thể nào có quả mà không bắt nguồn từ nhân ban đầu được.” (Nguyên Thanh)

Ban biên tập

10:47 09 Th11 2022
1

“Qua phân tích nhân quả thảo mộc thì chúng ta thấy rằng:
– Nhân nào quả nấy rất rõ ràng cụ thể, vì thế muốn có quả tốt thì phải gieo nhân tốt và hợp đủ duyên lành.” (Nguyên Thanh)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Thích Nữ Nguyên Thanh

 • Đối tượng

  Thích Pháp Trí

 • Thời gian

  11/10/2022

 • Người đọc

  Nhóm Hiếu Sinh

 • Thời lượng

  2 giờ 20 phút 47 giây

 • Thể loại

  Vấn đạo, Định Vô Lậu, Lớp Chánh Kiến

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone