Ngày đăng  

23/02/2023, 09:36

NỘI DUNG MÔ TẢ

Do hành động vô tình hay hữu ý làm đau khổ chúng sanh, trong đó có con người, mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy những bệnh tật, khổ đau. Như vậy, khi học được bài học này rồi thì chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ những hành động làm đau khổ chúng sanh để thân thể ít bệnh tật, được khoẻ mạnh.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu, hoặc xem trực tiếp như sau:

NHÂN QUẢ BỆNH TẬT VÀ KHOẺ MẠNH

Đức Phật dạy: “Nếu có người đàn ông hay đàn bà tánh hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng gậy, bằng gộc, bằng roi, bằng đao kiếm”, nghĩa là ví dụ mình có đứa đầy tớ hoặc vợ con trong nhà, mình tức giận đánh nó một bạt tai, đó là mình làm đau khổ nó. Mình giận con cái quá, mình đá, mình đạp nó, hay những người tôi tớ trong nhà của mình làm điều gì không vừa ý như lỡ tay làm rớt một cái ly, một cái tách bể, chúng ta vì tiếc của mà không nương tay đánh, đạp, đá người tôi tớ trong nhà.

Đây là Thầy nói con người đối với con người, còn những con vật chúng ta đâu có thương xót gì. Lúc tuổi trẻ, Thầy thấy mấy cháu trai cũng như cháu gái bắt dế, rồi bắt con vật này, con vật kia để cho chúng đá nhau, cắn nhau làm cho chúng đau khổ, rồi dùng roi, dùng gậy đánh đập con chó, con mèo, con gà… Thầy thấy nhiều khi nó vô tình ăn vụng, chúng ta lại lấy roi, lấy gậy đập phang nó, làm nó chết hoặc đau đớn mà chúng ta không thấy những điều đó. Do cái hành động, cái tính hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân, bằng gạch, bằng đá, bằng roi, bằng đao kiếm như vậy tạo thành cái nghiệp làm cho chúng sanh đau đớn, khi người đó bỏ thân này, sanh vào nơi cõi dữ, ác thú.

Do sanh vào cõi dữ, ác thú, trong địa ngục đó họ thọ lấy sự đau khổ hành hạ ở trong thân cho đến khi được sanh làm người thì họ bệnh hoạn suốt đời, không bao giờ được mạnh khoẻ. Do vậy, chúng ta thấy có người bị bệnh liên miên bất tận mà không thấy hết, đó là do họ đã tạo những hành động làm đau khổ chúng sanh, trong đó có con người nữa.

Bằng ngược lại, chúng ta không đánh đập làm đau khổ chúng sanh, như khi mình đi tránh không dẫm đạp con kiến thì đó là mình không làm đau khổ chúng sanh.

Nhiều khi vô tình mình cũng làm đau khổ chúng sanh như thấy con cuốn chiếu nó bò, con vật rất hiền lành, nó có nhiều chân, nó không cắn, không làm cho mình đau khổ, thế mà mình đi kinh hành vô tình đạp trên nó nghe cái rốp, mình nhìn lại thấy nó quằn quại, đau đớn, trong người nó tiết ra cái nước nhìn như là máu ở trong người mình chảy ra, mình thấy rất là thương xót, đau đớn!

Một người tu hành thấy như vậy, nhưng người ngoài thế gian họ có thấy thương xót không?

Họ còn lấy cây, lấy gậy gộc họ đập cho nó chết nữa, con vật này dơ bẩn, con vật này thế này thế khác, chứ họ đâu có nghĩ như chúng ta. Cái tâm của họ do chỗ đó mà họ sanh làm người thọ rất nhiều bệnh tật. Cho nên, xét qua người nào sống trong thế gian này có nhiều bệnh tật cũng đều do chỗ hành động vô tình hoặc hữu ý làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân…

Như vậy, khi được học bài này rồi thì chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ hành động làm đau khổ chúng sanh.

Nghĩa là con cái ở trong nhà của mình có làm sai điều gì, mình cũng không nên lấy tay tát nó. Cái hành động làm cho nó đau một chốc lát đó mà sau này mình bị bệnh hoạn thì nó lại càng đau nhiều hơn. Cho nên, chúng ta tránh nghiệp khổ đau cho bản thân mình thì đừng làm đau khổ ai hết. Vợ con có làm điều gì sai quấy là do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không vì điều đó mà đánh nó, sẽ tạo nghiệp cho thân chúng ta sau này mang lấy những bệnh hoạn khổ đau.

Ngược lại, chúng ta không thực hiện đánh đập, không làm đau khổ chúng sanh như vậy thì chúng ta ít bệnh hoạn hoặc là không có bệnh hoạn.

Đời chúng ta chắc chắn có nhiều sự kiện đã làm đau khổ chúng sanh, chưa chắc không có người nào không làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta hiểu, đời trước khi chưa biết Phật pháp, chắc chắn chúng ta phải có những điều làm đau khổ chúng sanh, cho nên hiện giờ thân chúng ta phải có những bệnh tật, không thể nào tránh khỏi. Do nhân quả nghiệp báo mà chúng ta phải vay trả, bây giờ chúng ta vui vẻ mà trả những bệnh tật chứ đừng nên buồn.

Có nhiều người nghĩ rằng, đời này tôi làm thiện lành, tôi đâu có làm ác, tôi luôn thương xót mọi người, tôi làm việc từ thiện, bố thí, mà làm sao thân tôi khổ như thế này?

Khi còn nhỏ chúng ta chưa hiểu biết, nhiều khi chúng ta bắt hai con kiến rồi ngắt chân, ngắt càng nó; hay nhiều khi ra biển chúng ta bắt mấy con còng, mấy con dã tràng, rồi chúng ta ngắt chân của nó… đó là những điều làm đau khổ chúng sanh, vô tình nhưng mà bây giờ chúng ta thọ lấy những cái bệnh, thì chúng ta trách ai đây?

Có phải do từ hành động làm đau khổ chúng sanh mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy những bệnh tật thì chúng ta làm sao than phiền trách ai?

Đó là nói về thân bệnh của chúng ta, bệnh nhiều bệnh ít là do cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh mà trong bài kinh này Phật đã dạy rất rõ ràng.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhân quả chúng sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thiện Đức

Vì hiểu biết nhân quả, cho nên mọi người, mọi vật chung quanh ta đều là những người thân của chúng ta, do đó ta đừng đánh đập chúng mà hãy thương yêu và tha thứ khi chúng đã lỡ lầm xúc phạm đến ta hoặc làm cho ta khổ đau hoặc chúng đói khát ăn lén thực phẩm của ta thì ta nên tha thứ, đừng giết hại chúng, đừng làm chúng đau khổ mà hãy thương xót chúng như thương thân ta vậy con ạ!

Sống Mười Điều Lành

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Sống Mười Điều Lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Ai sống với mười điều lành, mười điều lành là mình, mình là mười điều lành, thì nguồn giải thoát hiện tiền nơi tâm, bấy giờ trên đường về xứ Phật chúng ta mới thật sự tự vươn cánh chim bằng thênh thang bay vút tận trời xa.
5.0
Tổng 3 lượt bình luận

Ban biên tập

09:39 23 Th2 2023
1

“Như vậy, khi được học bài này rồi thì chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ hành động làm đau khổ chúng sanh.
Nghĩa là con cái ở trong nhà của mình có làm sai điều gì, mình cũng không nên lấy tay tát nó. Cái hành động làm cho nó đau một chốc lát đó mà sau này mình bị bệnh hoạn thì nó lại càng đau nhiều hơn. Cho nên, chúng ta tránh nghiệp khổ đau cho bản thân mình thì đừng làm đau khổ ai hết. Vợ con có làm điều gì sai quấy là do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không vì điều đó mà đánh nó, sẽ tạo nghiệp cho thân chúng ta sau này mang lấy những bệnh hoạn khổ đau.
Ngược lại, chúng ta không thực hiện đánh đập, không làm đau khổ chúng sanh như vậy thì chúng ta ít bệnh hoạn hoặc là không có bệnh hoạn.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:38 23 Th2 2023
1

“Bằng ngược lại, chúng ta không đánh đập làm đau khổ chúng sanh, như khi mình đi tránh không dẫm đạp con kiến thì đó là mình không làm đau khổ chúng sanh.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

09:38 23 Th2 2023
1

“Do cái hành động, cái tính hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân, bằng gạch, bằng đá, bằng roi, bằng đao kiếm như vậy tạo thành cái nghiệp làm cho chúng sanh đau đớn, khi người đó bỏ thân này, sanh vào nơi cõi dữ, ác thú.
Do sanh vào cõi dữ, ác thú, trong địa ngục đó họ thọ lấy sự đau khổ hành hạ ở trong thân cho đến khi được sanh làm người thì họ bệnh hoạn suốt đời, không bao giờ được mạnh khoẻ. Do vậy, chúng ta thấy có người bị bệnh liên miên bất tận mà không thấy hết, đó là do họ đã tạo những hành động làm đau khổ chúng sanh, trong đó có con người nữa.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Thời gian

  1997

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  7

 • Thể loại

  Bài giảng

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone