Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Nghiệp nhân quả

Nghiệp nhân quả - Trưởng lão Thích Thông Lạc
Quay lại trang trước
TITLE
1

Những gì thông hiểu cần thông hiểu

Những gì thông hiểu cần thông hiểu

Những gì thông hiểu cần thông hiểu

2

Nghiệp

Nghiệp

Nghiệp

3

Nhân quả yểu tử và trường thọ

Nhân quả yểu tử và trường thọ

Nhân quả yểu tử và trường thọ

4

Nhân quả bệnh tật, khoẻ mạnh

Nhân quả bệnh tật, khoẻ mạnh

Nhân quả bệnh tật, khoẻ mạnh

5

Nhân quả xấu xí và xinh đẹp

Nhân quả xấu xí và xinh đẹp

Nhân quả xấu xí và xinh đẹp

6

Nhân quả quyền thế, uy tín

Nhân quả quyền thế, uy tín

Nhân quả quyền thế, uy tín

7

Nhân quả giàu và nghèo

Nhân quả giàu và nghèo

Nhân quả giàu và nghèo

8

Nhân quả hạ liệt và cao quý

Nhân quả hạ liệt và cao quý

Nhân quả hạ liệt và cao quý

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x